Dokumenty 6/2014

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka

FP1400597

Faktúra došlá Deratizácia - tepelné hospodárstvo 570,00 eur 02.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454

 

FP1400599 Faktúra došlá Deratizácia - nebytové priestory 792,00 eur 02.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400600 Faktúra došlá Čistenie a pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov 73,45 eur 02.06.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1400601 Faktúra došlá Oprava modemovej komunikácia - tepelné hospodárstvo 739,94 € 02.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400602 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 02.06.2014 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400603 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 02.06.2014 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400604 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 595/58 19,00 eur 02.06.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400605 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 595/58 9,00 eur 02.06.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400606 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400607 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 17,95 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400608 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400609 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400610 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 3,67 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400611 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 205,19 eur 02.06.2014 MET SLovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400612 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 02.06.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400613 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 02.06.2014 MAGAN E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400623 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za máj 2014 - dom služieb 18,58 eur 02.06.2014 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
49/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a údržbaw RSP - nebytové priestory DJ Mýtna 558   03.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
50/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom špecialistov   03.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
51/14/B Obkednávka PK Mýtna 537 vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov - bytový dom Mýtna 537   03.06.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
52/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov budova TECHJNOTUR-u s.r.o. - nebytové priestory   03.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
53/14/B Objednávka RSP - Mýtna 595 odborná prehliadka a údržba - bytový dom Mýtna 595   03.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400625 Faktúra došlá Dodávka tepla za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 40787,73 eur 03.06.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400626 Faktúra došlá Dodávka tepla na jún 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 24172,80 eur 03.06.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400627 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - teplené hospodárstvo 23,58 eur 03.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400628 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - dom špecialistov 33,96 eur 03.06.2014 PAROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400629 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 14,78 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400630 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo  81,02 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400631 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 6961,69 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1400634 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory 139,84 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400635 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory 810,94 eur 03.06.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400636 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory 162,13 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
28/14/TH Objednávka Odborná prehliadka, skúška a údržba rozvodov plynu   04.06.2014 MAPROS?s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
29/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   04.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
30/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov   04.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
31/14/TH Objednávka Odborná prehliadka vonkajšia a vnútorná tlakových nádob   04.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
54/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom služieb   04.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 36339296  
FP1400638 Faktúra došlá Oprava strechy - poliklinika 1337,10 eur 04.06.2014 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
FP1400639 Faktúra došlá Poistný ventil P15 217 616 DN40 - tepelné hospodárstvo 576,00 eur 04.06.2014 TIKA-MaR,s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1400640 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - tepelné hospodárstvo 171,00 eur 04.06.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400641 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 537 2539,00 eur 04.06.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400642 Faktúra došlá Oprava modemovej komunikácie - bytový dom PK537 101,56 eur 04.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400643 Faktúra došlá Servisná prehliadka horákov - tepelné hospodárstvo 1074,96 eur 05.06.2014 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  
FP1400644 Faktúra došlá Dezinsekcia - bytový dom 537 207,00 eur 05.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400645 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom 595 20,00eur 05.06.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400646 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom 537 52,29 eur 05.06.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400647 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom Hlubockého 676 50,00 eur 05.06.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400649 Faktúra došlá Deratizácia - bytový dom Hlubockého 676 24,00 eure 06.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400650 Faktúra došlá Odber a dodávka tepelnej energie za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 2059,28 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400651 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 46,43 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400652 Faktúra došlá Vodoinštalačný materiál - nebytové priestory dom špecialistov 93,62 eur 06.06.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400653 Faktúra došlá Materiál k vodoinštalačným prácam - poliklinika 73,66 eur 06.06.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Parpad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400654 Faktúra došlá Výmena vodovodného potrubia - nebytové priestory 188,87 eur 06.06.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Parpad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400655 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za máj 2014 - poliklinika 139/44 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400656 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za máj 2014 - poliklinika 243,77 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400658 Faktúra došlá Prehliadka posuvných dverí - poliklinika 75,00 eur 06.06.2014 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1400662 Faktúra došlá Spotreba plynu za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 31981,30 eur 09.06.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
32/14/TH Objednávka Vyčistenie ohrievača vody   11.06.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. UL. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1400665 Faktúra došlá CPK - oprava MaR dotlakovania - tepelné hospodárstvo 296,18 eur 11.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400685 Faktúra došlá Výroba a montáž pracovnej dosky - nebytové priestory dom špecialistov 285,11 eur 12.06.2014 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1400686 Faktúra došlá Výroba a montáž pracovnej dosky a batérie - bytový dom 537 134,20 eur 12.06.2014 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1400687 Faktúra došlá Oprava posuvných dverí - poliklinika 1386,00 eur 13.06.2014 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1400690 Faktúra došlá Čistenie ohrievača vody TÚV - tepelné hospodárstvo 3540,00 eur 17.06.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. Ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
33/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   18.06.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
56/14/NP Objednávka Kontajner na odvoz odpadu - nebytové priestory poliklinka   18.06.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
57/14/NP Objednávka Uloženie odpadu   18.06.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1400693 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov - tepelné hospodárstvo 841,78 eur 19.06.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarove 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1400695 Faktúra došlá Praviodelný profylaktický servis(prehliadka) systémov automatického riadenia na CPK - tepelné hospodárstvo 1736,70 eur 19.06.2014 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400696 Faktúra došlá Materiál na opravu šachty - poliklinika 25,80 eur 19.06.2014 Ján Baďura Mierova 5/5, 91601 Stará Turá 40272851 nie je platca DPH
FP1400698 Faktúra došlá Čistiace prostriedky - poliklinika 266,87 eur 19.06.2014 TORBIA, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
NZ 2333/2006 Zmluva Skončenie zmluvného vzťahu - úmrtie   19.06.2014 Ing. Jozef Magula Hurbanova 315/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 37024051  
FP1400699 Faktúra došlá KOS 360 - servis MaR - tepelné hospodárstvo 2897,21 eur 20.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400700 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 88,78 eur 20.06.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1400701 Faktúra došlá Opakovaná vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann PK9 - tepelné hospodárstvo 626,40 eur 20.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400702 Faktúra došlá Vypracovanie dočasného dopravného značenia pre zákazku "Výmena vonkajších rozvodov ÚK a Tv medzi objektami SNP 264 - 266, okruh kotolne PK9, Stará Turá" - tepelné hospodárstvo 498,00 eur 23.06.2014 Unio Solutions,s.r.o. Sládkovičova 167/13, 01001 Žilina 36435732  
FP1400704 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann - PK Dom kultúry - tepelné hospodárstvo 364,80 eur 23.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400705 Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom špecialistov 12,78 eur 23.06.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400706 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - poliklinika 67,68 eur 23.06.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400707 Faktúra došlá Výmena plynového ventila a následná skúška funkčnosti - PK dom kultúry - tepelné hospodárstvo 1065,50 eur 23.06.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400708 Faktúra došlá Opakovaná vonkajšia a vnúrotná odborná prejhliadka kotla Viessmann - PK dom služieb - tepelné hospodárstvo 177,60 eur 24.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400709 Faktúra došlá Opakovaná vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann - PK 537 - bytový dom Mýtna 537 318,00 eur 24.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom 36339296  
FP1400710 Faktúra došlá Maliarske práce - dom služieb 120,00 eur 24.06.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
34/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   25.06.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
35/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   25.06.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469  
FP1400714 Faktúra došlá Výmena odkvapových zvodov - dom špecialistov 2296,78 eur 26.06.2014 VV Trading - Vavák Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá 3458785  
FP1400715 Faktúra došlá Záloha na "Zriadenie kompaktnej odovzávacej stanice tepla (KOST) - dom špecialistov, poliklinika - tepelné hospodárstvo 35000,00 eur 27.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
NZ 0162/96 Odstúpenie Odstúpenie od zmluvy   27.06.2014 Peter Kuric Dibrovova 243, 91601 Stará Turá 14126231  
36/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   30.06.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
37/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   30.06.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
38/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   30.06.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967  
FP1400717 Faktúra došlá KOS - oprava signalizácie vstupov - tepelné hospodárstvo 203,00 eur 30.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400718 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie "Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV, medzi objektmi SNP 264 - 266, okruh kotolne PK9, Stará Turá " 190,00 eur 30.06.2014 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 47151528 nie je platca DPH
FP1400720 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - dom služieb 185,28 eur 30.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400721 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenie - budova TECHNOTUR-u 48,54 eur 30.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
NZ 1205/1999 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2014 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  
NZ 2215/2002 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2014 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  
NZ 1/2009 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.06.2014 MUDR- Michalcová Lýdia Kozmonautov 10, 91601 Stará Turá 37913191  
NZ 1205/2014 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2014 SIDEMA s.r.o. Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 47590424  
NZ 2215/2014 Zmlva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2014 SIDEMA s.r.o. Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 475890424  
12A/2011/380 Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Madežda Ondrašovicová      
11A/2012/380 Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Soňa Barančinová      
8A/2013/380 Dodatok číslo 1 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Darina Jurášová      
5A/2011/380 Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Jana Valentová      
3A/2011/380 Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Anna Ostrovská      

