Dokumenty 11/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
NZ 2720/2013 Zmluva o podnájme nebytového priestoru Podnájom nebytového priestoru   01.11.2013 OBAS Trade,s.r.o. Rudolf Sabo - konateľ  Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá 46992332  
NZ 2721/2013 Zmluva o podnájme nebytového priestoru

Podnájom nebytového priestoru

  01.11.2013 ICS systems s.r.o. Miroslava Michalidesová - konateľ Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
NZ 2722/2013  Zmluva o podnájme nebytového priestoru Podnájom nebytového priestoru   01.11.2013 ICS systems s.r.o.  Miroslava Michalidesová - konateľ Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
Zb 33/13 Zmluva o podnájme bytu  Podnájom bytu    01.11.2013  Ivana Vranáková       
Zb 37/13   Zmluva o podnájme bytu   Podnájom bytu     01.11.2013 Boris Biháry, Božena Biháryová      
Zb 38/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu

 

01.11.2013

Zuzana Rozbeská

     

121/13/NP

Objednávka

Uloženie odpadu

 

04.11.2013

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  

FP1301156

Faktúra došlá

Odborná prehliadka nizkotlakovej kotolne - PK DS

78,86 eur

04.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301157

Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob -  KOS 1

127,49 eur

04.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301158

Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov - CPK

280,80 eur

04.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301159

Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob - KOS 11

239,04 eur

04.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301161

Faktúra došlá Oprava - rekonštrukcia balkónu b.d. Mýtna 595/58

398,00 eur

04.11.2013

Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH

FP1301170

Faktúra došlá Prehiadka výťahu

28,54 eur

04.11.2013

Výťahy - servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH

FP1301173

Faktúra došlá Čerpadlá

2496,00 eur

05.11.2013

TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1301174

Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

7414,86 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301175

Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

124,75 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301176

Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

7,82 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1301177

Faktúra došlá Likvidácia komína

1621,82 eur

05.11.2013

JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  

FP1301180

Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne

101,80 eur

05.11.2013

ADATEX,s.r.o.

Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom  34134719  

FP1301181

Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

136,27 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301182

Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

172,15 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301183

Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

879,22 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

91/13/TH

Objednávka Chemické vyčistenie výmennka TÚV - PK 9

 

06.11.2013

DOP - CHEM s.r.o.

Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  

92/13/TH

Objednávka Oprava čerpadla Grundfos  

06.11.2013

PUMPA SERVIS Miroslav Repík

Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  

FP1301184

Faktúra došlá Výmena hlavného ventila TÚV Hurbanova 130/9

148,00 eur

06.11.2013

Vodoinštalatér - kúrenár  Hornák Dušan

Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  

FP1301186

Faktúra došlá Dodávka tepla za 10/2013

44634,04 eur

06.11.2013

E.P.E.,s.r.o.

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  

FP1301187

Faktúra došlá Dodávka tepla na 11/2013

34128,60 eur

06.11.2013

E.P.E.,s.r.o.

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  

FP1301189

Faktúra došlá Oprava kanalizačného potrubia - dom špecialistov

267,28 eur

06.11.2013

INŠTALATÉRSTVO  Ján Durec

Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  

126/13/NP

Objednávka Kontrola a čistenie komínov - Farby-laky

 

06.11.2013

Miroslav Pleško - kominár

Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH

127/13/NP

Objednávka Odborná prehliadka zariadení a servis - Farby - laky  

06.11.2013

MAPROS,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

93/13/TH

Objednávka CPK - odborná prehliadka plynových kotlov

 

