Dokumenty 2/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
ZB 44/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.02.2014 Eugen Baláž      
ZB 46/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.02.2014 Hana Trksiaková      
ZB 42/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.02.2014 Bibiana Tavaliová      
ZB 4/14 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.02.2014 Valéria Podhradská      
FP1400148 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory 205,19 eur  03.02.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislva 45860637  
FP1400149 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory 3,67 eur  03.02.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400150 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 03.02.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400151 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 03.02.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400152 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory 17,92 eur 03.02.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400153 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 03.02.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400154 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 83,02 eur 03.02.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 trnava 35742364  
FP1400163 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za január 2014 - dom služieb 28,54 eur 03.02.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
73A/2014/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   03.02.2014 Ján Klimáček      
16/14/NP Objednávka PK PZ - odborná prehliadka plynových kotlov   04.02.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
17/14/NP Objednávka PK PZ - odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   04.02.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
8/14/TH Objednávka CPK - odborná prehliadka plynových kotlov   04.02.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
9/14/TH Objednávka PK9 - odborná prehliadka plynovýc kotlov   04.02.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400164 Faktúra došlá Spotreba vody za január 2014 - tepelné hospodárstvo 10,24 eur 04.02.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400165 Faktúra došlá Spotreba vody za január 2014 - tepelné hospodárstvo 120,61 eur 04.02.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1400166 Faktúra došlá Spotreba vody za január 2014 - tepelné hospodárstvo 7860,49 eur 04.02.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1400168 Faktúra došlá Spotreba vody za január 2014 - nebytové priestory 817,70 eur 04.02.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1400169 Faktúra došlá Spotreba vody za január 20014- nebytové priestory 186,38 eur 04.02.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava 35915749  
FP1400170 Faktúra došlá Spotreba vody za január 2014 - poliklinika 123,92 eur 04.02.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
18/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku z domu špecialistov   05.02.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
19/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera - dom špecialistov   05.02.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
FP1400173 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na február 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 05.02.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400174 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na február 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 05.02.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400175 Faktúra došlá Dispečing Delta - oprava 435,46 eur 05.02.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400176 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na február 2014 - byty Mýtna 537/42,44 52,29 eur 05.02.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400177 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na február 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 05.02.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400178 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na február 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 05.02.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400181 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu - tepelné hospodárstvo 840,36 eur 06.02.2014 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1400182 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - tepelné hospodárstvo 3298,00 eur 06.02.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400183 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za január 2014 - tepelné hospodárstvo 5467,99 eur 06.02.20104 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dt. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400184 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za január 2014 - tepelné hospodárstvo 40,62 eur 06.02.2014 Chirana-Prema Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400185 Faktúra došlá Dodávka tepla za január 2014 - tepelné hospodárstvo 41099,73 eur 06.02.2014 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400186 Faktúra došlá Dodávka tepla na ferbruár 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 32295,12 eur 06.02.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislva 2 36769789  
FP1400187 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na február 2014 - byt č.2 Mýtna 595/58 20,00 eur 06.02.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400188 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - byty Mýtna 537 2539,00 eur 06.02.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400189 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu - PK 537 27,96 eur 06.02.2014 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1400190 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu - plynová kotolňa Požiarna zbrojnica 27,96 eur 06.02.2014 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1400191 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za január 2014 - poliklinika 90,86 eur 06.02.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1400192 Faktúra došlá Odvedenia a čistenie odpadových vôd za január 2014 - poliklinika 223,45 eur 06.02.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
20/14/NP Objednávka Maliarske práce - DJ M.R.Štefánika 355   10.02.2014 SI Sabo Ivan Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400197 Faktúra došlá Dodávka kaziet pre tlačiarne - tepelné hospodárstvo 160,54 eur 10.02.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1400198 Faktúra došlá Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80 - oprava 102,60 eur 10.02.2014 PUMPA-SERVIS   Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1400199 Faktúra došlá Čerpadlo 65 NTR-97 - oprava 402,12 eur 10.02.2014 PUMPA-SERVIS   Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1400200 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov, dievčensky domov 216,35 eur 10.02.2014 ADATEX,s.r.o. Turecka 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1400202 Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom špecialistov 41,34 eur 12.02.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400223 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za január 2014 - TH 129933,01 eur 13.02.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400225 Faktúra došlá Maľovanie nebytových priestorov - DJ M.R.Štefánika 355 120,00 eur 14.02.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400226 Faktúra došlá Vypracovanie projektovej dokumentácie - TH 4560,00 eur 17.02.2014 ENAS-Energoaudit a služby, s.r.o. Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica 26021121  
96A/2013/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov   17.02.2014 Vladimír Juráš      
FP1400231 Faktúra došlá KOS 151/68 - výmena DSC 2996,79 eur 18.02.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400232 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla  78,84 eur 18.02.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
21/14/NP Objednávka Zabezpečenie splnenia zmluvných technických podmienok dľa zmluvy   19.02.2014 BOVE,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1400235 Faktúra došlá Čistiaci materiál 56,86 eur 19.02.2014 AGEMA,s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1400238 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 9,00 eur 20.02.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400241 Faktúra došlá KOS 361 - oprava komunikácie 118,48 eur 24.02.2014 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1400242 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na február 2014 - bytový dom 595/58 19,00 eur 24.02.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400243 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne PZ Stará Turá 186,41 eur 25.02.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400244 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - dom špecialistov 83,84 eur 25.02.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
98A/2011/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov   28.02.2014 Peter Ježo      
83A/2014/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   28.02.2014 Peter Ježo      
NZ 2723/2014 Zmluva Zmluva o podnájme nebytového priestoru   28.02.2014 Katarína Bielčiková ANIMAL LAND Paprad 1803, 91601 Stará Turá 46811001  
98B/2012/DŠ Dodatok číslo 4 Dodatok k Zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   28.02.2014 Roman Škulec      
NZ 2724/2014 Zmluva Zmluva o podnájme nebytového priestoru   28.02.2014 ARIETE - AB, s.r.o.   Andrej Baran Gen. M.R.Štefánika 537/60, 90701 Myjava 45549656  
NZ 2704/2010 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   28.02.2014 Andrej Baran Gen. M.R.Štefánika 537/60, 90701 Myjava 47599332