83A/2014/DŠ 

Dodatok číslo 1 

Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov 

 

30.06.2014 

Peter Ježo       
98B/2012/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Roman Škulec      
63A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Daniel Kosa      
93A/2009/DŠ Dodatok číslo 11 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Jozef Truhlík      
95A/2008/DŠ Dodatok číslo 12 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Jaroslav Galbavý      
46A/2008/DŠ Dodatok číslo 14 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Jaroslav Pištek      
94A/2009/DŠ Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Pavel Benian      
67A/2011/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Tomáš Drab      
55A/2011/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Vladimír Sadloň      
65A/2010/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Tibor Tartal      
80A/2009/DŠ Dodatok číslo 10 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

František Kováč      
50B/2008/DŠ Dodatok číslo 15 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Vladimír Durec      
75A/2013/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Viktor Galbavý      
82A/2012/DŠ Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Marián Gavač      
90A/2013/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Marián Bisták      
69A/2012/DŠ Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

Mário Malek      
1A/2012/380 Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove  

30.06.2014

Anna Prachárová      
6A/2011/380 Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove  

30.06.2014

Mgr. Veronika Spišaková      
 7A/2011/380 Dodatok číslo 6  Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove    30.06.2014  Elena Kováčová       
76A/2010/DŠ Dodatok číslo 8 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   30.06.2014 Vladimír Antálek      
68A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov   30.06.2014 Štefan Kiripolský