Dokumenty 10/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1401087  Faktúra došlá  Termostat + ventil  23,26 eur  01.10.2014  TTI-Energo,spol. s r.o.  Zlatovská 3072, 91105 Trenčín  31441564 

 

FP1401088  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu na október 2014  5,52 eur  01.10.2014  MET Slovakia,a.s.  Sasinkova 12, 81108 Bratislava  45860637 

 

FP1401089 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 17,95 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401090 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 112,91 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401091 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 3,67 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401092 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 205,19 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401093 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 515,18 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401094 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 111,55 eur 01.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401096 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 9,00 eur 02.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815652  
FP1401097 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 19,00 eur 02.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815652  
FP1401098 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za september 2014 1405,18 eur 02.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401099 Faktúra došlá Dodávka tepla za september 2014 34718,26 eur 03.10.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401100 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha na október 2014 34606,80 eur 03.10.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401101 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 255,18 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401102 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 4977,10 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401103 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 6750,00 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401104 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 103,33 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401105 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 6,82 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1401106 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 275,16 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1401108 Faktúra došlá Oprava a plnenie hasiaceho prístroja 12,00 eur 03.10.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
NZ 2503/2008 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   03.10.2014 Ing. Darina Zúbriková      
FP1401109 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 731,70 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401110 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 160,43 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP14001111 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 680,39 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1401112 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 113,69 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401113 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 198,31 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401114 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 3666,05 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401115 Faktúra došlá Overenie meračov tepla KOS VS11 3177,00 eur 03.10.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1401116 Faktúra došlá Vypracovanie architektonicko-projektovej štúdie 1440,00 eur 03.10.2014 PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička Orgovánová 1, 91105 Trenčín 30027047  
FP1401117 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za september 2014 36,28 eur 06.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401118 Faktúra došlá Výstavby Office 10Mbit/1Mbit na október 2014 12,00 eur 06.10.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401119 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 1091,00 eur 06.10.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401121 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 2539,00 eur 06.10.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401123 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadu vôd za september 2014 210,40 eur 06.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401124 Faktúra došlá Oprava priestorov 4970,36 eur 06.10.2014 Dubník Club,s.r.o. Dubník 1032, 91601 Stará Turá 36686433  
FP1401125 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla 109,15 eur 06.10.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 3413479  
FP1401126 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu 73,59 eur 06.10.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1401127 Faktúra došlá Nájomná fľaša 8,83 eur 06.10.2014 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 7, 81944 Bratislava 1 00685852  
FP1401130 Faktúra došlá Odborná prehliadka el.inštalácie 360,00 06.10.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401131 Faktúra došlá Zriadenie KOST 36066,00 eur 07.10.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401132 Faktúra došlá Zriadenie KOST 43081,20 eur 07.10.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401133 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 20,00 eur 07.10.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401134 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 50,00 eur 07.10.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401135 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 52,29 eur 07.10.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401144 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 07.10.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1401145 Faktúra došlá Odborná prehliadka el.inštalácie a zariadení 48,00 eur 08.10.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401146 Faktúra došlá Materiál na montáž filtrov 94,55 eur 08.10.2014 Ján Durec  INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1401148 Faktúra došlá Geodetické práce 960,00 eur 09.10.2014 Ing. Richard Bunčiak Štefánikova 366/68, 91601 Stará Turá 40273563  
