Dokumenty 1/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
7A/2011/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Elena Kováčová      
10A/2009/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Gabriela Čičová      

1A/2012/380

Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Anna Prachárová      

5A/2011/380

Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Jana Valentová      

11A/2012/380

Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Soňa Barančinová      

6A/2011/380

Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Mgr. Veronika Spišaková      

98A/2011/DŠ

Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialsitov   01.01.2014 Peter Ježo      
77A/2011/DŠ  Dodatok číslo 5  Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov    01.01.2014  Ján Allina       
82A/2012/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Marián Gavač      
65A/2010/DŠ Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Tibor Tartal      
50A/2010/DŠ Dodatok číslo 9 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Radoslav Varga      
63A/2013/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Daniel Kosa      
56A/2013/DŠ Dodatok číslo 1 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Viliam Druk      
49A/2011/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Šimon Chudík      
98B/2011/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Roman Škulec      
69A/2012/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Mário Malek      
62A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Viliam Veverka      
75A/2013/DŠ Dodatok číslo 1 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Viktor Galbavý      
67A/2011/DŠ Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Tomáš Drab      
93A/2009/DŠ Dodatok číslo 10 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Jozef Truhlík      
94A/2009/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Pavel Benian      
50B/2008/DŠ Dodatok číslo 13 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Vladimír Durec      
95A/2008/DŠ Dodatok číslo 11 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Jaroslav Galbavý      
100A/2012/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Michal Janíkovč      
76A/2010/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Vladimír Antálek      
80A/2009/DŠ Dodatok číslo 9 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 František Kováč      
3A/2011/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   01.01.2014 Anna Ostrovská      
55A/2011/DŠ Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   01.01.2014 Vladimír Sadloň      
ZB 43/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.01.2014 Eva Gombárová      
FP1301424  Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie r.2013 - byty 380,537,595 2023,92 eur  03.01.2014  ZSE Energia,a.s.  Čulenova 6, 81000 Bratislava 1  36677281   
2/14/NP Objednávka Odborná prehliadka tlakových nádob VS poliklinika   07.01.2014 Jozef Lukáč LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
3/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov - poliklinika   07.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
4/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ - poliklinika   07.01.2014 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
4/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ - poliklinika   07.01.2014 Dušan Ondráško EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
5/14/NP Objednávka Odstránenie vodovodnej prípojky   07.01.2014 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá 30875072  
FP1301428  Faktúra došlá  Nájomná fľaša propán-butánová  8,83 eur  07.01.2014  MESSER Tatragas spol. s r.o.  Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1  00685852   
FP1301429 Faktúra došlá Spotreby vody za december 2013 - centrálna plynová kotolňa 6,70 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301430 Faktúra došlá Spotreba vody za december 2013 - tepelné hospodárstvo 104,88 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301431 Faktúra došlá Spotreba vody za december 2013 - tepelné hospodárstvo 7749,28 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301432 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 01.01.2013 - 18.11.2013 - tepelné hospodárstvo -2604,07 eur 07.01.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301433 Faktúra došlá Dodávka tepla za december 2013 - tepelné hospodárstvo 51557,14 eur 07.01.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 9 36769789  
FP1301449 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2013 - byty Mýtna 537/42,44 372,38 eur 07.01.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1301450 Faktúra došlá Spotreba vody za december 2013 - nebytové priestory 1076,77 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301451 Faktúra došlá Spotreba vody za december 2013 - nebytové priestory 170,81 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301452 Faktúra došlá Spotreba vody za december 2013 - nebytové priestory 96,06 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301453 Faktúra došlá Spotreba vody za december 2013 - nebytové priestory 727,50 eur 07.01.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301454 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 83,02 eur 07.01.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1400003 Faktúra došlá Dodávka tepla na január 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 34605,60 eur 07.01.2014 E.P.E. s.r.o.  Prievozská 14/A, 82109 Bratislava9 36769789   
FP1400004 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - tepelné hospodárstvo 4089,00 eur 07.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301456 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 19.11.2013 - 31.12.2013 - tepelné hospodárstvo 4032,80 eur 09.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301457 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za december 2013 - tepelné hospodárstvo 6352,21 eur 09.01.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301458 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za december 2013 - tepelné hospodárstvo 39,18 eur 09.01.2014 CHIRANA - PREMA Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666  
FP1301459 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za december 2013 - poliklinika 83,66 eur 09.01.2014 CHIRANA - PREMA Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666  
FP1301460 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za december 2013 - poliklinika 194,44 eur 09.01.2014 CHIRANA - PREMA Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666  
1/14/TH Objednávka Oprava čerpadiel Sigma 65NTR97   10.01.2014 PUMPA SERVIS Miroslav Repík

Niva 86, 91621 Čachtice

34490141  
FP1301461 Faktúra došlá Dispečing Unigyr - oprava modemovej komunikácie - tepelné hospodárstvo 505,94 eur 10.01.2014 KLIMASOFT s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36215944  
FP1301462 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Le Blanc v byte Mýtna 595/58 36,24 eur 10.01.2014 MAPROS,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
FP1301463 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu  19.11.2013 - 31.12.2013 - byty Mýtna 537 4844,06 eur 10.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809  
FP1301464 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 19.11.2013 - 31.12.2013 - Požiarna zbrojnica Stará Turá -858,72 eur 10.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o.

Mlynksá 31, 04291 Košice

44291809  
FP1301465 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 19.11.2013 - 31.12.2013 - dievčensky domov 16,52 eur 10.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809  
FP1301466 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 19.11.2013 - 31.12.2013 - Požiarna zbrojnica Stará Turá 4,21 eur 10.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809  
7/14/B Objednávka Kontrola hydrantov - byty Mýtna 537,595   13.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z.

91305 Melčice-Lieskové 117

30813905  
8/14/B Objednávka Servis detektorov úniku plynu - PK 537   13.01.2014 DETMAR spol. s r.o.

Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833  
9/14/NP Objednávka  Servis detektorov úniku plynu - PK Požiarna zbrojnica   13.01.2014 DETMAR spol. s r.o.

Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833  
2/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - VS8   13.01.2014 DOP - CHEM s.r.o.

Šfárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36299821  
3/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob CPK   13.01.2014 Jozef Lukáč LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612

17664292  
4/14/TH Objednávka Servis detektorov úniku plynu   13.01.2014 DETMAR spol. s r.o.

Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833  
FP1301469 Faktúra došlá Čistiaci materiál 30,49 eur 13.01.2014 AGEMA s.r.o.

SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561  
FP1400025 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - byty Mýtna 595/58 9,00 eur 13.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256  
FP1400026 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - dievčensky domov 17,95 eur 13.01.2014 MET Slovakia,a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637  
FP1400027 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - poliklinika 5,52 eur 13.01.2014 MET Slovakia,a.s.

Sasinkova 12,81108 Bratislava

45860637  
FP1400028 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - detské jasle Mýtna 558/10 515,18 eur 13.01.2014 MET Slovakia,a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637  
FP1400029 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - požiarna zbrojnica Mýtna 554/18 205,19 eur 13.01.2014 MET Slovakia,a.s.

Sasinskova 12,81108 Bratislava

45860637  
FP1400030 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - požiarna zbrojnica Mýtna 554/18 3,67 eur 13.01.2014 MET Slovakia,a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637  
FP1400031 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - detské jasle Gen. M.R.Štefánika  354 112,91 eur 13.01.2014 MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637  
FP1400032 Faktúra došlá Vodoinštalačné práce - odstavenie prípojky 114,43 eur 13.01.2014 Ján Kubiš AQUA

Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá

30875072  
FP1400033 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na január 2014 - tepelné hospodárstvo 4932,22 eur 14.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 51810,92101 Piešťany

35743565  
FP1400034 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na január 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 14.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany

35743565  
FP1400035 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na január 2014 - dievčensky domov 184,30 eur 14.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany

35743565  
FP1301470 Faktúra došlá Oprava MaR a elektro - výmenníková stanica -  dotlakovanie 6364,80 eur 15.01.2014 KLIMASOFT s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944  
FP1301471 Faktúra došlá Oprava MaR a elektro - výmenníková stanica -  dotlakovanie 5450,40 eur 15.01.2014 KLIMASOFT s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944  
FP1301472 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za december 2013 - tepelné hospodárstvo 120670,10 eur 15.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809  
FP1400037 Faktúra došlá Čistenie výmenníka TÚV - výmenníková stanica č.8 238,80 eur 15.01.2014 DOP-CHEM s.r.o.

Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36299821  
FP1400038 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na január 2014 - byty Mýtna 537 2539,00 eur 15.01.2014 RWE Gas Slovensko, spol. s r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809  
5/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS4   16.01.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612

17664292  
FP1400064 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - byty 380,537,595 1784,19 eur 16.01.2014 ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36677281  
FP1400065 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - byty Mýtna 537/42,44 52,29 16.01.2014 ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36677281  
FP1400066 Faktúra došlá Výroba a montáč skriniek - dom špecialistov byt domovníčky 728,56 eur 16.01.2014 Miroslav Gavač

Topolecká 2166, 91601 Stará Turá

41379535 nie je platca DPH
FP1301473  Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby plynu - nebytové priestory  354,55 eur  17.01.2014  RWE GAs Slovensko, s.r.o.  Mlynská 31, 04291 Košice  44291809   
FP1301474 Faktúra došlá Oprava elektro rozvádzača - výmenníková stanica č.4 4869,57 eur 17.01.2014 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1301476 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2013 -852,86 eur 21.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1301477 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2013 -10494,77 eur 21.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1301478 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2013 -10,43 eur 21.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400067 Faktúra došlá Prehliadka elektrických zariadení P1 a P2 - poliklinika 99,05 eur 21.01.2014 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1400068 Faktúra došlá Prehliadka elektrických zariadení P1 a P2 - poliklinika 99,05 eur 21.01.2014 Ondráško Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1400069 Faktúra došlá Prehliadka elektrických zariadení "Rehabilitácia " - poliklinika 86,86 eur 21.01.2014 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará urá 41379535 nie je platca DPH
FP1400070 Faktúra došlá Prehliadka elektrických zariadení !Rehabilitácia" - poliklinika 86,86 eur 21.01.2014 Ondráško Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1400071 Faktúra došlá Tlač grafiky - dom služieb 175,00 eur 21.01.2014 PROBE - Ing. Jaroslav Petráš SNP 3/14, 91601 Stará Turá 11750103  
FP1400072 Faktúra došlá Dodávka a montáž plastových okien a dverí - detské jasle Jiráskova 168/16 - doplatok 1883,02 eur 21.01.2014 Pieš Milan 97214 Tužina 436 30427649  
6/14/TH Objednávka Oprava komunikácie VS3 - CPK   22.01.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1301479 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2013 -2666,23 eur 22.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301480 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 4Q/2013 3101,38 eur 22.01.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1400073 Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie na január 2014 - nebytové priestory  3666,05 eur  22.01.2014  MAGNA E.A. s.r.o.  Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany  35743565   
62A/2013/DŠ Odstúpenie Odstúpenie od zmluvy o ubytovaní v dome špecialistov   23.01.2014 Viliam Veverka      
50A/2010/DŠ Odstúpenie Odstúpenie od zmluvy o ubytovaní v dome špecialistov   23.01.2014 Radoslav Varga      
7/14/TH Objednávka Vypracovanie projektovej dokumentácia vonkajších rozvodov ÚK a TÚV - PK9   27.01.2014 ENAS - energoaudit a služby,s.r.o. Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1400076 Faktúra došlá Tesnenie na filtre 57,00 eur 24.01.2014 Energo WWT-Slovensko, spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1400104 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - Mýtna 537/42 21,54 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400105 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadneia - Mýtna 537/44 21.54 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400106 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - Mýtna 537/46 59,52 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400107 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - Mýtna 537/48 59,52 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400108 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - Mýtna 537/54 59,52 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400109 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - Mýtna 537/50 59,52 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400110 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - Mýtna 537/52 59,52 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400111 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - Mýtna 595/58 59,52 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400112 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia a dodávka tovaru - poliklinika 96,30 eur 27.01.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400113 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob výmenníková stanica poliklinika 147,79 eur 28.01.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400114 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov v centrálnej plynovej kotolni 280,80 eur 28.01.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400115 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob výmenníková stanica č.44 134,65 eur 28.01.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400121 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice plynu plynová kotolňa dom kultúry 275,82 28.01.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400122 Faktúra došlá Kontrola a prehliadka rozvodov plynu - Mýtna 595/58 470,40 eur 28.01.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom 36339296  
FP1400123 Faktúra došlá Prehliadka a kontrola NTL rozvodu plynu - budova 380/45 400,80 eur 28.01.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400124 Faktúra došlá KOS 151/70 - oprava SW konfigurácie 118,48 eur 29.01.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400133 Faktúra došlá Oprava strechy 648,00 eur 31.01.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá 34548971  
50B/2008/DŠ Dodatok číslo 14 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   31.01.2014 Vladimír Durec      
48A/2008/DŠ Výpoveď Výpoveď zmluvy o ubytovaní v dome špecialistov   31.01.2014 Ivan Buno      
90A/2013/DŠ Dodatok číslo 1 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   31.01.2014 Marián Bisták      
NZ 2248/2009 Výpoveď Výpoveď zmluvy o podnájme priestorov   31.01.2014 TIPLAST PLUS, s.r.o. SNP 260/41, 91601 Stará Turá 45248532  
48A/2008/DŠ Výpoveď Výpoveď zmluvy o ubytovaní   31.01.2014 Ivan Buno