Dokumenty 8/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
96A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.08.2013 Vladimír Adamus      
Zb 29/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.08.2013 Novotná Silvia      
Zb 32/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.08.2013 Žáková Zlatica, Hložka Zdenko      
FP1300819 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 416,70 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300820 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 5982,83 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300821 Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na 8/2013

4299,80 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300822 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 202,44 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
58/13/TH Objednávka Overenie meračov tepla   01.08.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
83/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   02.08.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
55/13/TH Objednávka Orazanie 2ks smrekov   02.08.2013 Technické služby Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá    
FP1300823 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 6,70 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300824 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 186,83 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300825 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 8277,61 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300827 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 948,37 eur 02,08,2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300828 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 175,61 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300829 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 106,12 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300838 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 7/2013 28,54 eur 02.08.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
Zmluva Zmluva o dielo Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS10 Stará Turá 456000,00 eur 05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.1 Príloha k zmluve o dielo

Zmluvná cena

  05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.2 Príloha k zmluve o dielo Opis predmetu zákazky   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - prímárny kanál   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - elektro   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - MaR   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - technológia   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.4 Príloha k zmluve o dielo Harmonogram stavby   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno Česká republika 25570722  
FP1300841 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 7/2013 1177,20 eur 06.08.20130 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300842 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 162,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300843 Faktúra došlá Prietočné zariadenie H10A, H5A 80,88 eur 06.08.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1300844 Faktúra došlá Siliphos 446,40 eur 06.08.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1300845 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 3225,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300846 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 7/2013 111,55 eur 06.08.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300847 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 291,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300848 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 14,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300849 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 447,00 eur 06.08.2013 RWE GAs Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
106/13/TH Objendávka Odsúhlasenie výkazu výmer prác naviac   06.08.2013 IZOTECH group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1300852 Faktúra došlá Vytýčenie elektrického vedenia 45,00 eur 07.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300853 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 18,95 eur 07.08.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300855 Faktúra došlá Vytyčovacie práce 94,22 eur 07.08.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300859 Faktúra došlá Dodávka tepla za 7/2013 26193,45 eur 08.08.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300860 Faktúra došlá Dodávka tepla na 8/2013 - záloha 23031,12 eur 08.08.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300861 Faktúra došlá Materiál čistiaci 132,52 eur 08.08.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300862 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 7/2013 37,80 eur 09.08.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300863 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 7/2013 26815,90 eur 09.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300864 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 7/2013 200,21 eur 09.08.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
62A/2013/DŠ Dodatok č.2 k Zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   10.08.2013 Viliam Veverka      
FP1300866 Faktúra došlá Poradenské služby - verejné obstarávanie 180,00 eur 12.08.2013 FI - Stamont Plus spol. s r.o. S. Jurkoviča 1203/16, 90501 Senica 34133372  
56/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení   12.08.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
57/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových zariadení   12.08.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
87/13/NP Objednávka Odstránenie poruchy automatických dverí   13.08.2013 ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 91101 Trenčín 31438148  
FP1300890 Faktúra došlá Kľúč Guard 111,06 eur 15.08.2013 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra 31436749  
FP1300891 Faktúra došlá Overenie meračov tepla 3891,96 eur 16.08.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300892 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 16.08.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
103/13/TH Objednávka Oprava elektrorozvádzača VS 4   19.08.2013 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300898 Faktúra došlá Oprava automatických dvier RECORD 164,88 eur 21.08.2013 ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 91101 Trenčín 31438148  
FP1300899 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 146,00 eur 22.08.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1300902 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 5527,86 eur 22.08.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300903 Faktúra došlá Tabletovaná soľ 171,00 eur 23.08.2013 Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1300908 Faktúra došlá Zrealizované práce a dodávky pre akciu "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS10 Stará Turá" 197461,64 eur 27.08.2013 TENZA Slovakia spol. s r.o. Chrenovská 14, 94901 Nitra 36537896  
59/13/TH Objednávka Oprava strechy OST VS10   27.08.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
NZ 2712/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.08.2013 TOKYMONT s.r.o.  Peter Tokoš - konateľ 90845 Gbely 1396 36533211