Dokumenty 4/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1800463 

Faktúra došlá 

Údržba a revízia výťahu 3/2018 - dom služieb 

21,68 eur

03.04.2018 

MOVIS  Pavol Vydarený 

Hlavná 287,91616 Krajné 

36964867 

nie je platca DPH 

FP1800465  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH  348,79 eur  03.04.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637 

 
FP1800466 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH 115,81 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800467 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH 332,99 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800468 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH 38,06 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800469 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-TH 861,24 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800470 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-TH 577,56 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800472 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800473 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800474 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-poliklinika 4,00 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800475 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800476 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800477 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800478 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800479 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800480 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800481 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-poliklinika 873,58 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800482 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800483 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800484 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-Nám.Slobody 2 12,71 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800485 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-dom služieb 1140,22 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800486 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 354/2 16,12 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800487 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800488 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800489 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800490 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800491 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800492 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-363/46 4,26 eur 03.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800493 Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží - poliklinika 216,79 eur 03.04.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
28/2018/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka RSP, rozvodu plynu a plynové spotrebiče Hlubockého 676/1   05.04.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
29/2018/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka RSP,plynových kotlov Mýtna 537   05.04.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800496 Faktúra došlá  Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2018-TH 81,18 eur 05.04.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1800497 Faktúra došlá  Internet-TH 12,00 eur 05.04.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800498 Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-TH 66,43 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800499 Faktúra došlá  Spotreba vody 1Q/2018-TH 5,69 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800500 Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-TH -1785,90 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800501 Faktúra došlá  Dodávka vody 2Q/2018-TH 16000,00 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800502 Faktúra došlá  Dodávka vody 2Q/2018-TH 400,00 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800507 Faktúra došlá  Internet-poliklinika 15,60 eur 05.04.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800508 Faktúra došlá  Spotreba vody 2Q/2018-poliklinika 302,41 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800509 Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-nebyty -22,12 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800510 Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-nebyty 98,45 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800511 Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-nebyty -42,18 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800512 Faktúra došlá  Dodávka vody 2Q/2018-nebyty 350,00 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800513 Faktúra došlá  Dodávka vody 2Q/2018-nebyty 700,00 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800514 Faktúra došlá  Dodávka vody 2Q/2018-nebyty 1400,00 eur 05.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800515 Faktúra došlá  Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2018-poliklinika 86,05 eur  05.04.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
24/18/TH Objednávka vyšlá Ventily   06.04.2018 Jozef TomanTOM-EI M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá

33441430

 
25/18/TH Objednávka vyšlá Jarná deratizácia   09.04.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

 
30/2018/B Objednávka vyšlá Jarná deratizácia   09.04.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

 
31/2018/NP Objednávka vyšlá Jarná deratizácia   09.04.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

 
FP1800519 Faktúra došlá  Dodávka tepla 3/2018-TH 43901,80 eur 09.04.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1800527 Faktúra došlá  Oprava a servis plynových kotlov -nebyty PZ Stará Turá 314,44 eur 09.04.2018 Kopún Vladimír-Plynoterm Tematínska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom

37025988

nie je platca DPH
FP1800529 Faktúra došlá  Spotreba plynu 3/2018-TH 53662,20 eur 10.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800530 Faktúra došlá  Spotreba plynu 3/2018-TH 24176,46 eur 10.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800531 Faktúra došlá  Spotreba plynu 3/2018-TH 4001,51 eur 10.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800532 Faktúra došlá  Spotreba elektriny 1Q/2018-TH 2646,11 eur 10.04.2018 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

 
FP1800533 Faktúra došlá  CPK-opava komunikácie-TH 338,52 eur 10.04.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800534 Faktúra došlá  KOS Dom špecialistov-oprava merania spotreby-TH 310,10 eur 10.04.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
26/18/TH Objednávka vyšlá Ventil Honeywell   11.04.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
27/18/TH Objednávka vyšlá Overenie hospodárnosti TTZ-KOS VS1, KOS VS2   11.04.2018 Slovenská inovačná energetická agentúra Bajkalská 27,82799 Bratislava

00002801

 
FP1800553 Faktúra došlá  Odvoz odpadu-poliklinika 16,97 eur 12.04.2018 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

 
FP1800554 Faktúra došlá  Prerábka rozvodu kúrenia - nebyty 168 1105,50 eur 12.04.2018 Ján Durec Papraď 1665,91601 Stará Turá

37022679

 
7A/2018/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   13.04.2018 Nikola Heráková      
FP1800555 Faktúra došlá  Ventily na reguláciu ÚK a TV-TH 2326,56 eur 13.04.2018 Jozef Toman TOM-EI M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá

33441430

 
FP1800556 Faktúra došlá  Výmena sporáka - bytový dom 537 199,00 eur 13.04.2018 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
32/2018/NP Objednávka vyšlá Úprava vstupu do objektu Mýtna 558/10   16.04.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

 
FP1800558 Faktúra došlá  Dobropis k faktúre FP1800493 -159,60 eur 16.04.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
28/18/TH Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov   17.04.2018 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina

14048604

 
33/2018/B Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov PK537   17.04.2018 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina

