Dokumenty 4/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1400372 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na apríl 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 01.04.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400373 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na apríl 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 01.04.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400374 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na apríl 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 01.04.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400375 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na apríl 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 01.04.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400376 Faktúra došlá Dodávka zemného  plynu na apríl 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 01.04.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1400377 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 01.04.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1400378 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - nebytové priestory 17,95 eur 01.04.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1400379 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 01.04.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1400380 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - nebytové priestory 3,67 eur 01.04.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1400381 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - nebytové priestory 205,19 eur 01.04.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1400382 Faktúra došlá Spotreba vody za marec 2014 - tepelné hospodárstvo 7299,36 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400383 Faktúra došlá Spotreba vody za marec 2014 - tepelné hospodárstvo 105,07 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400384 Faktúra došlá Spotreba vody za marec 2014 - tepelné hospodárstvo 9,10 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400386 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - bytová dom Mýtna 595/58 9,00 eur 02.04.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400387 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - bytová dom Mýtna 595/58 19,00 eur 02.04.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400389 Faktúra došlá Spotreby vody za marec 2014 - nebytové priestory 166,08 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400390 Faktúra došlá Spotreby vody za marec 2014 - nebytové priestory 1026,40 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400391 Faktúra došlá Spotreby vody za marec 2014 - nebytové priestory 142,12 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400392 Faktúra došlá Spotreby vody za marec 2014 - nebytové priestory 831,20 eur 02.04.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400393 Faktúra došlá Stavebné úpravy - prerábka radiátora - poliklinika - RZP 555,90 eur 02.04.2014 Ján Durec  INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400394 Faktúra došlá Odborná prehliadka NTL rozvodu plynu -poliklinika 270,00 eur 02.04.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
35/14/B Objednávka Kontrola rozvodu plynu - PK537 - bytový dom Mýtna 537   03.04.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400412 Faktúra došlá Stavebné práce - poliklinika - RZP 500,00 eur 03.04.2014 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001  nie je platca DPH
FP1400425 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za marec 2014 - dom služieb 18,58 eur 03.04.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1400426 Faktúra došlá Murárske vyspravenie  maliarske práce - fasáda budovy KINTEX 498,77 eur 03.04.2014 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
NZ 2518/2013 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   04.04.2014 JM Elektro s.r.o. Športová 479/11, 91501 Nové Mesto nad Váhom 47137622  
FP1400427 Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - tepelné hospodárstvo 1105,00 eur  04.04.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o.  Mlynská 31, 04291 Košice  44291809  
FP1400428 Faktúra došlá

Dodávka tepla za marec 2014 - tepelné hospodárstvo

33663,78 eur 04.04.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 36769789  
FP1400429 Faktúra došlá Dodávka tepla na apríl 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 33862,80 € 04.04.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 36769789  
FP1400430 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na apríl 2014 - bytový dom Mýtna 537 52,29 eur 04.04.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400431 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na apríl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 20,00 eur 04.04.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400432 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na apríl 2014 - bytový dom Mýtna 537 2539,00 eur 04.04.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
14/14/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   08.04.2014 Marek Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318  
36/14/NP Objednávka Prehliadka automatickej brány - nebytové priestory poliklinika   08.04.2014 Pavol Vydarený MOVIS Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
37/14/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov - bytový dom Mýtna 537   08.04.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318  
FP1400436 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za marec 2014 - tepelné hospodárstvo 39,17 eur 08.04.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr.A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400437 Faktúra došlá Odber a dodávka tepelnej energie za marec 2014 - tepelné hospodárstvo 3959,56 eur 08.04.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400438 Faktúra došlá KOS 151/70 - servisný zásah 89,61 eur 08.04.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400439 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za marec 2014 - poliklinika 83,66 eur 08.04.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400440 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za marec 2014 - poliklinika 246,67 eur 08.04.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
15/14/TH Objednávka Zameranie poruchy na primárnom kanály   10.04.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1400442 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za marec 2014 - tepelné hospodárstvo 89813,08 eur 10.04.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400444 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - poliklinika 32,34 eur 10.04.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400445 Faktúra došlá Náter stien, kúrenárskych trubiek - poliklinika 36,00 eur 11.04.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400446 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov 120,20 eur 11.04.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
16/14/TH Objednávka Stavebné práce na odstránení havárie   14.04.2014 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1400466 Faktúra došlá Oprava kanalizačného potrubia - nebytové priestory 203,39 eur 14.04.2014 Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400467 Faktúra došlá Čistiaci materiál 59,78 eur 14.04.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
17/14/TH Objednávka Oprava primárneho kanála   15.04.2014 Horná Dušan vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  
FP1400468 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy na primárnom kanály - tepelné hospodárstvo 552,00 eur 15.04.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalová 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1400469 Faktúra došlá Dodávka servopohonov 507,96 eur 16.04.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400471 Faktúra došlá Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2013 197,99 eur 17.04.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
39/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí - nebytové priestory poliklinika   22.04.2014 Pavol Vydarený MOVIS Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
FP1400475 Faktúra došlá Oprava potrubia primárneho kanála 321,00 eur 22.04.2014 Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 907 03 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1400476 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia - brána - poliklinika 48,00 eur 22.04.2014 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91615 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1400477 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - poliklinika 64,90 eur 22.04.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1400478 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 1Q/2014 - tepelné hospodárstvo 2992,88 eur 23.04.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1400480 Faktúra došlá Pripojovací poplatok do distribučnej siete - bytový dom Hlubockého 676 209,70 eur 25.04.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 292, 81000 Bratislava 1 36361518  
FP1400481 Faktúra došlá Servisná oprava dverí - dom špecialistov 128,40 eur 25.04.2014 Alumatic,s.r.o. Športová470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
18/14/TH Objednávka Vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia   28.04.2014 Magda Mlejneková  Unio Solutions,s.r.o. Sládkovičova 167/13, 01001 Žilina 36435732  
FP1400483 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 83,02 eur 28.04.2014 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1400484 Faktúra došlá Kominárske práce - tepelné hospodárstvo 475,12 eur 28.04.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1400485 Faktúra došlá Kominárske práce - bytový dom 537 84,08 eur 28.04.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1400486 Faktúra došlá Stavebné práce na primárnom kanály - tepelné hospodárstvo 1013,88 eur 29.04.2014 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
96A/2014/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   30.04.2014 Miroslav Gáll      
NZ 2269/2014 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.04.2014 MOaS, spol. s r.o. Hurbanova 156, 91601 Stará Turá 36343668  
NZ 2525/2014 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.04.2014 Milan Stančík      
NZ 2498/2007 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2014 Jaroslav Kubina