Dokumenty 5/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
62A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.05.2013 Viliam Veverka      
Zb 8/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Zuzana Bušová      
Zb 10/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Zuzana Durcová      
Zb 15/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Jana Eliášová      
Zb 17/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Ján Višňovský, Monika Višňovská      
Zb 18/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Jaroslava Penčáková      
Zb 20/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 František Chmelík, Soňa Chmelíková      
Zb 21/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Marcela Jelínková, Marek Jurík      
FP1300467 Faktúra došlá Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov 806,40 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1300468

Faktúra došlá

Oprava poruchy na plynovom kotly Protherm Panther

66,00 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1300469

Faktúra došlá Oprava poruchy na plynovom kotly LeBlanc 36,24 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300470 Faktúra došlá Odborná prehliadka rozvodu zemného plynu 98,40 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1300480 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 4/2013 28,54 eur 02.05.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie ja platca DPH
FP1300481 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 279,29 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300482 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 9135,36 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300483 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 4,46 eur 03.05.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300487 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 767,03 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislva 35915749  
FP1300488 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 151,09 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300489 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 111,70 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
25/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   06.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
26/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka ÚK   06.05.2013 DOP - CHEM s.r.o. Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
27/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   06.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
53/13/B Objednávka Odstránenie závad z OPaS plyn. zariadení   06.05.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300495 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení 300,00 eur 06.05.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300496 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 308,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300497 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 4/2013 2798,53 eur 06.05.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300498 Faktúra došlá Dodávka snímaču tlaku 332,10 eur 06.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300499 Faktúra došlá KOS357 - oprava signalizácie vstupu 63,06 eur 06.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300500 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 3225,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300502 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 14,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300503 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 354,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300504 Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na 5/2013

447,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300505 Faktúra došlá

Servisná prehliadka kotlov Viessmann Vitogas 100

570,00 eur 06.05.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300506 Faktúra došlá

Dodávka tepla energie za 4/2013

43122,94 eur 07.05.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300507 Faktúra došlá

Dodávka tepla na 5/2013 - záloha

29692,20 eur 07.05.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300508 Faktúra došlá

Odpadová voda za 4/2013

35,00 eur 07.05.2013 Chirana-Prema Energerika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300510 Faktúra došlá

Odpadová voda za 4/2013

207,20 eur 07.05.2013 Chirana-Prema Enetgetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300511 Faktúra došlá

Čistiaci materiál

61,34 eur 07.05.2013 AGEMA s.r.o. SNO 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300512 Faktúra došlá Výmena vodomeru 25,56 eur 07.05.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300515 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 5982,83 eur 09.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Pišťany 35743565  
FP1300517 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 202,44 eur 09.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 3573565  
FP1300518 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 01.04.2013 - 03.05.2013 432,68 eur 09.05.2013 Dom kultúry JAVORINA m.p.o. Gen. M. R. Štefánika 378, 91601 Stará Turá 36130125 nie je platca DPH
28/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   10.05.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
29/13/TH Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   10.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
57/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov   10.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  

FP1300519

Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV 180,00 eur 10.05.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300520 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 4/2013 58160,42 eur 10.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300521 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 18,95 eur 10.05.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava1 36677281  
30/13/TH Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob   13.05.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
31/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška výmenníkových staníc   13.05.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
32/13/TH Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob   13.05.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
33/13/TH Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob   13.05.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300522 Faktúra došlá Revízia a oprava strechy 241,39 eur 13.05.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
FP1300523 Faktúra došlá KOS 152/60 -oprava rozvádzača 201,06 eur 13.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36215944  
FP1300525 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 4299,80 eur 14.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300527 Faktúra došlá Elektrická prípojka - elektromateriál 1264,80 eur 15.05.2013 BOVE s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1300547 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - hlavný zvod 90,00 eur 15.05.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1300550 Faktúra došlá Prečalúnenie 285,00 eur 17.05.2013 Jozef Noga BRAŠNÁRSTVO 91626 Považany 140 41380967 nie je platca DPH
34/13/TH Objednávka Deratizačné práce   20.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
61/13/NP Objednávka Deratizačné práce   20.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1300552 Faktúra došlá Vykonanie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob 331,49 eur 20.05.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300553 Faktúra došlá Vykonanie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob 109,94 eur 20.05.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300554 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 348,22 eur 20.05.2013 GA, spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
35/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí   20.05.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
36/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí   21.05.2013 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469  
FP1300555 Faktúra došlá Odvoz odpadu 30,88 eur 21.05.2013 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1300558 Faktúra došlá Prerobenie meracieho miesta, vyčistenie a vypustenie šachty 321,83 eur 22.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300559 Faktúra došlá Deratizačné práce 582,00 eur 23.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1300563 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 153,20 eur 22.05.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
37/13/TH Objednávka Vyjadrenie k uloženým sieťam   24.05.2013 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

35763469  
FP1300565 Faktúra došlá VS10 - oprava riadenia čerpadiel 347,38 eur 24.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300566 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 24.05.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300567 Faktúra došlá Deratizačné práce 726,00 eur 23.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
62/13/B Objednávka Prerobenie meracieho miesta SÚV, vyčistenie šachty   25.05.2013 PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749  
FP1300570 Faktúra došlá Odstránenie závad z revízie 43,44 eur 27.05.2013 T - štúdio s.r.o. Jiráskova 169, 91601 Stará Turá 34120866  
FP1300571 Faktúra došlá Priemyselný vysávač 350,00 eur 28.05.2013 Elektro Oleš Emil SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
39/13/TH Objednávka Zemné práce - oprava sekundárneho kanála  

30.05.2013

Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
38/13/TH Objednávka Výmena potrubia ÚK - sekundárny kanál   31.05.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér - kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270  
FP1300575 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 351,29 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300577 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 18,16 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300578 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 5,16 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300579 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 56,26 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z.

91305 Meločice - Lieskové 117

30813905