Dokumenty 7/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
39/14/TH Objednávka Kontajner na odvoz odpadu   02.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
40/14/TH Objednávka Uloženie na skládku odpaadu   02.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,spol. s r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
58/14/B Objednávka Pripevnenie spadnutej bleskozvodnej sústavy a oprava komína - bytový dom Mýtna 537   02.07.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1400724 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 7,96 eur  02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400725 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 128,41 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400726 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 6513,96 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1400727 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 02.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 35743565  
FP1400728 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 19,00 eur 02.07.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400729 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu na júl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 9,00 eur 02.07.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400731 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - bytový dom Hlubockého 676 227,87 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400732 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 115,96 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400733 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 741,20 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400734 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 1141,42 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400735 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 156,12 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400736 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 02.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400737 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 02.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400738 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 205,19 eur 02.07.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400739 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 3,67 eur 02.07.2014. MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400740 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 02.07.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400741 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 02.07.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400742 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 17,95 eur 02.07.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400743 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 02.07.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400752 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za jún 2014 - dom služieb 18,58 eur 02.07.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R. Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1400753 Faktúra došlá Nájomná fľaša propán-butánová - nebytové priestory 8,74 eur 03.07.2014 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 00685852  
41/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka TÚV   03.07.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
42/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   03.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Brattislava 1 36361518  
43/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   03.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400754 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - tepelné hospodárstvo 159,00 eur 03.07.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400755 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 03.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400756 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - PK 537 - bytový dom Mýtna 537 2539,00 eur 03.07.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400780 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - b.d. Štef. 380/45, b.d. Mýtna 595/58, b.d. Mýtna 537 1784,19 eur 03.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 36677281  
FP14007814 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie  - b.d. Mýtna 537/42,44 52,29 eur 03.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400782 Faktúra došlá Maľovanie priestorov - nebytové priestory dom špecialistov 42,00 eur 04.07.2014 SI Iva Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400783 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 37,72 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400784 Faktúra došlá Dodváka a odber tepelnej energie za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 1295,83 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400785 Faktúra došlá Dodávka tepla za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 32660,58 eur 04.07.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400786 Faktúra došlá Dodávka tepla na júl 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 22378,80 eur 04.07.2014 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400787 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - b.d. Mýtna 595/58 20,00 eur 04.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400788 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - b.d. Hlubockého 676/1 50,00 eur 04.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400789 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za júp 2014 - poliklinika 111,55 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400790 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za jún 2014 - poliklinika 210,40 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
44/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   07.07.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
FP1400794 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - tepelné hospodárstvo 117,90 eur 08.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
45/14/TH Objednávka Vykonanie elektronickej aukcie   09.07.2014 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 47151528  
FP1400796 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - tepelné hospodárstvo 37,56 eur 09.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400798 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za jún 2014 - teplené hospodárstvo 19255,90 eur 10.07.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice  44291809  
FP1400799 Faktúra došlá Vytýčenie sietí - tepelné hospodárstvo 45,60 eur 10.07.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400800 Faktúra došlá Vytýčenie sietí - tepelné hospodárstvo 45,60 eur 10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400821 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - tepelné hospodárstvo 475,20 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400822 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - tepelné hospodárstvo 464,40 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400823 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - bytový dom Mýtna 595/58 127,20 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400824 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - nebytové priestory DJ 558 98,40 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
