Ochrana osobných údajov

GDPR

 

Informácie pre dotknuté osoby (vlastníci bytov a nebytových priestorov) nájdete TU.

Informácie pre dotknuté osoby ( podnájomcovia, ubytovaní) nájdete TU

Informácie pre dotknuté osoby (údaje spracovávané v programe od Ing. Karola Lenárta) nájdete TU

Informácie pre dotknuté osoby (nájomcovia) nájdete TU