14048604

 
FP1800561 Faktúra došlá  Spotreba elektriny 3/2018-TH 3273,97 eur 17.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800562 Faktúra došlá  Spotreba elektriny 3/2018-nebyty Nám.Slobody 2 13,14 eur 17.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800563 Faktúra došlá Spotreba elektriny 3/2018-dom špecialistov 492,30 eur 17.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800564 Faktúra došlá Spotreba elektriny 3/2018-nebyty 380/45 114,45 eur 17.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800566 Faktúra došlá Spotreba elektriny 3/2018-TH 1195,01 eur 18.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800567 Faktúra došlá Orava servopohonov-TH 865,20 eur 18.04.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800568 Faktúra došlá Odborná prehliadka STL regul.stanice plynu, prehliadka kotlov -bytový dom 676/1 892,80 eur 18.04.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800569 Faktúra došlá Servis a údržba NTL rozvodu plynu-bytový dom 676/1 103,00 eur 18.04.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800570 Faktúra došlá Opravaplynového kotla Immergas Eolo Mythos-bytový dom 676/1 180,00 eur 18.04.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800572 Faktúra došlá Chladnička do RTG -poliklinika 220,00 eur 18.04.2018 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
FP1800573 Faktúra došlá Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-dom služieb 281,45 eur 18.04.2018 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava

31355625

 
FP1800574 Faktúra došlá Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-TH 113,02 eur 18.04.2018 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava

31355625

 
FP1800575 Faktúra došlá Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-TH 117,68 eur 18.04.2018 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava

31355625

 
FP1800576 Faktúra došlá Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-TH 207,96 18.04.2018 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava

31355625

 
FP1800591 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka-TH 1029,60 eur 20.04.2018 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina

30224349

 
29/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Siemens   23.04.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
30/18/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo Grundfos   23.04.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
31/18/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník   23.04.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
32/18TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník   23.04.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800593 Faktúra došlá Tabletovaná soľ-TH 180,00 eur 23.04.2018 ENERGO-WWT SLOVAKIA spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá

36302252

 
FP1800594 Faktúra došlá Spotreba elektriny 3/2018-TH 277,00 eur 23.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800595 Faktúra došlá Spotreba elektriny 3/2018-TH 696,21 eur 23.04.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800596 Faktúra došlá Zrkadlá do RTG-poliklinika 70,00 eur 23.04.2018 Vladimír Polák Paprad 1516,91601 Stará Turá

40830802

nie je platca DPH
7A/2018/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   24.04.2018 Nikola Heráková      
33/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Siemens SSC 61.5   25.04.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
34/18/TH Objednávka vyšlá Regulačný ventil HERZ STROMAX   26.04.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800600 Faktúra došlá Výmena zásobníka teplej úžitkovej vody KOS 157/76-TH 1355,15 eur 26.04.2018 Ing. Robert Čelko  REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1800601 Faktúra došlá Pohon a čerpadlá na opravy-TH 1705,20 eur 26.04.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800602 Faktúra došlá Ventily na opravy-TH 1164,00 eur 26.04.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800603 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov kotolní-TH 791,48 eur 27.04.2018 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1800604 Faktúra došlá Výmena sporáka a digestora-bytový dom 537/50 256,00 eur 27.04.2018 P_PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá 50527444  
FP1800605 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komína v kotolni PK537-bytový dom 537 84,08 eur 27.04.2018 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
NZ 2708/2011 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.04.2018 Materské centrum - ŽABKA Stará Turá Jiráskova 168/16,91601 Stará Turá 42151562  
ZML-B-11/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Mgr. Alžbeta Kučerová      
ZML-B-31/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Miroslav Uhlík      
ZML-B-13/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Mgr. Ľubica Klimáčková      
ZML-B-21/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Jana Andelová      
ZML-B-17/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Petra Allinová      
ZML-B-10/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Radka Ružičková      
ZML-B-16/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Jozef Arbet      
ZML-B-23/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Marcela Mikulcová      
ZML-B-20/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Mariana Hrádelová      
ZML-B-22/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Gabriela Žitná      
ZML-B-12/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Margarita Janovjaková      
ZML-B-9/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Božena Jansová      
ZML-B-8/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Ján Višňovská      
ZML-B-14/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Zuzana Bušová      
ZML-B-13/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2018 Roman Radena      
ZML-B-26/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Roman Radena      
ZML-B-18/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Dušan Srnánek      
ZML-B-19/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Bc. Sylvia Záhorová      
ZML-B-24/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Dalibor Hrabovský      
P-2552/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2018 Ján Skovajsa      
NZ 49/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.04.2018 Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59,90701 Myjava 00610721  
ZML-B-25/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Štefan Tanglmayer      
NZ 2741/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.04.2018 WU-shu Centrum s.r.o. v zastúpení Ján Okrucký Gen.M.R.Štefánika 362/38,91601 Stará Turá 34007113  
ZML-B-76/15 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   30.04.2018 Michaela Gregorová      
ZML-B-15/16 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   30.04.2018 Veronika Štefíková      
P-2617/2018 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.04.2018 Miroslav Durec      
ZML-B-27/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Miroslava Jansová      
ZML-B-28/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Veronika Štefíková      
ZML-B-29/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Michaela Gregorová      
ZML-B-30/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2018 Lenka Vičíková      
NZ 2579/2005 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.04.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749