Dokumenty 3/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
92A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.03.2013 Ivan Tomek      
8A/2011/380 Dodatok č.6 Ubytovanie v dievčenskom dome   01.03.2013 Ilona Danihelová      
FP1300238 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 3/2013 5982,83 eur 04.03.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300239

Faktúra došlá

Tepelná energia za 2/2013 5711,58 eur 04.03.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300240 Faktúra došlá Spotreba vody za 2/2013 8019,85 eur 04.03.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300241 Faktúra došlá Spotreba vody za 2/2013 49,15 eur 04.03.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300242 Faktúra došlá Spotreba vody za 2/2013 238,56 eur 04.03.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300244 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 3/2013 4299,80 eur 04.03.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300245 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 3/2013 202,44 eur 04.03.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300246 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 04.03.2013 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1300247 Faktúra došlá Spotreba vody za 2/2013 736,43 eur 04.03.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300248 Faktúra došlá Spotreba vody za 2/2013 155,96 eur 04.03.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300249 Faktúra došlá Spotreba voda za 2/2013 122,87 eur 04.03.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300259 Faktúra došlá Pravidelná prehliadka výťahu za 2/2013 18,58 eur 04.03.2013 Výťahy-servis Peter psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
15/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka TÚV KOS-156/68   04.03.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váho 36299821  
35/13/TH Objednávka Elektropráce   04.03.2013 BOVE s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 45404640  
28/13/B Objednávka Odborná prehliadka NTL kotolne   06.03.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
30/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   06.03.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
31/13/NP Objednávka Odborná prehliadka rozvodu plynu   06.03.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300263 Faktúra došlá Odpadová voda za 2/2013 91,00 eur 06.03.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300265 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 2/2013 223,10 eur 06.03.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300266 Faktúra došlá Odpadová voda za 2/2013 221,21 eur 06.03.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
8A/2011/380 Dodatok č.7 Ubytovanie v dievčenskom dome   06.03.2013 Ilona Danihelová      
8B/2013/380 Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   06.03.2013 Klára Danihelová      
32/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   07.03.2013 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
33/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   07.03.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300268 Faktúra došlá Dodávka tepla za 2/2013 41377,21 eur 07.03.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300269 Faktúra došlá KOS 149/60-oprava MaR regulácie ohrevu TÚV 650,55 eur 07.03.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300270 Faktúra došlá Dodávka tepla na 3/2013 - záloha 34128,00 eur 07.03.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300271 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 3/2013 2799,00 eur 07.03.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300272 Faktúra došlá Oprava brány 110,40 eur 07.03.2013 ADVES s.r.o. Zlatovská 27,91101 Trenčín 31438148  
FP1300273 Faktúra došlá Čistiaci materiál 44,70 eur 07.03.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1300274 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 3/2013 447,00 eur 07.03.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300275 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 3/2013 1419,00 eur 07.03.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300276 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV 238,80 eur 07.03.2013 DOP-CHEM,s.r.o. Šafáriková 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300277 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 3/2013 3225,00 eur

08.03.2013

RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300278 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 3/2013 18,95 eur 08.03.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300279 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 3/2013 14,00 eur 08.03.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300280 Faktúra došlá Výmena vodomerov na SÚV 290,64 eur 08.03.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1300281 Faktúra došlá Výmena vodomerov na TÚV 539,76 eur 08.03.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
34/13/NP Objednávka Zriadenie mer.miesta TUV   12.03.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1300307 Faktúra došlá Materiál 64,50 eur 12.03.2013 Ján Durec Papraď 1665,91601 Stará Turá 37022679  
FP1300308 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 270.00 eur 13.03.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300309 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 2/2013 136932,68 eur 13.03.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300310 Fktúra došlá Plexisklo na odstraňovanie závad z revízie 130,56 eur 13.03.2013 T-štúdio,s.r.o. Jiráskova 169,91601 Stará Turá 34120866  
FP1300312 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu 232,80 eur 13.03.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300313 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu 154,80 eur 13.03.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300314 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 124,32 eur 13.03.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300315 Faktúra došlá Odborná prehliadka rozvodu zemného plynu 243,60 eur 13.03.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300317 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 83,65 eur 15.03.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300318 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 90,40 eur 15.03.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1300319 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 1/2013 699,15 eur 18.03.2013 Dom kultúry Javorina,m.p.o. Gen.M.RŠtefánika 378,91601 Stará Turá 36130125 nie je platca DPH
FP1300320 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 2/2013 629,71 eur 18.03.2013 Dom kultúry Javorina,m.p.o. Gen.M.RŠtefánika 378,91601 Stará Turá 36130125 nie je platca DPH
FP1300328 Faktúra došlá Odvoz odpadu 20,35 eur 20.03.2013 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. Husitská cesta 2486,91601 Stará Turá 35602210  
FP1300347 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 82,95 eur 22.03.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1300351 Faktúra došlá Výmena vodomerov SÚV 536,76 eur 25.03.2013 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
39/13/NP Objednávka Výmena vodomeru   26.03.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300355 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 180,00 eur 26.03.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300356 Faktúra došlá Tabletovaná soľ 342,00 eur 28.03.2013 Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  

 

FP1300357
Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV 180,00 eur 28.03.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
NZ 2350/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.03.2013 Lenka Kňazovčíková SNP 265/9,91601 Stará Turá 37506226