07.11.2013

MAPROS,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

94/13/TH

Objednávka PK9 - odborná prehliadka plynových zariadení  

07.11.2013

MAPROS, s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

95/13/TH

Objednávka Odborná prehliadka nízko tlakovej kotolne PK9  

07.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

96/13/TH

Objednávka PK Dom kultúry - odborná prehliadka nízko tlakovej kotolne  

07.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

97/13/TH

Objednávka Vymaľovanie priestorov VS 10  

07.11.2013

SI Sabo Ivan

Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH

98/13/TH

Objednávka Servis kotlov - PZ Stará Turá  

07.11.2013

Martin Kopún  Plynotherm

91631 Nová Ves nad Váhom 184 32784384 nie je platca DPH

128/13/B

Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - byty 595/58  

07.11.2013

JVVH Vladimír Halák

SNP 261/37, 91601 Nové Mesto nad Váhom 22822089  

FP1301191

Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho systému

62,40 eur

07.11.2013

Ing. Peter Vido   CIO SYSTEMS

Hurbanova 157/78, 91601 Stará Turá 30032946  

FP1301194

Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 - 537/42,44

18,95 eur

08.11.2013

ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  

FP1301195

Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 10/2013

40,62 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301196

Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za 10/2013

3090,89 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301197

Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 10/2013

246,67 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301198

Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 10/2013

97,61 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301199

Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 

83,02 eur

08.11.2013

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  

FP1301201

Faktúra došlá VS3 - oprava komunikácie

529,83 eur

11.11.2013

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1301202

Faktúra došlá Vnútorná maľovka, náter okien, dverí, zárubní, vonkajší náter-fasády, náter okien a dverí - VS10

450,00 eur

11.11.2013

SI Ivan Sabo

Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792

nie je platca DPH

FP1301206

Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošného kontajnera - dom špecialistov

28,56 eur

12.11.2013

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o.

Husitská cesta 246/8, 91601 Stará Turá 35602210  

FP1301207

Faktúra došlá Spotreba plynu za 10/2013

58265,59 eur

12.11.2013

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301208

Faktúra došlá Deratizácia

570,00 eur

12.11.2013

Tibor Jacko

Kvetinová 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

FP1301210

Faktúra došlá Deratizácia

792,00 eur

12.11.2013

Tibor Jacko

Kvetinová 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

99/13/TH

Objednávka Oprava ventila SKC 62

 

13.11.2013

CNC Profihala,s.r.o.

Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  

129/13/NP

Objednávka Stavebné práce v dome špecialistov - byt domovníčky

 

13.11.2013

Ján Kubina

Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 37507001 nie je platca DPH

FP1301230

Faktúra došlá Doskové výmenníky

2745,60 eur

13.11.2013

TIKA-MaR s.r.o.

Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1301231

Faktúra došlá Čistiaci materiál

117,04 eur

13.11.2013

AGEMA,s.r.o.

 SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561   

FP1301233

Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - 595/58

60,00 eur

13.11.2013

JVVH Vladimír Halák

SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  

100/13/TH

Objednávka Poistné ventily

 

14.11.2013

TIKA - MaR s.r.o.

Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  

FP1301236

Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - PK 9

180,00 eur

14.11.2013

DOP - CHEM s.r.o.

Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299281  

FP1301238

Faktúra došlá Meranie imisií hluku v životnom prostredí - VS 10

354,00 eur

14.11.2013

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o.

Školská 565, 95612 Preseľany 35958804  

101/13/TH

Objendávka Vyregulovanie systému ÚK a TÚV - VS3,4,5,9

 

15.11.2013

ENAS - Enetgoaudit a služby,s.r.o.

Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  

102/13/TH

Objednávka Overenie hospodárnosti TTZ  

15.11.2013

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 82799 Bratislava 00002801  

FP1301239

Faktúra došlá Podiel nákladov na realizáciu centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu pre rok 2014

603,01 eur

15.11.2013

MESTO Stará Turá

SNP 1/2, 91601 Stará Turá 00312002 nie je plstca DPH

131/13NP

Objednávka Vodoinštalačné práce dom špecialistov - rekonštrukcia bytu domovníčky

 

19.11.2013

Marek Schindler - AQUAS

Hrnčiarové 799, 91612 Lubina 37511530  

FP1301241

Faktúra došlá Maliarske a natieračské práce - dievčensky domov (chodba)

329,70 eur

19.11.2013

Jaromír Jarábek

SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH

FP1301243

Faktúra došlá Vykonané práce a dodávky stavby:"Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá"

37031,74 eur

19.11.2013

IZOTECH Group s.r.o.

Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  

FP1301247

Faktúra došlá Výmena merača Pollustat E 3,5

610,80 eur

21.11.2013

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1301248

Faktúra došlá Výmena vodomera - dom špecialistov

62,28 eur

21.11.2013

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1301252

Faktúra došlá Výmena okien a dverí - záloha - DJ Jiráskova 168

7000,00 eur

21.11.2013

Pieš Milan

97214 Tužina 436 30427649  

FP1301253

Faktúra došlá Čerpadlo 80-340/4

3354,00 eur

22.11.2013

TIKA-MaR s.r.o.

Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  

FP1301254

Faktúra došlá Čerpadlo 80-400/2

3244,80 eur

22.11.2013

TIKA-MAR s.r.o.

Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1301255

Faktúra došlá Maľovanie - chodba - byty 380/45

747,20 eur

22.11.2013

Jaromír Jarábek

SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37028396 nie je platca DPH

FP1301256

Faktúra došlá Dodávka kľúčov - hlavné vchodové dvere - dom služieb

60,48 eur

22.11.2013

Alumatic,s.r.o.

Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  

FP1301257

Faktúra došlá Montáž svetla v RZP - poliklinika

78,00 eur

22.11.2013

Alumatic,s.r.o.

Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  

FP1301258

Faktúra došlá Demontáž dverí a vyspravenie - budova 380/45

93,60 eur

22.11.2013

Alumatic,s.r.o.

Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  

FP1301259

Faktúra došlá Murárske práce - VS10

2524,20 eur

25.11.2013

Vladimír Černák - VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 3454894  

Zmluva

Zmluva číslo 4118/2013 Zmluva o dodávke elektriny

 

25.11.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1301262

Faktúra došlá Meranie imisií hluku - VS10

540,00 eur

26.11.2013

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o.

Školská 565, 95612 Preseľany 35958804  

FP1301263

Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - PK9

154,94 eur

26.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301264

Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - PK DK

113,12 eur

26.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301266

Faktúra došlá Maliarkse a natieračské práce - budova 380/45

1011,50 eur

26.11.2013

Jaromír Jarábek

SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37028396 nie je platca DPH

FP1301267

Faktúra došlá Elektroinštalačný materiál na opravu bytu domovníčky - dom špecialistov

249,50 eur

26.11.2013

BOVE,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá 45404640  

FP1301268

Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.11.2013 - Mýtna 537

-11065,19 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko,s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301269

Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013 - 18.11.2013 - nebytové priestory

13,33 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301270

Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.11.2013 - nebytové priestory

-2903,81 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301271

Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013 - 18.11.2013 - nebytové priestory

-1647,71 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko,s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301272

Faktúra došlá Výmena okna v rehabilitácii - poliklinika

256,27 eur

27.11.2013

Alumatic,s.r.o.

Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad V8hom 46007059  

FP1301273

Faktúra došlá Oprava čerpadiel

1735,44 eur

28.11.2013

PUMPA-SERVIS Miroslav Repík

Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  

FP1301274

Faktúra došlá Izolácia dverí - VS10

90,08 eur

28.11.2013

STABILIT,spol. s r.o.

Podjavorinskej 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1301275

Faktúra došlá Materiál na prerobenie bytu domovníčky - dom špecialistov

465,78 eur

28.11.2013

STABILIT,spol. s r.o.

Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1301276

Faktúra došlá Materiál ma opravu steny po oprave odpadu - dom špecialistov PIZZERIA

11,62 eur

28.11.2013

STABILIT,spol. s r.o.

Podjavorinskej 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1301277

Faktúra došlá Materiál na opravu bytu domovníčky - dom špecialistov

1356,44 eur

28.11.2013

GARNEX     Adriana Kavická

Družstevná 500,91601 Stará Turá 44157134  

FP1301278

Faktúra došlá Šijací stroj - domovníčka - dom špecialistov

100,00 eur

29.11.2013

ELEKTRO         Oleš Emil

SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  

FP1301280

Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom špecialistov

33,35 eur

29.11.2013

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  

NZ 2268/2013

Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytového priestoru

 

30.11.2013

Lýdia Krchnavá

SNP 151/70,91601 Stará Turá 45422605