Dokumenty 9/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
Zb 38/14

Zmluva o podnájme bytu

Podnájom bytu

 

01.09.2014

Zdenka Klčová

 

 

 

Zb 40/14

Zmluva o podnájme bytu

Podnájom bytu

 

01.09.2014

Dejan Drexler, Emília Drexlewrová

   

 

Zb 41/14

Zmluva o podnájme bytu

Podnájom bytu

 

01.09.2014

Gogolová Edita

     
FP1400968 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 515,18 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637 

 
FP1400969 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 205,19 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400970 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,67 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400971 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,91 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400972 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,95 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400973 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,52 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400982 Faktúra došlá Prehliadka výťahu  18,58 eur 02.09.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1400983 Faktúra došlá Spotreba vody 129,85 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400984 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400985 Faktúra došlá Spotreba vody 5582,32 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400986 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 4977,10 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400987 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 255,18 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400988 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9,00 eur 03.09.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400989 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 03.09.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400990 Faktúra došlá Spotreba vody 241,62 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400993 Faktúra došlá Materiál na opravu meracieho miesta 239,66 eur 03.09.2014 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1400994 Faktúra došlá Spotreba vody 108,00 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400995 Faktúra došlá Spotreba vody 680,30 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400996 Faktúra došlá Spotreba vody 142,99  eur  03.09.2014 PreVak, s.r.o.  Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749   
FP1400997 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3666,05 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400998 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 198,31 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400999 Faktúra došlá Odborná prehliadka el. inštalácie 360,00 eur 03.09.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401001 Faktúra došlá Dodávka tepla 32412,02 eur 04.09.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401002 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha 33862,80 eur 04.09.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401003 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníkov 477,60 eur 04.09.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
85/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera na stavebný odpad   05.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
86/14/NP Objednávka Uloženie stavebného odpadu na skládku   05.09.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1401004 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 262,00 eur 05.09.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401005 Faktúra došlá KOS - oprava komunikácie po búrke 210,36 eur 05.09.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401006 Faktúra došlá Výstavba Office 10Mbit/1Mbit 12,00 eur 05.09.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401007 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 05.09.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401008 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 50,00 eur 05.09.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401009 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 52,29 eur 05.09.2014 ZSE Energia,a.s Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401010 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2539,00 eur 05.09.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401011 Faktúra došlá Dezinsekcia 934,80 eur 05.09.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/38, 91105 Trenčín 40193454  
88/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   08.09.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401014 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 17897,63 eur 08.09.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401015 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur 08.09.2014 Chirana - Prema energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401016 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie 1302,00 eur 08.09.2014 Chirana - Prema energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá. 36303666  
FP1401017 Faktúra došlá Odvoz odpadu 29,72 eur 08.09.2014 TECHNICKĚ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1401018 Faktúra došlá Čistiaci materiál 26,98 eur 08.09.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1401019 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 97,61 eur 08.09.2014 Chirana-Prema energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.,Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401020 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 203,14 eur 08.09.2014 Chirana-Prema energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
61/14/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   09.09.2014 Marek Pleško Hrnčiarove 914, 91612 Lubina 43774318  
62/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška rozvodov plynu a kotlov   09.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
89/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   09.09.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
90/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el, zariadení   09.09.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
91/2014/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov   09.09.2014 Marek Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318  
63/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   11.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
64/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   11.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401027 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom 33,84 eur 11.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1401047 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 38,88 eur 11.09.2014 TORBIA,s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1401048 Faktúra došlá Murárske a maliarske práce 120,00 eur 12.09.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401050 Faktúra došlá Overovanie vodomerov TÚV 1299,37 eur 12.09.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
65/14/TH Objednávka PK dom služieb - kotol- prehliadka a skúšky rozvodov plynu   16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Stará Turá 36339296  
FP1401052 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla TÚV 73,08 eur 16.09.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1401053 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 16.09.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1401055 Faktúra došlá Oprava potrubia 85,00 eur 16.09.2014 Hornák Dušan  vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1401056 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 234,00 eur 16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401057 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 258,00 eur 16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401058 Faktúra došlá Výmena motora pre horák a skúška 909,84 eur 16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401060 Faktúra došlá Prietočné zariadenie 331,93 eur 17.09.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. Ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
NZ 2707/2011 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   18.09.2014 Jarslav Jankovič INCON Veľká Hradn 80, 91324 Svinná 37382900  
66/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška RZ a MaR PK DS   18.09.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
93/14/NP Objednávka  Oprava strechy    18.09.2014  VV Trading - Vavák  Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá  34548785   
94/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera   18.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
95/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   18.09.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1401067 Faktúra došlá Oprava strechy, odpadnutej omietky 845,76 eur 24.09.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548977  
FP1401068 Faktúra došlá Materiál na montáž filtrov 82,50 eur 24.09.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1401069 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom 28,56 eur 24.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
67/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka TÚV   25.09.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1401070 Faktúra došlá Zateplenie vstupu 863,13 eur 25.09.2014 Ivan Gavač - G.I.W. Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá 33444641  
NZ 19/2009 Zmluva Odstúpenie od Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   25.09.2014 MUDr. Gabriela Slámová Mýtna 146/7, 91601 Stará Turá    
FP1401071 Faktúra došlá Oprava strechy 3717,38 eur 25.09.2014 VV-Trading - Vavák Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá 34548785  
FP1401073 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 257,48 eur 25.09.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1401074 Faktúra došlá Odborná prehliadka elektroinštalácie 48,00 eur 25.09.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401076 Faktúra došlá CPK-odstránenie nedostatkov z profylaktiky 1482,17 eur 29.09.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401078 Faktúra došlá Dezinsekčné práce 810,00 eur 29.09.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193451  
FP1401079 Faktúra došlá Odmena za činnosť pri vysúťažení ceny zemného plynu pre rok 2014 14,03 eur 29.09.2014 B4F Slovakia s.r.o. Továrenska ulica 10, 81109 Bratislava 46112481  
FP1401080 Faktúra došlá Výmena voínkajších rozvodov ÚK a TÚV medzi objedkatami Komenského 264 - SNP 266, okruh PK9 98000,00 eur 29.09.2014 IZOTECH Group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1401081 Faktúra došlá Oprava vnútorných ležatých rozvodov v bytovom dome Komenského 264 Stará Turá 33102,90 eur 29.09.2014 IZOTECH Group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
NZ Dodatok číslo 10 Dodatok k Nájomnej zmluve - tepelné zariadenia   29.09.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
NZ Dodatok číslo 11 Dodatok k Nájomnej zmluve - nebytové priestory   29.09.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
NZ Dodatok číslo 12 Dodatok k Nájomnej zmluve - nebytové priestory   29.09.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1401082 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 322,70 eur 30.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401084 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV 180,00 eur 30.09.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Messto nad Váhom 36299821  
FP1401085 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 488,04 eur 30.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401086 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie 50,00 eur 30.09.2014 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH