Dokumenty 8/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1400872 Faktúra došlá Montáž vodomera - nebytový priestor 43,20 eur 01.08.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1400873 Faktúra došlá Vodomer-nebytové priestory 113,40 eur 01.08.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1400875 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-tepelné hospodárstvo 255,18 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400876 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400877 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-tepelné hospodárstvo 153,00 eur 04.08.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400881 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 595/58 9,00 eur 04.08.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400882 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 595/58 19,00 eur 04.08.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400883 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 537 2539,00 eur 04.08.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400884 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-dievčensky domov 198,31 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 35743565  
FP140885 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-nebytové priestory 3666,05 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400894 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za mesiac júl 2014-nebytové priestory 28,54 eur 04.08.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
53/14/TH Objednávka Opätovné vyhľadanie poruchy   05.08.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1400895 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 5,52 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400896 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 17,95 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400897 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 112,91 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400898 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 3,67 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400899 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 205,19 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400900 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 515,18 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400901 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo 12,50 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400902 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo 6435,22 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400903 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo 154,39 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400904 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-bytový dom Hlubockého 676/1 277,66 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400906 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-nebytový priestor 176,10 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400907 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-nebytový priestor 741,12 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400908 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-poliklinika 111,42 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400910 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za júl 2014-tepelné hospodárstvo 1335,05 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400911 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za júl 2014-tepelné hospodárstvo 43,52 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400912 Faktúra došlá Výstavba Office 10Mbit/1Mbit za mesiac september 2014 - tepelné hospodárstvo 12,00 eur 06.08.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1400913 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-bytový dom Mýtna 537/42,44 52,29 eur 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400914 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-bytový dom Hlubockého 676/1 50,00 eur 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400915 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za júl 2014-poliklinika 210,40 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400916 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za júl 2014-poliklinika 97,61 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400917  Faktúra došlá  Montáž podlahy - poliklinika  1081,34 eur  06.08.2014  IN-TEP, Ing. M. Svedek  Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín  33910626   
FP1400918  Faktúra došlá  Odvoz odpadu - poliklinika  30,06 eur  06.08.2014  TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o.  Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá  35602210   
FP1400921 Faktúra došlá Dodávka tepla za júl 2014 - tepelné hospodárstvo 30972,88 eur 07.08.2014 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400922 Faktúra došlá Dodávka tepla na august 2014 - tepelné hospodárstvo 23286,00 eur 07.08.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400923 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 20,00 eur 07.08.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 2 36677281  
FP1400924 Faktúra došlá Čistiaci materiál - nebytové priestory 121,00 eur 07.08.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

 
FP1400925 Faktúra došlá Vytýčenie plynovodu - tepelné hospodárstvo 274,74 eur 08.08.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

35910739

 
FP1400926 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - poliklinika 153,45 eur 08.08.2014 Kopaničiarsky odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390

34133861

 
54/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení   11.08.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
55/14/TH Objednávka Odborná prehliadka plynového kotla   11.08.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
77/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   11.08.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/73, 91601 Stará Turá

22822089

 
FP1400927 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za júl 2014 - tepelné hospodárstvo 20348,22 eur 11.08.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice

44291809

 
FP1400928 Faktúra došlá Spojka na potrubie - oprava primárneho kanála - tepelné hospodárstvo 59,66 eur 11.08.2014 HYDROUS s.r.o. Družstevná 477/100, 91601 Stará Turá

36320552

 
FP1400948 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - tepelné hospodárstvo 528,00 eur 12.08.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina

31578454

 
FP1400950 Faktúra došlá Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo 93,77 eur 13.08.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

 
56/14/TH Objednávka Preloženie stĺpa verejného osvetlenia   14.08.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

 
57/14/TH Objednávka Materiál na prekládku stĺpa verejného osvetlenia   15.08.2014 ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77, 91601 Stará Turá

36322229

 
FP1400952 Faktúra došlá Oprava primárneho kanála - tepelné hospodárstvo 210,00 eur 18.08.2014 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava

46013270

nie je platca DPH
FP1400953 Faktúra došlá Materiál na opravu primárneho kanála - tepelné hospodárstvo 227,64 eur 18.08.2014 HYDROUS s.r.o. Družstvená 477/100, 91601 Stará Turá

36320552

 
FP1400954 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 88,78 eur 18.08.2014 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. 3, 91701 Trnava

35742364

 
FP1400956 Faktúra došlá Stavebné práce na primárnom kanáli - tepelné hospodárstvo 2367,60 eur 19.08.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

 
FP1400957 Faktúra došlá Materiál pre rekonštrukciu meracieho miesta - tepelné hospodárstvo 289,30 eur 19.08.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

48505148

 
FP1400958 Faktúra došlá Použitie vysokozdvižnej plošiny a práca elektrikára - tepelné hospodárstvo 306,60 eur 20.08.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

 
FP1400959 Faktúra došlá VS8 - havarijný servis - tepelné hospodárstvo 107,53 eur 21.08.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 
58/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV   22.08.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36299821

 
59/14/TH Objednávka Geodetické zameranie teplovodného kanála   26.08.2014 Geodetická kancelária, Ing. Richard Bunčiak Gen.M.R.Štefánika 366/68, 91601 Stará Turá

40273563

 
FP1400960 Faktúra došlá Dodávka a výmena armatúr ÚK  - tepelné hospodárstvo 224,00 eur 26.08.2014 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava

46013270

nie je platca DPH
FP1400961 Faktúra došlá Oprava omietok, dlažby a obkladu - poliklinika 250,98 eur 26.08.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548471

 
FP1400962 Faktúra došlá Oprava vonkajšieho schodiska - nebytové priestory 6881,10 eur 26.08.2014 Ivan Gavač  - G.I.W. Gen.M.R:Štefánika 366/62,91601 Stará Turá

33444641

 
FP1400965 Faktúra došlá Materiál pre výmenu vonkajších rozvodov ÚK a TÚV - tepelné hospodárstvo 64,13 eur 28.08.2014 ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77, 91601 Stará Turá

36322229

 
6A/2011/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania v dievčenskom domove   28.08.2014 Mgr. Veronika Spišaková