Dokumenty 9/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
NZ 2267/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   01.09.2013 ADAPT,s.r.o. SNP 3/18,91601 Stará Turá 45380422  
Zb 22/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Lenka Chorvátová      
Zb 27/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Gogolová Edita      
Zb 28/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Zdenka Klčová      
Zb 30/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Dejan Drexler      
Zb 31/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Darina Jurášová      
NZ 2719/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   01.09.2013 PZ Nábytok a doplnky s.r.o. Oľga Zmeková, konateľ M.R.Štefánika 101/18, 91601 Stará Turá 46183191  
ZB 24/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.09.2013 Dedíková Alena      

FP1300914
Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 5982,83 eur 02.090.213 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1300915
Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 416,70 eur 02.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300916 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 202,44 eur 02.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300917 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 4299,80 eur 02.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300918 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 5527,86 eur 03.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300919 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 7379,86 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300920 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 166,46 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300921 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 10,06 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300923 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 977,38 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300924 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 165,58 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300925 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 121,75 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislva 35915749  
FP1300927 Faktúra došlá Dodávka tepla za 8/2013 31123,66 eur 04.09.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300928 Faktúra došlá Dodávka tepla na 9/2013 - záloha 33398,40 eur 04.09.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievizská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300929 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 277,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300930 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 3225,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300931 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 18,95 eur 04.09.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300932 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 341,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300933 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 14,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300934 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 447,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300944 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 8/2013 18,58 eur 04.09.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
92/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS4   05.09.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
93/13/B Objednávka Kontrola a čistenie komína   05.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
60/13/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   05.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
FP1300945 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 2969,28 eur 05.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300946 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 1104,24 eur 05.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300947 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 79,80 eur 05.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
61/13/TH Objednávka Vonkajšia a vnútorná prehliadka   06.09.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300950 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 45,00 eur 06.09.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300951 Faktúra došlá Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 245,52 eur 06.09.2013 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36361518  
FP1300952 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 8/2013 1214052 eur 06.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300953 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 8/2013 129,55 eur 06.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
62/13/TH Objednávka Chemické čistenie rozvodu TÚV   09.09.2013 Energo - WWt Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
63/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   09.09.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300957 Faktúra došlá VS 3 - oprava komunikácie profibus 653,52 eur 09.09.2013 KLIAMSOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
64/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   10.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
94/13/NP Objednávka Výmena okien - predajňa KINTEX   10.09.2013 Jaroslav Jankovič 91324 Veľká Hradná 80 37382900  
95/13/NP Objednávka Kontrola a čistenie komínov   10.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
79A/2008/DŠ Dohoda Ukončenie ubytovania v dome špecialistov   10.09.2013 Miroslav Vychlopeň      
FP1300958 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 8/2013 42,00 eur 10.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1300959

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 8/2013 18034,09 eur 10.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1300960

Faktúra došlá Plastové okná - predajňa KINTEX 258,50 eur 10.09.2013 Jaroslav Jankovič 91324 Veľká Hradná 80 37382900  

FP1300961

Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 8/2013 219,80 eur 10.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1300962

Faktúra došlá Rekonštrukcia svetlíkov 5751,55 eur 10.09.2013 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
65/13/TH Objednávka Stavebné práce na odstránení poruchy sekundárneho kanála   11.09.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá 30875072  
91A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   11.09.2013 Miroslav Vychlopeň      

FP1300963

Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 232,80 eur 11.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1300964

Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 236,40 eur 11.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom 36339296  
66/13/TH Objednávka Výmena potrubia TÚV sekundárneho kanála   13.09.2013 Ján Durec Papraď 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1300986 Faktúra došlá Dodávka QBE2002-P5 664,20 eur 13.09.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanksého 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300987 Faktúra došlá Zmesná chemikália 3390,00 eur 13.09.2013 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300988 Faktúra došlá Čistiaci, dezinfekčný a náterový materiál 40,90 eur 13.09.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300989 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 13.09.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300991 Faktúra došlá Maliarske práce 859,45 eur 16.09.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
99/13/NP Objednávka Výmena dverí a montáž striešky   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
100/13/NP Objednávka Výmena vchodových dverí   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
101/13/NP Objednávka Výmena balkónových dverí   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
102/13/NP Objednávka Výmena okna v kancelárii   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
103/13/NP Objednávka Výmena vchodových dverí   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
104/13/NP Objednávka Výmena vchodových dverí   16.09.2013 Alumatic.,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
105/13/NP Objednávka Výmena chodbových okien   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
106/13/NP Objednávka Výmena okien   16.09.2013 ALumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
67/13/TH Objednávka Oprava strechy   16.09.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
69/13/TH Objednávka Výmena teplomera na dymovod   16.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
104/13/TH Objednávka Oprava MaR a elektro VS poliklinika   16.09.2013 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
Zmluva Zmluva číslo SC2013/074 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu   16.09.2013 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1300996 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 322,70 eur 17.09.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300997 Faktúra došlá Výmena potrubia TÚV 271,00 eur 17.09.2013 Ján Durec Papraď 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1300998 Faktúra došlá Výmena okien 1034,95 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1300999 Faktúra došlá Výmena chodbových okien 1128,36 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301000 Faktúra došlá Výmena balkónových dverí 1688,05 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301001 Faktúra došlá Výmena okna 362,47 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301002 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí 2198,40 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301003 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí 3778,39 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301004 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí 2380,70 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301005 Faktúra došlá Výmena dverí, montáž striešky 1250,52 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301006 Faktúra došlá Výmena okien 631,46 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
70/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka   18.09.2013 DOP - CHEM s.r.o. Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
71/13/TH Objednávka Kompenzátory   19.09.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46501148  
FP1301009 Faktúra došlá Chemické čistenie rozvodov TÚV 4104,00 eur 19.09.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/4, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1301010 Faktúra došlá

Oprava, overenie a montáž meračov tepla

581,88 eur 19.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301011 Faktúra došlá

Overenie vodomerov TÚV

766,08 eur 19.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301012 Faktúra došlá

Oprava, overenie a montáž meračov tepla

65,88 eur 19.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301015 Faktúra došlá

Stavebné práce pri odstraňovaní poruchy - sekundárny kanál

1817,20 eur 20.09.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1301016 Faktúra došlá

Čistenie kanalizácie

50,00 eur 20.09.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1301017 Faktúra došlá Ročná prehliadka čerpadiel, oprava čerpadiel 1124,11 eur 24.09.2013 Pumpa - servis Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1301020 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 2597,16 eur 26.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301021 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 481,02 eur 26.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301026 Faktúra došlá Kompenzátory Komp.GUM.BRAND.PRIR.DN125 288,00 eur 26.09.2013 TIKA - Mar s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46501148  
FP1301027 Faktúra došlá Zhotovenie strechy 2145,49 eur 26.09.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
FP1301028 Faktúra došlá Oprava fasády a stropu 960,00 eur 27.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
NZ 23/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2013 Danka Kobzová 91615 Višňové 93 31199844  
FP1301033 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301034 Faktúra došlá Kominárske práce 559,92 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301035 Faktúra došlá Kominárske práce 84,08 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301036 Faktúra došlá Kominárske práce 61,84 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301037 Faktúra došlá Maliarske práve 860,89 eur 30.09.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
72/13/TH Objednávka Montáž kompenzátorov   30.09.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér - kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270