Dokumenty 4/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
Zb 7/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Anna Medňanská      
Zb 11/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Durcová Tatiana      
Zb 12/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Marcel Kotula, Mária Kotulová      
Zb 13/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Zuzana Vychlopeňová      
Zb 14/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Danihelová Pavlína      
Zb 16/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Margita Bangová      
FP1300360 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 5982,83 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300362 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 4/2013 202,44 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300363 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 4299,80 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300364 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 - 10,49 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300365 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 02.04.2013 Lindstrom, s.r.o. Orešianksa ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300375 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 3/2013 18,58 eur 02.04.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1300376 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 3/2013 712,60 eur 02.04.2013 Dom Kultúry Javorina, m.p.o. Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125 nie je platca DPH
18/13/TH Objednávka Realizácia elektronickej aukcie   02.04.2013 eBIZ Coup,s.r.o. Lehotského 1,81106 Bratislava 36234141  
FP1300377 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 256,33 eur 03.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300378 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 8777,74 eur 03.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300381 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 782,34 eur 03.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300382 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 1279,54 eur

03.04.2013

PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300383 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 172,73 eur

03.04.2013

PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300384 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 119,52 eur

03.04.2013

PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
40/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška sekčnej brány   04.04.2013 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
41/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   04.04.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300388 Faktúra došlá Rozúčtovanie nákladov na teplo 430,63 eur 04.04.2013 Techem spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1300389 Faktúra došlá Rozúčtovanie nákladov na teplo 245,94 eur 04.04.2013 Techem spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
43/13/B Objednávka Odborná prehliadka a skúška plyn.zariadenia, rozvodu plynu , kotlov   05.04.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
44/13/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov   05.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
19/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.04.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
20/13/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   05.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
21/13/TH Objednávka Vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.04.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
22/13/TH Objednávka Overenie kontroly tlakomerov   05.04.2013 Prematlak,a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
FP1300392 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 1171,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300393 Faktúra došlá Tepelná energia za 3/2013 5516,69 eur 05.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300394 Faktúra došlá Dodávka tepla za 3/2013 39225,09 eur 05.04.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300395 Faktúra došlá Dodávka tepla na 4/2013 - záloha 33398,40 eur 05.04.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300396 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 3225,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300397 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 14,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300398 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 723,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300399 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 447,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300400 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 3/2013 153,38 eur 05.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300403 Faktúra došlá Zriadenie meracieho miesta 138,00 eur 05.04.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300404 Faktúra došlá Výmena vodomerov 301,73 eur 05.04.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300405 Faktúra došlá Pravidelný profylaktický servis 474,00 eur 08.04.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300406 Faktúra došlá Nájomná fľaša-propánbutánová 8,64 eur 08.04.2013 MESSER Tatragas spol.s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
48/13/B Objednávka Oprava domových zvonkov   09.04.2013 Martin Marák - elektroinštalácie 91622 Podolie 568 43519903  
FP1300409 Faktúra došlá Odpadová voda za 3/2013 29,40 eur 09.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300410 Faktúra došlá Zmesná chemikália 2034,00 eur 09.04.2013 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300411 Faktúra došlá Odpadová voda za 3/2013 217,01 eur 09.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
23/13/TH Objednávka Výmena podružného vodomera tlakovania systému   10.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300413 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 18,95 eur 10.04.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
24/13/TH Objednávka Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti   11.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300415 Faktúra došlá Oprava domových zvončekov 93,00 eur 11.04.2013 Martin Marák - Elektroinštalácie 91622 Podolie 568 43519903  
FP1300417 Faktúra došlá Čistiaci materiál 71,81 eur 11.04.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
49/13/B Objednávka Odborná prehiadka a skúška EZ   12.04.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300438 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia - sekčná brána 48,00 eur 12.04.2013 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
B Dodatok č.1 Dodatok k Nájomnej zmluve   16.04.2013 Mesto Stará Turá, zastúpené Ing. Jánom Kiššom - primátorom mesta SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1300439 Faktúra došlá KOS 355 - oprava MaR 2669,73 eur 15.04.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300440 Faktúra došlá Prehliadka a skúška elektroinštalácie 540,30 eur 15.04.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300441 Faktúra došlá Výmena vodomeru 20,76 eur

15.04.2013

K.B.F group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300443 Faktúra došlá PK 409 - oprava MaR 352,52 eur

17.04.2013

KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300444 Faktúra došlá Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob 143,80 eur

17.04.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300445 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov 280,80 eur

17.04.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300447 Faktúra došlá Dokumentácia PBS 432,00 eur 19.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300448 Faktúra došlá Pretesnenie regulácie plynu horáka 289,14 eur 19.04.2013 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  
FP1300449 Faktúra došlá Preskúšanie a opravná kontrola tlakomerov 18,96 eur 22.04.2013 Prematlak,a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
ZML Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory plus   23.04.2013 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270  
75A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   24.04.2013 Viktor Galbavý      
FP1300453 Faktúra došlá Montáž a dodávka tovaru 21,72 eur 24.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300456 Faktúra došlá Montáž a dodávka tovaru 21,72 eur 24.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300458 Faktúra došlá Profylaktický servis systémov automatického riadenia 474,00 eur 26.04.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300459 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 26.04.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300460 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 1. kvartál 2013 2203,03 eur 29.04.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1300461 Faktúra došlá Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov 756,98 eur 29.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1300462 Faktúra došlá Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov 84,08 eur 29.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
NZ 10/2009 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytového priestoru   30.04.2013

HH-Dent s.r.o.

MUDr.Juraj Halinár, konateľ

Družstevná 468/82, 91601 Stará Turá 47106221  
NZ 10/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2013 MUDr. Milan Halinár Mýtna 146, 91601 Stará Turá 3119915