Dokumenty 9/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1801172 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 8/2018-dom služieb 21,68 eur 03.09.2018 MOVIS Pavol Vydarený

Hlavná 287,91616 Krajné 

36964867

nie je platca DPH

66/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka tlakových nádob plynových kotlov v CPK   04.09.2018 Ing. Robert Čelko - REKONT

Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339  
67/18/TH Objednávka vyšlá KOS10-odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob   04.09.2018 Lukáč spol. s r.o.

Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877  
68/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška KOS10   04.09.2018 JVVH  Vladimír Halák

SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089  
69/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov PK Dom služieb   04.09.2018 Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
70/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov PK Dom kultúry   04.09.2018 Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
61/2018/MP Objednávka vyšlá Prehliadka,skúška,údržba RSP - nebyty Mýtna 558/10   04.09.2018 Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
FP1801175 Faktúra došlá Vytýčenie telekomunikačných vedení-TH 72,00 eur 04.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469  
FP1801176 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH 38,06 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801177 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH 115,81 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801178 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH 332,99 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801179 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH 348,79 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801180 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-TH 577,56 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801181 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-TH 861,24 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801183 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-bytový dom PK 537 1990,24 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801184 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801185 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801186 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty Nám.Slobody 2 12,71 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801187 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801188 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801189 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801190 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801191 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801192 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801193 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801194 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801195 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801196 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-poliklinika 873,58 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801197 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-dom služieb 1140,22 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801198 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801199 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-poliklinika 4,00 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801200 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801201 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801202 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801203 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 9/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 04.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801204 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2018-poliklinika 200,69 eur 04.09.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Náím.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1801205 Faktúra došlá Zmesná chemikália-TH 3390,00 eur 05.09.2018 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 31359451  
FP1801208 Faktúra došlá Dodávka tepla 8/2018-TH 28669,44 eur 05.09.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1801210 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 05.09.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1801213 Faktúra došlá Náterový materiál-TH 5,75 eur 05.09.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1801214 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 05.09.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1801215 Faktúra došlá Výmena vodomerov-dievčensky domov 198,00 eur 05.09.2018 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá 50042807  
71/18/TH Objednávka vyšlá Izolácia potrubia v kanáli z CPK do PLK   10.09.2018 KOMPEZ Hurbanova 593,90701 Myjava 32717199  
72/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Joneywell M7410E2034 5ks   10.09.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
73/18/TH Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov CPK,PK7,PK9,PK Dom služieb, PK Dom kultúry   10.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318  
74/18/TH Objednávka vyšlá Opakovaná úradná skúška tlakových nádob KOS2   10.09.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava 36653004  
62/2018/NP Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov PK Požiarna zbrojnica Stará Turá   10.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318  
94/2018/B Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov PK Mýtna 537   10.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318  
FP1801245 Faktúra došlá Identifikácia poruchy ústredne-poliklinika 92,00 eur 11.09.2018 Vladimír Kolník F.a.f.y. SNP 266/1,91601 Stará Turá 34548092 nie je platca DPH
FP1801246 Faktúra došlá Rekonštrukcia polikliniky 23932,14 eur 11.09.2018 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
NZ 2722/2013 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   12.09.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
NZ 2618/2007 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   12.09.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
NZ 2703/2010 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   12.09.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
NZ 2716/2012 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   12.09.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1801247 Faktúra došlá Tabletovaná soľ - TH 180,00 eur 12.09.2018 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1801248 Faktúra došlá Oprava úniku plynu-nebyty SNP 71 179,00 eur 12.09.2018 TM-TEZ s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 46457038  
FP1801250 Faktúra došlá Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob v KOS-10-TH 488,04 eur 13.09.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Stará Turá 50351872  
