Dokumenty 7/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
1A/2012/380 Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Anna Prachárová      
3A/2011/380 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Anna Ostrovská      
5A/2011/380 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Jana Valentová      

6A/2011/380

Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Mgr. Veronika Spišaková      
7A/2011/380 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Elena Kováčová      
8A/2011/380 Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Ilona Danihelová      
8B/2013/380 Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Klára Danihelová      
11A/2012/380 Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Soňa Barančinová      
12A/2011/380 Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Nadežda Ondrašovicová      
46A/2008/DŠ Dodatok č.12 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Jaroslav Pištek      
49A/2011/DŠ Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Šimon Chudík      
50A/2010/DŠ Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Radoslav Varga      
50B/2008/DŠ Dodatok č.12 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Vladimír Durec      
60A/2008/DŠ Dodatok č.10 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Peter Blažej      
63A/2013/DŠ Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Daniel Kosa      
67A/2011/DŠ Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Tomáš Drab      
69A/2010/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Mário Malek      
72A/2009/DŠ Dodatok č. 8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Eduard Gombár      
76A/2010/DŠ Dodatok č.6 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Vladimír Antálek      
77A/2011/DŠ Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Ján Allina      
80A/2009/DŠ Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 František Kováč      
82A/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Marián Gavač      
90A/2012/DŠ Dodatok č.3 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Matúš Bielčik      
91A/2013/DŠ Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Štefan Šlahor      
93A/2009/DŠ Dodatok č.9 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Jozef Truhlík      
94A/2009/DŠ Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Pavel Benian      
95A/2008/DŠ Dodatok č.10 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Jaroslav Galbavý      
97A/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Timotej Kovács      
98A/2011/DŠ Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Peter Ježo      
98B/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Roman Škulec      
100A/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Michal Janíkovič      
NZ 2718/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   01.07.2013 OBAS Trade, s.r.o. Rudolf Sabo - konateľ Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá 46992332  
73A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Pavol Jurenka      
FP1300686 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 5982,83 eur 01.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300687 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 416,70 eur

01.07.2013

MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300690 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 4299,80 eur 01.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300691 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 202,44 eur 01.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
74/13/NP Objednávka Vnútorná prehliadka tlakových nádob   02.07.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
76/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   02.07.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
46/13/TH Objednávka Oprava chodníka - sekundárny kanál ÚK   02.07.2013 Ján Kubiš AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
47/13/TH Objednávka Vnútorná prehliadka tlakových nádob   02.07.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
48/13/TH Objednávka Prehliadka tlakových nádob   02.07.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300693 Faktúra došlá Prehliadka kotlov Viessmann 316,80 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300694 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice plynu 165,60 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300695 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice plynu 96,00 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300696 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotla 176,40 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300697 Faktúra došlá Dezinsekcia 72,00 eur 02.07.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1300699 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu 154,80 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300700 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann 363,60 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300701 Faktúra došlá Údržba a prehliadka regulačnej stanice plynu 367,20 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300702 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 232,80 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300703 Faktúra došlá Údržba a prehliadka regulačnej stanice plynu 375,60 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300704 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann 625,20 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300705 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Pretherm 244,86 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300706 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 6,70 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300707 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 170,50 eur 04.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300708 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 7416,89 eur 04.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300709 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 168,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300710 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 6/2013 1388,65 eur 04.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300711 Faktúra došlá Dodávka tepla za 6/2013 34545,89 eur 04.07.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300712 Faktúra došlá Dodávka tepla na 7/2013 - záloha 22140,00 eur 04.07.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300714 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 3225,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300715 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 1277,60 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300716 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 99,41 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300717 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 139,55 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300718 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 797,58 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300719 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 447,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300720 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 14,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300721 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 294,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynksá 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300722 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 6/2013 139,44 eur 04.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 stará Turá 36303666  
FP1300723 Faktúra došlá Propánbutánová fľaša 8,74 eur 04.07.2013 MESSER Tatragas spol. s r.o.

Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

00685852  
FP1300732 Faktúra došlá Odborná prehliadka výťahu za 6/2013 18,58 eur 04.07.2013 Výťahy - servis Peter Psotný

M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá

11749890 nie je platca DPH
FP1300757 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 1288,86 eur 08.07.2013 ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36677281  
FP1300758 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 18,95 eur 08.07.2013 ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36677281  
FP1300759 Faktúra došlá Čistiaci materiál 109,92 eur 08.07.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
62B/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   09.07.2013 Henrich veverka      
62A/2013/DŠ Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   09.07.2013 Viliam Veverka      
FP1300762 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 6/2013 37,80 eur 09.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300763 Faktúra došlá Dodávka servopohonu 510,46 eur 09.07.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300764 Faktúra došlá VS 5 - oprava signalizácie 37,74 eur 09.07.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300765 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 6/2013 191,81 eur 09.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300769 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 6/2013 20392,26 eur 11.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300770 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 81,45 eur 11.07.2013 ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
49/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase teplovodného kanála   11.07.2013 SP-distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
50/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   11.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislva 35915749  
FP1300771 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie ponorného čerpadla TÚV 322,20 eur 12.07.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1300773 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 2Q/2013 1309,72 eur 15.07.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
51/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   16.07.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
52/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   16.07.2013 UPC BRANDBAND Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 85000 Bratislava 5 35971967  
53/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   16.07.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300795 Faktúra došlá Pravidelný profylaktický servis systémov automatického riadenia 1736,70 eur 16.07.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300796 Faktúra došlá Oprava chodníka sekundárneho kanála 249,60 eur 16.07.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1300798 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlaková skúška požiarnych hadíc 84,66 eur 18.07.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300799 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc 155,60 eur 18.07.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300800 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka 156,00 eur 18.07.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafáriková 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300801 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 19.07.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300803 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 576,89 eur 22.07.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300807 Faktúra došlá Rekonštrukcia svetlíkov 5094,82 eur 24.07.2013 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
80/13/NP Objednávka Vymaľovanie vstupnej chodby   25.07.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896  
FP1300808 Faktúra došlá Demontáž podružného vodomeru, overenie a montáž 55,90 eur 25.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300811 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob VS 5 234,61 eur

29.07.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300812 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - CPK 782,66 eur

29.07.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300815 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tesnosti tlakových nádob VS Poliklinika 147,79 eur

29.07.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
54/13/TH Objednávka Vytýčenie rozvodov VO   30.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300816 Faktúra došlá Maliarske a netieračské práce 181,90 eur

30.07.2013

Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1300817 Faktúra došlá Vytýčenie telekomunikačných sietí 93,60 eur

30.07.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1300818 Faktúra došlá Prietočné zariadenie H10A, H5A 229,06 eur

30.07.2013

Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
NZ 2261/2011 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.07.2013 ADAPT,s.r.o. SNP 3/18, 91601 Stará Turá 45380422  
82/13/NP Objednávka Kľúč Guard   31.07.2013 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra 31436749