46/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka   14.07.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
47/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   14.07.2014 Jozef Lukáč -  LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400825 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov, divčensky domov 173,50 eur 14.07.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
48/14/TH Objednávka Vyhľadanie úniku plynu   15.07.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
67/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   15.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,spol. s r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
58/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera   15.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o- Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400826 Faktúra došlá Tabletovaná soľ- tepelné hospodárstvo 306,00 eur 15.07.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
 FP1400830 Faktúra došlá  Čistiace prostriedky  66,85 eur 15.07.2014  AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá  31427561   
FP1400831 Faktúra došlá Maľovanie bytu - Mýtna 595/58 168,00 eur 16.07.2014 SI  Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400835 Faktúra došlá Vytýčenie inžinierskych sietí - tepelné hospodárstvo 120,00 eur 16.07.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. Ševčenskova 36, 85101 Bratislava 35971967  
FP1400840 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 88,78 eur 18.07.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
70/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   21.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
71/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera   21.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400841 Faktúra došlá Inštalácia k PDS - tepelné hospodárstvo 89,59 eur 21.07.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1400842 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - dom špecialistov 37,62 eur 21.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
FP1400843 Faktúra došlá Montáž vstup. ventilov - primárna časť - tepelné hospodárstvo 695,90 eur 21.07.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará turá 46505148  
FP1400844 Faktúra došlá Doskový výmenník na TÚV - tepelné hospodárstvo 1388,40 eur 21.07.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadova 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  
49/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   22.07.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
50/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   22.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400845 Faktúra došlá Prietočné zariadenie a náplň Siliphos - tepelné hospodárstvo 68,16 eur 22.07.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
51A/2008/DŠ Výpoveď Výpoveď zmluvy o ubytovaní   22.07.2014 Anton Arbet      
51/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   23.07.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400848 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - tepelné hospodárstvo 540,00 eur 23.07.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1400849 Faktúra došlá Prerábka rozvodu kúrenia a výmena radiátora - poliklinika (RZP) 546,20 eur 23.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400850 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - KOS 156/70 - tepelné hospodárstvo 238,80 eur 23.07.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1400851 Faktúra došlá Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom - tepelné hospodárstvo 16,99 eur 24.07.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400852 Faktúra došlá Zmesná chemikália - tepelné hospodárstvo 3390,00 eur 24.07.2014 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
72/14/NP Objednávka Prehliadka a skúška bleskozvodu   25.07.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1400855 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení - nebytové priestory Gen.M.R.Štefánika 355 270,00 eur 28.07.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1400856 Faktúra došlá Prietočné zariadenie a náplň Siliphos - tepelné hospodárstvo 681,54 eur 29.07.2014 ENERGO - WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1400857 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 2.kvartál 2014 - teplené hospodárstvo 2095,025 eur 29.07.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 9601 Stará Turá 587974  
FP1400858 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob VS5 - tepelné hospodárstvo 234,61 eur 29.07.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400859 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob CPK - tepelné hospodárstvo 782,66 eur 29.07.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400860 Faktúra došlá Dodávka a montáž dverí - poliklinika 524,80 eur 29.07.2014 M.Bokor-DADO Južná 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34490515  
FP1400862 Faktúra došlá Vykurovací systém - nebytové priestory dom služieb 1000,25 eur 29.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
52/14/TH Objednávka Stavebné práce   30.07.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548471  
73/14/NP Objednávka Oprava vonkajšieho schodiska   30.07.2014 Ivan Gavač - G.I.W Gen.M.R.Štefánika 366/62, 91601 Stará  Turá 33444641  
FP1400863 Faktúra došlá Inštalačný materiál na pripojenie filtrov - tepelné hospodárstvo 149,56 eur 30.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400865 Faktúra došlá Inštalačný materiál - nebytové priestory dom špecialistov 17,40 eur 30.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400866 Faktúra došlá Inštalačný materiál - poliklinika 108,10 eur 30.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400868 Faktúra došlá Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo 93,77 eur 31.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400869 Faktúra došlá Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo 93,77 eur 31.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400870 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie: Plynová kotolňa-bytový dom Úradníčkova 189,2,4, 190/6 Stará Turá 190,00 eur 31.07.2014 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 47151528 nie je platca DPH
FP1400871 Faktúra došlá Overovanie vodomerov studenej vody na prípravu TÚV - tepelné hospodárstvo 514,80 eur 31.07.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
NZ 1205/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.07.2014 SIDEMA s.r.o. Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 47590424  
96A/2014/DŠ Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2014 Miroslav Gáll