Aktuality

 

 

 

O Z N A M

Kancelárie spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. sa nachádzajú v Mestskom dome na ulici Gen.M.R.Štefánika 40/63A Stará Turá (budova bývalej Hotelovej akadémie) 

Telef.kontakt: recepcia 032/7763175

Mailova adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie bytov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie nebytov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                                                                                       

 

                   

            Ako fungujú termostatické hlavice?

          Keďže väčšina bytov v správe TECHNOTUR s.r.o. má nainštalované termoventily od firmy OVENTROP, tak sa budeme venovať termoventilom OVENTROP.

           Tento tzv. termokomplet nainštalovaný na radiátore sa skladá z dvoch častí: 

  •  prvá časť je ventil - kovová časť, ktorá je napevno osadená v potrubí 
  • druhá časť je termohlavica - ovládací prvok, ktorý má na starosti manipuláciu s ventilom, jeho otváranie  a zatváranie.

           Rozsah stupcnice na termostatickej hlavici je spravidla v rozmedzí čísiel od nula až po päť. Požadovanú teplotu v miestnosti nastavíme priamo na termostatickej hlavici so stupnicou s číslami 1-5, ktorá udržuje teplotu v rozmedzí 12oC - 28oC.          Pre zaujímavosť uvádzame, že ak máme teplotu v miestnosti cca 20oC a máme termohlavicu nastavenú na číslo 3, tak táto hlavica nám zavrie regulačný ventil, z toho vyplýva, že radiátor prestane kúriť a hlavica ventil otvorí až po poklese tejto teploty v miestnosti. Výrobca OVENTROP doporučuje nastavenie hlavíc a im príslušných teplôt podľa dolu uvedenej tabuľky: 

  • číslo 0: ventil úplne uzatvorený, číslo *: protimrazová značka znamená, že sa teplota v priestore nemôže schladiť pod cca 6oC, aby sa  zabránilo poškodeniu mrazom
  • číslo 1: cca 12oC
  • číslo 2: cca 16oC               
  • číslo 3: cca 20oC
  • číslo 4: cca 24oC
  • číslo 5: cca 28oC                                                                                                                             

        Ešte treba pripomenúť niektoré rady, aby nedochádzalo k nedorozumeniam:                                     - treba si uvedomiť, že vzhľadom na konštrukciu termostatickej hlavice sa nejedná o zariadenie presné, preto je dobré, keď si spotrebiteľ sám skontroluje v akých rozpätiach  a pri akých nastaveniach hlavica plní svoju funkciu

- termostatická hlavica musí byť voľne obklopená vzduchom z miestnosti. Umiestnenie vo výklenkoch  alebo ich zakrytie záclonou(závesom) má výrazný vplyv na jej funkciu.

- pokiaľ sa chystáte opustiť domov na dlhšiu dobu, voľte na termostatickej hlavici symbol  snehovej vločky, vďaka čomu bude radiátorom prúdiť voda mierne nad bodom mrazu

- bežná životnosť hlavíc je 10 až 15 rokov

- na predĺženie životnosti termostatických kompletov mimo vykurovacej sezóny-vždy nastavte hlavicu na maximum. Nedochádza tak k namáhaniu termostatického ventila a systému v hlavici, ktorý na neho vytvára tlak.

Vypracoval: Jaroslav Filus, TECHNOTUR s.r.o.                                                                                   

 

  

 

 

1) Znenie obchodných podmienok pre uzatváranie zmlúv o dodávke a odbere tepla.

__________________________________________________________________________________

2) Rozhodnutie č. 0262/2017/T o cene tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021

    Rozhodnutie č. 0142/2018/T  o cene tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021 -        zmena

 Rozhodnutie č. 0060/2019/T o cene tepla mení rozhodnutie číslo 262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2021

Rozhodnutie č. 0022/2020/T o cene tepla mení rozhodnutie č.0262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/T zo dňa 22.11.2018 s účinnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2021

Rozhodnutie č. 0025/2021/T o cene tela mení rozhodnutie č. 0262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/T zo dňa 22.11.2018 v znení rozhodnutia č. 0022/2020/T zo dňa 12.11.2019 s účinnosťou od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia

Rozhodnutie č.0044/2022/T-PE - zmena povolenia č.2006T 0300-6 zmena z 15.09.2019 o vydaní povolenia č.2006T 0300 - 7.zmena

__________________________________________________________________________________