Dokumenty 11/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1401222

Faktúra došlá

Maľovanie 293,82 eur

03.11.2014

Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1401225

Faktúra došlá

Servisná prehliadka CHÚV 152,96 eur

03.11.2014

EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1401226

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ  97,61 eur

03.11.2014

CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401227

Faktúra došlá

Výmenník TÚV 1388,40 eur

04.11.2014

TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401228

Faktúra došlá

Poistné ventily 1378,250 eur

04.11.2014

TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
NZ

Dodatok číslo 11

Dodatok k Nájomnej zmluve - TH  

04.11.2014

Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1401229  Faktúra došlá  Prenájom fliaš  300,00 eur  04.11.2014  Messer Tatragas spol. s r.o.  Chalupkova 9, 81944 Bratislava  00685852   
FP1401230 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1234,00 eur 04.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401231 Faktúra došlá Spotreba vody 92,12 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401232 Faktúra došlá Spotreba vody 7,96 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401233 Faktúra došlá Spotreba vody 6660,19 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401235 Faktúra došlá Spotreba vody 266,39 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401237 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 04.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401247 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 28,54 eur 04.11.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Šetfánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1401248 Faktúra došlá Spotreba vody 642,04 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401249 Faktúra došlá Spotreba vody 140,99 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401251 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie 2824,94 eur 04.11.2014 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401253 Faktúra došlá Výstavba Office 10Mbit 12,00 eur 05.11.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401254 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 255,18 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401255 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 4977,10 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401256 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 05.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401258 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3666,05 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401259 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 198,31 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401261 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadovej vody  37,72 eur 06.11.2014 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401262 Faktúra došlá Úradné skúšky technických zariadení 811,02 ezr 06.11.2014 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 31744567  
FP1401263 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 50,00 eur 06.11.2014 ZSE Eneregia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401264 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401265 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 52,29 eur 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401267 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadovej vody 256,82 eur 06.11.2014 CHIRANA-Prema Energetika,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401268 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 07.11.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ul.3, 91701 Trnava 30742364  
FP1401271 Faktúra došlá PK 409 - oprava MaR 255,96 eur 10.11.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401272 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 515,18 eur 10.11.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401273 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 205,19 eur 10.11.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401274 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,67 eur 10.11.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401275 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,91 eur 10.11.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401276 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,95 eur 10.11.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401277 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,52 eur 10.11.2014 MET SLovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401278 Faktúra došlá Elektromateriál 146,78 eur 10.11.2014 BOVE s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
107/14/NP Objednávka Servis plynových kotlov   10.11.2014 Martin Kopún - PLYNOTHERM Nová Ves nad Váhom 184, 91631 Kočovce 32784384  
FP1401282 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha 34606,80 eur 11.11.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401283 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 50353,72 eur 11.11.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401303 Faktúra došlá Čistiaci materiál 93,90 eur 11.11.2014 AGEMA,s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1401305 Faktúra došlá Oprava omietky 287,40 eur 12.11.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548977  
FP1401306 Faktúra došlá Čerpadlo ÚK 2250,00 eur 12.11.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401307 Faktúra došlá Čerpadlo 1346,40 eur 13.11.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
109/14/NP Objednávka Kontrola a čistenie dymovodov   13.11.2014 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
110/14/NP Objednávka Prehliadka a skúška plynovodu a plyn.spotrebičov   13.11.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
77/14/T Objednávka Prehliadka a skúška rozvodu plynu   14.11.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
78/14/T Objednávka Prehliadka nízkotlakovej kotolne   14.11.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
79/14/T Objednávka Prehliadka nízkotlakovej kotolne   14.11.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
111/14/B Objednávka Prehliadka a skúška el. zariadení   14.11.2014 Vladimír Halák JVVH SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
NZ 2421/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Alexej Klikáč      
NZ 2524/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Jaroslav Bielčik      
NZ 2521/2013 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Miroslav Durec      
NZ 2419/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Vladimír Horváth      
NZ 2417/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Šimon Škyrta      
NZ 2507/2009 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Anna Oslayová      
NZ 2422/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Ján Pastorek      
NZ 2522/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Dušan Magál      
NZ 2418/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Štefan Švrčič      
NZ 2523/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Milan Medňanský      
NZ 2420/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Stanislav Zigo      
NZ 2414/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Ján Halabrín      
NZ 2416/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Jaromir Solovic      
NZ 2429/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Ivan Knápek      
NZ 2491/2006 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Branislav Klimáček      
80/14/T Objednávka Vypracovanie PD na prípravu TÚV   19.11.2014 ENAS-Energoaud. a služby, s.r.o. Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrice 36021121  
FP1401309 Faktúra došlá Maľovanie 150,00 eur 19.11.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401311 Faktúra došlá Čerpadlo 803,40 eur 20.11.2014 TIKA-Mar s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401312 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 33,60 eur 20.11.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1401313 Faktúra došlá Servisná prehliadka kotolne 343,32 eur 20.11.2014 Martin Kopún - Plynoterm Nová Ves nad Váhom 184, 91631 Kočovce 32784384 nie je platca DPH
FP1401317 Faktúra došlá Prehliadka el, inštalácie 150,00 eur 21.11.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401318 Faktúra došlá Overenie meračov 628,00 eiur 21.11.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1401319 Faktúra došlá Oprava obkladu 15,00 eur 24.11.2014 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP1401320 faktúra došlá Oprava stropu 47,00 eur 24.11.2014 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP 1401321 Faktúra došlá Účasť na skúške 252,00 eur 24.11.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401322 Faktúra došlá Rekonštrukcia strechy 15535,36 eur 24.11.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
81/14/T Objednávka Kvalifikovaný odhad spotreby el. energie   25.11.2014 Ján Volár  Elektro-práce Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688  
82/14/T Objednávka Čerpadlo Grundfos   25.11.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
83/14/T Objednávka Čerpadlo Grundfos   25.11.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401326 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 -5104,70 eur 26.11.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 košice 44291809  
FP1401327 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 -5936,15 eur 26.11.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44891809  
FP1401328 Faktúra došlá Výpočet spotreby elektrickej energie 69,70 eur 26.11.2014 ELEKTRO-PRÁCE  Ján Volár Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1401330 Faktúra došlá Materiál na montáž filtrov 92,30 eur 27.11.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1401335 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 95,54 eur 28.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
49A/2014/DŠ Zmluva Znluva o ubytovaní   28.11.2014 Ivan Stanko