Dokumenty 3/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
Zb 45/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.03.2014 Valentová Jana  

 

 
FP1400247 Faktúra došlá Prehliadka a skúška EZ - prevádz. dielňa 130,00 eur  03.03.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1400248 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 03.03.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400249 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory 205,19 eur 03.03.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400250 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory 3,97 eur 03.03.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400251 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 03.03.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400252 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory 17,95 eur 03.03.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400253 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 03.03.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400254 Faktúra došlá KOS 149/62 - oprava ovládania čerpadiel 107,04 eur 03.03.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400255 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 83,02 eur 03.03.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1400264 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za február 2014 - dom služieb 18,58 eur 03.03.2014 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1400265 Faktúra došlá Spotreba vody za február 2014 - tepelné hospodárstvo 6,82 eur 04.03.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400266 Faktúra došlá Spotreba vody za február 2014 - tepelné hospodárstvo 108,07 eur 04.03.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400267 Faktúra došlá Spotreba vody za február 2014 - tepelné hospodárstvo 6589,00 eur 04.03.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava    
FP1400269 Faktúra došlá Dezinsekčné práce v bytovom dome Mýtna 595/58 165,60 eur 04.03.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400270 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 19,00 eur 04.03.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400271 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 9,00 eur 04.03.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400272 Faktúra došlá Spotreba vody za február 2014 - nebytové priestora 159,36 eur 04.03.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400273 Faktúra došlá Spotreba vody za február 2014 - nebytové priestory 114,83 eur 04.03.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400274 Faktúra došlá Spotreba vody za február 2014 - nebytové priestory 709,80 eur 04.03.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
22/14/NP Objednávka Odborná prehliadka rozvodu plynu - poliklinika   05.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400276 Faktúra došlá Dodávka tepla za február 2014 - tepelné hospodárstvo 48266,24 eur 05.03.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400277 Faktúra došlák Dodávka tepla na marec 2014-záloha - tepelné hospodárstvo 34606,80 eur 05.03.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400278 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 05.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400279 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 05.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400281 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 05.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400282 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 05.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400283 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním  v centrálnej kotolni- tepelné hospodárstvo 234,00 eur 05.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400284 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním v kotolni PK9 - tepelné hospodárstvo 156,00 eur 05.03.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400285 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 3 ks kotlov - požiarna zbrojnica - nebytové priestory 158,40 eur 05.03.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
24/14/B Objednávka Odborná prehliadka NTL kotolne - Mýtna 537   06.03.2014 Jozef Lukáč LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
10/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS10   06.03.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
12/maj/2014 Zmluva Kúpna zmluva   06.03.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 00312002  
FP1400286 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za február 2014 - tepelné hospodárstvo 36,28 eur 06.03.2014 Chirana - Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400287 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za február 2014 - tepelné hospodárstvo 5133,66 eur 06.03.2014 Chirana - Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400288 Faktúra došlá Hasiaci prístroj - tepelné hospodárstvo 28,80 eur 06.03.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1400289 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - tepelné hospodárstvo 2642,00 eur 06.03.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400290 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na marec 2014 - bytový dom Mýtna 537 2539,00 eur 06.03.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400291 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 20,00 eur 06.03.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,  81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400292 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - bytový dom Mýtna 537/42,44 43,57 eur 06.03.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,  81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400293 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za február 2014 - poliklinika 211,85 eur 06.03.2014 Chirana - Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400294 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za február 2014 - poliklinika 83,66 eur 06.03.2014 Chirana - Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400295 Faktúra došlá Čistiaci materiál - nebytové priestory 234,12 eur 06.03.2014 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
28/14/NP Objednávka Oprava odpadového potrubia od WC - dom špecialistov   10.03.2014 Ján Durec  INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665,91601 Stará Turá 37022679  
FP1400298 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za február 2014 - tepelné hospodárstvo 99245,99 eur 10.03.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400299 Faktúra došlá M-BUS - oprava komunikácie 457,01 eur 10.03.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400305 Faktúra došlá Úprava ističov - nebytové priestory 178,07 eur 11.03.2014 BOVE s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1400306 Faktúra došlá Žalúzie - dom špecialistov  60,48 eur 11.03.2014 Alumatic, s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1400307 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS10 - tepelné hospodárstvo 45,00 eur 11.03.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1400308 Faktúra došlá Vyúčtovanie za elektrinu - byty Mýtna 595/58 0,80 eur 12.03.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400312 Faktúra došlá Čistiaci materiál 56,90 eur 12.03.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1400337 Faktúra došlá Vyúčtovanie za elektrinu - byty M.R.Štefánika 380/45 -141,16 eur 17.03.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
29/14/B Objednávka Realizácia zákazky "Bytový dom Mýtna 595/58, Stará Turá - oprava kanalizačnej šachty"   19.03.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357  
FP1400340 Faktúra došlá Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2013 706,70 eur 19.03.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  

12/14/TH

Objednávka Ventily VVF - oprava KOS1   19.03.2014 CNC Profihala spol. s r.o. Pri Klanečnici 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  

FP1400342

Faktúra došlá Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality TÚV - tepelné hospodárstvo 3485,43 eur 20.03.014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  

FP1400343

Faktúra došlá Oprava  regulácie dP na KOS - tepelné hospodárstvo 1258,50 eur 20.03.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400346

 

Faktúra došlá Oprava kanalizačného potrubia od WC - dom špecialistov 599,42 eur 21.03.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665,91601 Stará Turá 37022679  
13/14/TH Objednávka Projektová dokumetácia plynovej kotolne bytový dom 189/2,4 a 190/6   25.03.2014 ENAS Energoaudit a služny,s.r.o. Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1400354 Faktúra došlá Maľovanie vnútorných priestorov - nebytové priestory dom špecialistov 480,00 eur 26.03.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400356 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Protherm - byty Mýtna 595/58 57,84 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400357 Faktúra došlá Oprava plynového kotla LeBlanc - byty Mýtna 595/58 77,52 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400358 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Preotherm - byty Mýtna 595/58 176,88 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400359 Faktúra došlá Oprava plynového kotla LeBlanc - byty Mýtna 595/58 67,80 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400360 Faktúra došlá Oprava plynového kotla LeBlanc - byty Mýtna 595/58 206,28 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400361 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Protherm - byty Mýtna 595/58 115,20 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400362 Faktúra došlá Servisná a odborná prehliadka 14 ks plynových kotlov - byty Mýtna 595/58 920,40 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400364 Faktúra došlá Teplomer na odťah spalín - tepelné hospodárstvo 45,60 eur 27.03.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400365 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - byty  Mýtna 537 83,65 eur 27.03.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
31/14/B Objednávka Odstránenie závad z OPaS plynových zariadení - bytový dom Mýtna 595   28.03.2014 MAPROS s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
32/14/NP Objednávka Stavebné práce - garáž RZP - poliklinika   31.03.2014 Ján Kubina Dibrovova 220/33,91601 Stará Turá 37507001 nie je platca DPH
FP1400369 Faktúra došlá Nájomá fľaša propán-butánová 8,64 eur 31.03.2014 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 00685852  
FP1400370 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 83,02 eur 31.03.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
33/14/NP Objednávka Kontajner na odvoz odpadu - nebytové priestory poliklinika   31.03.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
34/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   31.03.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861