Dokumenty 2/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
91A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.02.2013 Štefan Šlahor      
Zb 78/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Bibiána Tavaliová      
Zb 79/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Eugen Baláž      
Zb 80/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Valéria Podhradská      
Zb 82/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Katarína Kučerová, Mozolák Jaroslav      
Zb 1/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Radoslav Štefík      
Zb 3/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Eva Gombárová      
Zb 4/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Hana Trksiaková      
Zb 5/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Zoja Zigová      
Zb 6/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Elena Čikelová      
NZ 0004/96 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   03.02.2013 Peter Kuric Dibrovova 243,91601 Stará Turá 14126231  
FP1300104 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 2/2013 5982,83 eur 04.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300105 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 223,16 eur 04.02.2013 PreVak s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300106 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 9652,72 eur 04.02.2013 PreVak s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300107 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 6,70 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300108 Faktúra došlá Čerpadlo 125 NTC 360,32 eur 04.02.2013 PUMPA SERVIS - Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  
FP1300111 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 04.02.2013 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300112 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 129,56 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300113 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 207,41 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300114 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 806,36 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300115 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 2/2013 202,44 eur 04.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300116 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 2/2013 4299,80 eur 04.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300126 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 1/2013 36,04 eur 04.02.2013 Výťahy servis - Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
7/13/TH Objednávka Vyjadrenie,vytýčenie IS vo Vašej správe   04.02.2013 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,82513 Bratislava 35763469

ročná objednávka

9/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   05.02.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24091501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
10/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   05.02.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
11/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   05.02.2013 JVV Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
15/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynového kotla   05.02.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
16/13/B Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynového spotrebiča   05.02.2013 MAPROS s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
17/13/B Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   05.02.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
18/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie   05.02.2013

Ondráško Dušan EL-DO

Ján Volár Elektro-Práce

SNP 3265/5,91601 Stará Turá

Hurbanova 156/72,916 Stará Turá

17656273

14124688

 
22/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ-RSP   06.02.2013

Dušan Jakube-elektromont

Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom

34551158

 
23/13/NP Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob NTL kotolne   06.02.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
12/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška RSP   06.02.2013 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300129 Faktúra došlá Oprva pohonu SKC 62 492,60 eur 06.02.2013 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1300130 Faktúra došlá Odpadová voda za 1/2013 37,80 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300131 Faktúra došlá Tepelná energia za 1/2013 6358,48 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300132 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 3493,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300133 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 3225,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300136 Faktúra došlá Odpadová voda za 1/2013 229,61 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300137 Faktúr došlá Čistiaci materiál za 1/2013 57,52 eur 06.02.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1300138 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 14,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300139 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 447,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300140 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 1716,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300141 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 1/2013 117,31 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300143 Faktúra došlá Náplne do tlačiarní 20,90 eur 07.02.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300144 Faktúra došlá Dodávka tepla za 1/2013 44572,01 eur 07.02.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300145 Faktúra došlá Dodávka tepla na 2/2013 záloha 31862,40 eur 07.02.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 3676978  
FP1300146 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 286,48 eur 07.02.2013 PLYNOTERM Kopún Vladimír Tématinska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom 37025988  
FP1300165 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 80,08 eur 07.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 913 05 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300170 Faktúra došlá KOS 149/56 - oprava MaR 2861,99 eur 08.02.2013 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300171 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 18,95 eur 08.02.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300177 Faktúra došlá Prietočné zariadenie + náplň 43,42 eur 12.02.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1300178 Faktúra došlá Spotreba plynu za 1/2013 166 713,72 eur 12.02.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
63A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   13.02.2013 Daniel Kosa      
13/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmeníka   14.02.2013 DOP-CHEM,s.r.o. Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300187 Faktúra došlá Prehliadka bleskzvodu 60,00 eur 14.02.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300209 Faktúra došlá Pripojovací poplatok 199,80 eur 15.02.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300210 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 156,75 eur 15.02.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1300211 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka 238,80 eur 19.02.2013 DOP-CHEM,s.r.o. Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300213 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 193,44 eur

 

20.02.2013

 

Dušan Jakube-elektromont

 

Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom

 

34551158
nie je platca DPH
FP1300214 Faktrúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 1,38 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300215 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 30,66 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300216 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 30,66 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300218 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 186,41 eur 20.02.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300219 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 150,15 eur 20.02.2013 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300220 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 1,38 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300221 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 840,36 eur 21.02.2013 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1300222 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 21.02.2013 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1300224 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 21.02.2013 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
NP Dodatok č.9 Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov   22.02.2013 Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jínom Kiššom, primátorom mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá 312002  
TH Dodatok č.8 Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov   22.02.2013 Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
14/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV   26.02.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300230 Faktúra došlá Dodávka servopohonu SQS65.5 510,46 eur 26.02.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300231 Faktúra došlá Odborná skúška-prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie 779,30 eur 27.02.2013 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1300232 Faktúra došlá Odborná skúška-prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie 779,30 eur 27.02.2013 Ondráško Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1300233 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV 238,80 eur 27.02.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300234 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie a el.zariadení 270,00 eur 27.02.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300235 Faktúra došlá Teplomer TV100 41,09 eur 28.02.2013 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  
FP1300236 Faktúra došlá Prietočné zariadenie H 10A a náplň Siliphos 98,45 eur 28.02.2013 Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
8B/2012/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   28.02.2013 Klára Danihelová