FP1401150 Faktúra došlá Maľovanie izieb 144,00 eur 09.10.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401151 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 3Q/2014 1661,35 eur 10.10.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1401152 Faktúra došlá Čistiaci materiál 89,50 eur 10.10.2014 TORBIA,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1401153 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 10.10.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
100/14/NP Objednávka Deratizácia   10.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
68/14/T Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   10.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
69/14/T Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   10.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
70/14/T Objednávka Deratizácia   10.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
5A/2011/380 Dodatok číslo 7 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Jana Vychlopnová      
13A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Anna Malinková      
1A/2012/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Anna Prachárová      
3A/2011/380 Dodatok číslo 7 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Anna Ostrovská      
4A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Janka Vykoukalová      
11A/2012/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Soňa Barančimová      
8A/2013/380 Dodatok číslo 2 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Darina Jurášová      
14A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Darina Madilová      
12A/2011/380 Dodatok číslo 8 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Nadežda Ondrašovicová      
9A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Jarmila Hučková      
71/14/T Objednávka Poistné ventily   13.10.2014 TIKA-MaR s.ro.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
72/14/T Objednávka Čerpadlá   13.10.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401179 Faktúra došlá Materiál 66,25 eur 13.10.2014 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
73/14/T Objednávka Oprava čerpadla   14.10.2014 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91631 Čachtice 34490141  
FP1401182 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za september 2014 20303,82 eur 14.10.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
74/14/T Objednávka Vykonanie úradnej skúšky   15.10.2014 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1401183 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 15.10.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1401185 faktúra došlá Kominárske práce 61,84 eur 15.10.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
75/14/T Objednávka Oprava strechy   16.10.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1401187 Faktúra došlá Deratizačné práce 492,00 eur 17.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1401190 Faktúra došlá Deratizačné práce 846,00 eur 17.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1401191 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 20,00 eur 17.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
102/14/B Objednávka Preplach kanalizácie   17.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401193 Faktúra došlá Čistenie žľabov 318,50 eur 20.10.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1401194 Faktúra došlá Čistenie výmenníka 320,40 eur 20.10.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1401195 Faktúa došlá Pranie a čistenie prádla 120,45 20.10.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
103/14/NP Objednávka Stanovenie normovej spotreby el.energie   20.10.2014 Ján Volár  Elektro - práce Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688  
FP1401196 Faktúra došlá Plynová kotolňa - bytový dom Dr. Úradníčka 189/2,4 a 190/6 66300,00 eur 20.10.2014 IZOTECH Group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1401200 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 127,49 eur 23.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401201 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 239,04 eur 23.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
76/14/T Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   24.10.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1401202 Faktúra došlá Kontrola, servis plynomerne 295,20 eur 24.10.2014 MAPROS s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401203 Faktúra došlá Kontrola, servis rozvodu plynu 590,40 eur 24.10.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401204 Faktúra došlá Prehliadka horákov 374,40 eur 24.10.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401205 Faktúra došlá Oprava kotla 90,24 eur 24.10.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401206 Faktúra došlá Oprava kotla 100,20 eur 24.10.2014 MAPROS?s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401207 Faktúra došlá Oprava radiátora 204,00 eur 27.10.2014 Milan Margetin  Inštalatér - kúrenár SNP 261/35, 91601 Stará Turá 46860908 nie je platca DPH
FP1401210 Faktúra došlá Prepláchnutie kanalizácie 27,36 eur 27.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
10A/2014/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   27.10.2014 Renáta Zríniová      
FP1401213 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 50,03 eur 28.10.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1401214 Faktúra došlá Odhad a výpočet el. energie 69,70 eur 28.10.2014 Ján Volár  Elektro - práce Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
10A/2014/380 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   28.10.2014 Renáta Zríniová      
FP1401215 Faktúra došlá Maľovanie 180,00 eur 29.10.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401216 Faktúra došlá  Maľovanie 60,00 eur 29.10.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401218 Faktúra došlá Oprava čerpadla 117,24 eur 30.10.2014 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91631 Čachtice 34490141  
NZ 2260/2011 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.10.2014 Miroslav Michalec - čaluníctvo Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá 37507311  
NZ 2241/2008 Dohoda Skončenie zmlvuného vzťahu dohodou   31.10.2014 Miroslav Michalec - čaluníctvo Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá 37507311  
63A/2013/DŠ Dohoda Dophoda o ukončení ubytovania   31.10.2014 Daniel Kosa