FP1801251 Faktúra došlá Vonkajšia prehliadka kotlov v CPK-TH 644,40 eur 13.09.2018 Ing. Robert Čelko-REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1801253 Faktúra  došlá Vytyčovacie práce-TH 140,68 eur 13.09.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36361518  
75/18/TH Objednávka vyšlá Vytýčenie podzemných zariadení   14.09.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36361518  
76/18/TH Objednávka vyšlá Vytýčenie podzemných zariadení UPC Slovensko z VS3   17.09.2018 Frizbi,s.r.o. Hlavná 929/6,92401 Galanta 47568194  
FP1801254 Faktúra došlá Vytýčenie rozvodu, vyhľadanie poruchy-TH 637,70 eur 17.09.2018 IPS-FB s.r.o. Konopná 40,82105 Bratislava 44435029  
FP1801255 Faktúra došlá Spotreba plynu 8/2018-TH 9418,34 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801256 Faktúra došlá Spotreba plynu 8/2018-TH 5114,36 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801257 Faktúra došlá Spotreba plynu 8/2018-TH 985,58 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801258 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-TH 122,12 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801259 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-TH 206,80 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801260 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-TH 497,15 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801261 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-TH 933,10 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801262 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-nebyty 380/45 108,89 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801263 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-dom špecialistov 461,00 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801264 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2018-nebyty Nám.Slobody 2 6,61 eur 17.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1801266 Faktúra došlá KOS ZŠ-servis MaR-TH 150,60 eur 18.09.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1801267 Faktúra došlá VS10-havarijný servis-TH 439,35 eur 18.09.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1801268 Faktúra došlá Vytýčenie trasy UPC-TH 177,00 eur 18.09.2018 Frizbi,s.r.o. Hlavná 929/6,92401 Galanta 47568194 nie je platca DPH
FP1801271 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 62,28 eur 19.09.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1801272 Faktúra došlá Odborná prehliadka plynových kotlov CPK-TH 243,60 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801273 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov PK9-TH 163,20 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801274 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška plynovodu-nebyty SNP 71 156,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801275 Faktúra došlá Servisná údržba rozvodu plynu a kotlov PK9-TH 400,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801276 Faktúra došlá Kontrola rozvodu plynu CPK-TH 89,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801277 Faktúra došlá Servisná údržba rozvodu plynui akotla PK Dom služieb-TH 155,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801278 Faktúra došlá Údržba rozvodu plynu a kotlov PK Dom kultúry-TH 235,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801279 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov PK Dom kultúry-TH 180,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801280 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotla PK Dom služieb-TH 126,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801282 Faktúra došlá Údržba rozvodu plynu - nebyty 558/10 50,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801283 Faktúra došlá Prehliadka RSP -nebyty 558/10 90,00 eur 20.09.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1801284 Faktúra došlá KOS3/5-havarijný servis MaR-TH 2354,63 eur 20.09.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1801286 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový 537 199,00 eur 21.09.2018 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá 50527444  
FP1801287 Faktúra došlá Prehliadka el. zariadenia KOS10-TH 588,00 eur 24.09.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089 nie je platca DPH
FP1801288 Faktúra došlá Zemné práce - kanál na PLK - TH 1487,00 eur 25.09.2018 Vladimír Černák VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá 34548971  
FP1801290 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov PK7, PK9, PK Dom služieb, PK Dom kultúry a obhliadka komínov CPK - TH 791,48 eur 26.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1801291 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov CPK - TH 559,92 eur 26.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1801292 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 537 84,08 eur 26.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1801293 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov - nebyty PK Požiarna zbrojnica Stará Turá 61,84 eur 26.09.2018 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
77/18/TH Objednávka vyšlá Oprava sekundárneho kanála ÚK z VS3   27.09.2018 KOMPEZ Hurbanova 593,90701 Myjava 32717199  
FP1801294 Faktúra došlá KOS 5/5 - oprava regulácie dP - TH 382,40 eur 27.09.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1801295 Faktúra došlá CPK-oprava dotlakovania - TH 180,42 eur 27.09.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
78/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Honeywell M7410E2026   28.09.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1801296 Faktúra došlá Odborná prehliadka el. zariadení KOS 10 - 128/25 - TH 42,00 eur 28.09.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089 nie je platca DPH
FP1801297 Faktúra došlá Odborná prehliadka el. zariadení KOS 10 - 7/9 - TH 143,00 eur 28.09.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089 nie je platca DPH
FP1801298 Faktúra došlá Výmena pohonov ÚK-KOS 10 - TH 674,40 eur 28.09.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1801299 Faktúra došlá KOS 10-ZŠ-výmena pohonu - TH 808,80 eur 28.09.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1801301 Faktúra došlá Servisné práce v PLK-oprava a revízia výťahu 201,60 eur 28.09.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
SC2018/176/TECHNOTUR MO Zmluva Zmluva o dodávke plynu pre rok 2019   28.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
SC2018/175/TECHNOTUR VO Zmluva Zmluva o dodávke plynu pre rok 2019   28.09.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
ZML-B-18/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2018 Dušan Srnánek      
ZML-B-57/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2018 Katarína Rzavská      
ZML-B-58/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2018 Eliška Berková      
ZML-B-7/17 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   30.09.2018 Roman Krajčík