Dokumenty 6/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
56A/2013/DŠ

Zmluva o ubytovaní

Ubytovanie v dome špecialistov

 

01.06.2013

Viliam Druk      
Zb 9/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.06.2013 Hana Blanárová, Mgr.      
Zb 26/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.06.2013 Ondrejková Iveta      
40/13/TH Objednávka RSP - prehliadka, údržba rozvodov plynu   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
41/13/TH Objednávka Kotle - OVP, vnútorná prehliadka   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
42/13/TH Objednávka Kotol - OVP, vnútorná prehliadka   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
43/13/TH Objednávka RSP - prehliadka, Kotle - OVP, vnútorná prehliadka, údržba rozvodov plynu   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
64/13/NP Objednávka RSP - prehliadka, údržba   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
65/13/B Objednávka Kotle - tlak - OVP , vnútorná prehliadka, servis horákov   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
66/13/B Objednávka Prehliadka, skúška, údržba   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
67/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   04.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300583 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 235,73 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749  
FP1300584 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 8368,93 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300585 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 5,58 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300587 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 915,52 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300588 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 152,16 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300589 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 112,81 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300590 Faktúra došlá Ventil + termostat 111,60 eur 04.06.2013 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1300600 Faktúra došlá Odborná prehliadka výťahu za 5/2013 18,58 eur 04.06.2013 Výťahy-servis Petr Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
44/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.06.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
71/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   05.06.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300603 Faktúra došlá Výmena potrubia ÚK 105,00 eur 05.06.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1300604 Faktúra došlá Dodávka tepla za 5/2013 37184,68 eur 05.06.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300605 Faktúra došlá Dodávka tepla na 6/2013 - záloha 23900,40 eur 05.06.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300606 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 181,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300608 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 3225,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300609 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 299,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300610 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 14,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300611 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 447,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300613 Faktúra došlá Vytýčenie telekomunikačných sietí 51,60 eur 06.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 36763469  
FP1300614 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 323,70 eur 06.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518,15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300615 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 5/2013 1544,20 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300616 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 36,40 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300617 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 6/2013 18,95 eur 06.06.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300619 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 208,61 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
P1300620 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 5/2013 153,38 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
45/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   07.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300621 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 270,00 eur 07.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300622 Faktúra došlá Stavebné práce - oprava sekundárneho kanála 2037,36 eur 07.06.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1300623 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie 210,00 eur 07.06.2013 eBIZ Procurement, s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 36234141 nie je platca DPH
FP1300624 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 82,39 eur 07.06.2013 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
73/13/B Objednávka Čistenie a monitoring kanalizácie   08.06.2013 PreVak, s.r.o, Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
72/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   10.06.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300626 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 5982,83 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300628 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 202,44 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300629 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 4299,80 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
92A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špeialistov   11.06.2013 Ľubomír Tábora      
FP1300652 Faktúra došlá Spotreba plynu za 5/2013 23526,62 eur 11.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300654 Faktúra došlá Zhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby 1288,80 eur 12.06.2013 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
FP1300655 Faktúra došlá Čistiaci materiál 66,71 eur 12.06.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300658 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 825,61 eur 12.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300659 Faktúra došlá Zasklievanie a pregitovanie 24,00 eur 12.06.2013 Vladimír Polák Papraď 1516, 91601 Stará Turá 40830802  
FP1300660 Faktúra došlá Vytyčovacie práce 94,22 eur 13.06.2013 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300662 Faktúra došlá Renovácia kazety pre tlačiareň 80,30 eur 14.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300663 Faktúra došlá PK Dom kultúry - oprava záložného zdroja 83,16 eur 14.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300664 Faktúra došlá Čistenie a monitoring kanalizácie 586,56 eur 14.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300665 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 195,00 eur 14.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300669 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 165,90 eur 18.06.2013 ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
61A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   18.06.2013 Ján Macháč      
FP1300671 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1695,00 eur 20.06.2013 EARTH RESOIRCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300672 Faktúra došlá CPK - servis MaR 135,14 eur 20.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
83A/2013/DŠ Zmluva o ubytovani Ubytovanie v dome špecialistov  

21.06.2013

Marek Masár      
NZ 2654/2006 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   21.06.2013 MOKI,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 36689092  
NZ 2615/2006 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   21.06.2013 MOKI,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 36689092  
FP1300676 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob vo výmennikových staniciach 177,65 eur 21.06.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300678 Faktúra došlá Dodávka elektrickej enetgie na 6/2013 416,70 eur 21.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300579 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 21.06.2013 Linstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
96A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov  

24.06.2013

Pavol Jurenka      
FP1300682 Faktúra došlá VS 8 - oprava MaR 347,45 eur 27.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
Zb 25/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   30.06.2013 Čelebiová Monika      
96A/2013/DŠ Dohoda Dohoda o skončení ubytovania   30.06.2013 Pavol Jurenka      
NZ 2035/2000 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   30.06.2013 Ľubica Sabová - MaREKO Hurbanova 136, 91601 Stará Turá 33443939