Dokumenty 2/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
9/2018/NP

Objednávka vyšlá

PK Požiarna zbrojnica-odb.prehliadka plynových kotlov a údržba rozvodov plynu

 

01.02.2018

MAPROS s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
10/2018/NP

Objednávka vyšlá

PK Požiarna zbrojnica-vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob a nízkotlakovej kotolne

 

01.02.2018

Lukáč spol. s r.o.

Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877  
7/18/TH

Objednávka vyšlá

Poistné ventily DUCO rohové, závitové

 

01.02.2018

MERCONTROL s.r.o.

Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430  
FP1800127

Faktúra došlá

Dodávka plynu 2/2018-TH

861,24 eur 

01.02.2018

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7,81108 Bratislava 

 45860637

 

FP1800128 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-TH 577,56 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637 

 
FP1800129 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800132 Faktúra došlá Servisné a revízne práce výťahu 1/2018-PLK 144,00 eur 01.02.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
FP1800133 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800134 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-PLK 4,00 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800135 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-nebyty 380/45 10,13 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800136 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800137 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800138 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 01.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
8/18/TH Objednávka vyšlá CPK-odborná prehliadka plynových kotlov   02.02.2018 MAPROS s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
9/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka tlakových nádob s membránou   02.02.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
10/18/TH Objednávka vyšlá PK7-Odborná prehliadka RSP, plynových kotlov a servis kotlov   02.02.2018 MAPROS s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
11/18/TH Objednávka vyšlá PK9-odborná prehliadka a servis plynových kotlov   02.02.2018 MAPROS s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
13/2018/B Objednávka vyšlá Odb. prehliadka a skúška EZ-bytový dom 537/44,42   02.02.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
14/2018/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška zabezpeč.systému-TECHNOTUR s.r.o.   02.02.2018 CIO SYSTEMS s.r.o. Vaďovce 81,91613 Kostolné

48279901

 
FP1800139 Faktúra došlá Projektové práce-PLK 3823,20 eur 02.02.2018 PORTIKUM s.r.o. Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín

46115455

 
FP1800140 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 2/2018-bytový dom 595/58 19,00 eur 02.02.2018 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26

35815256

 
15/2018/NP Objednávka vyšlá Oprava a uloženie poklopu na vodomernú šachtu -nebyty 168/16   05.02.2018 AQUA-Kubiš s.r.o. Hviezdoslavova 462/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

46615008

 
FP1800147 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 05.02.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800148 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH 332,99 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800149 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH 332,99 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800150 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH 348,79 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800151 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH 348,79 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800152 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH 115,81 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800153 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH 115,81 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800154 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH 38,06 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800155 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH 38,06 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800156 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH 7,77 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800157 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH 7,77 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800172 Faktúra došlá Dodávka a montáž kľučky - dom špecialistov 28,00 eur 05.02.2018 Alumatic,s.r.o. SNP 77,91601 Stará Turá

46007059

 
FP1800173 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 62,28 eur 05.02.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
FP1800174 Faktúra došlá Internet - poliklinika 15,60 eur 05.02.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601Stará Turá

36306452

 
FP1800175 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 79,32 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800176 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 208,01 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800177 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 135,74 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800178 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 201,65 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800179 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 217,76 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800180 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 113,33 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800181 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 134,21 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800182 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 196,08 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800183 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 165,82 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800184 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 85,94 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800185 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 168,89 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800186 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 137,85 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800187 Faktúra došlá Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov 300,25 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800188 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800189 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800190 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800191 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800192 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-poliklinika 873,58 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800193 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-poliklinika 873,58 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800194 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800195 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800196 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800197 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800198 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty Námestie slobody 12,71 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800199 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty Námestie slobody 12,71 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800200 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty dom služieb 1140,22 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800201 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty dom služieb 1140,22 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800202 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800203 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800204 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 3514/2 63,53 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800205 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 354/2 63.53 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800206 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800207 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800208 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 355 66,65 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800209 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 355 66,65 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800210 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 355 47,62 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800211 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 355 47,62 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800212 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800213 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP18002147 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP18002157 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 05.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800217 Faktúra došlá Dodávka tepla 1/2018-TH 45957,35 eur 06.02.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1800219 Faktúra došlá PK537-oprava MaR - bytový dom 537 282,86 eur 06.02.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800228 Faktúra došlá Údržba a revízia výťahu-dom služieb 21,68 eur 06.02.2018 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1800229 Faktúra došlá Montáž merača na radiátor-domu služieb 34,00 eur 06.02.2018 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava

31355625

 
FP1800230 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2018-poliklinika 203,59 eur 06.02.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1800232 Faktúra došlá Materiál-poliklinika 22,50 eur 06.02.2018 AGEMA s.r.o. ANP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

 
12/18/TH Objednávka vyšlá PK Dom služieb - odborná prehliadka a vnútorná prehliadka tlakových nádob   08.02.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1800234 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob a nízkotlakovej kotolne Požiarna zbrojnica-nebyty 554/18 186,41 eur 08.02.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1800235 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob  v nízkotlakovej kotolni PK7-TH 53,77 eur 08.02.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1800237 Faktúra došlá Odborná prehliadka v nízkotlakovej kotolni domu služieb-TH 107,54 eur 09.02.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1800238 Faktúra došlá Odborná prehliadka elektroinštalácie a zariadení - bytový dom 537/46-54 331,00 eur 09.02.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
FP1800239 Faktúra došlá Revízia elektroinštalácie v Požiarnej zbrojnici Stará Turá - nebyty 554/18 457,20 eur 09.02.2018 CIO SYSTEMS s.r.o. Vaďovce 81,91613 Kostolné

48279901

 
FP1800240 Faktúra došlá Oprava čerpadla-TH 227,20 eur 09.02.2018 Pumpa servis,s.r.o. Niva 85/19,91621 Čachtice

51264901

nie je platca DPH
FP1800241 Faktúra došlá Kontrola detektorov plynu a snímačov v CPK,PKDS,PK7,,PK9,PKDK -TH 1128,96 eur 09.02.2018 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
FP1800242 Faktúra došlá Kontrola detektorov plynu a snímačov  PK537-bytový dom 537 27,96 eur 09.02.2018 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
FP1800243 Faktúra došlá Kontrola detektorov plynu a snímačov  PK Požiarna zbrojnica-nebyty554/18 27,96 eur 09.02.2018 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
17/2018/NP Objednávka vyšlá Stavebné práce - nebyty 168/16   12.02.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

 
13/18/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník SWEP   12.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800264 Faktúra došlá Elektroinštalačné práce-bleskozvod - poliklinika 9055,36 eur 12.02.2018 CIO SYSTEMS s.r.o. Vaďovce 81,91613 Kostolné

48279901

 
FP1800265 Faktúra došlá VS5-regulačné ventily na ÚK-TH 1133,40 eur 12.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800266 Faktúra došlá PK9-regulačné ventily na ÚK-TH 641,52 eur 12.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800267 Faktúra došlá KOS10-pohon na regulačné ventily-TH 1764,00 eur 12.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800268 Faktúra došlá Čerpadlo na teplú vodu KOS10-TH 338,40 eur 12.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800269 Faktúra došlá KOS5/1-oprava ohrevu TÚV-TH 225,52 eur 12.02.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1880270 Faktúra došlá Oprava a uloženie poklopu na vodomernú šachtu -nebyty 168/16 475,50 eur 12.02.2018 AQUA-Kubiš s.r.o. Hviezdoslavova 462/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

46615008

 
FP1800271 Faktúra došlá Odvoz odpadu-dievčensky domov 18,76 eur 12.02.2018 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácie Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

 
FP1800274 Faktúra došlá Čistiaci materiál-dom špecialistov, dom služieb 199/94 eur 13.02.2018 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín

36343129

 
FP1800275 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a zariadení PK537-bytový dom 537 132,00 eur 14.02.2018 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
FP1800276 Faktúra došlá PK9-výmena vodomerov TÚV-TH 750,42 eur 14.02.2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1800277 Faktúra došlá KOS3/22-oprava ohrevu TÚV-TH 225,52 eur 15.02.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800279 Faktúra došlá Spotreba plynu 1/2018-TH 56379,18 eur 16.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1800280 Faktúra došlá Spotreba plynu 1/2018-TH -3199,42 eur 16.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1800281 Faktúra došlá Spotreba plynu 1/2018-TH 21864,98 eur 16.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1800282 Faktúra došlá Spotreba plynu 1/2018-TH 2619,77 eur 16.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1800283 Faktúra došlá Spotreba plynu 1/2018-TH 4033,08 eur 16.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1800284 Faktúra došlá Spotreba plynu 1/2018-TH 1,64 eur 16.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1800285 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení - bytový dom 537/44,42 210,00 eur 16.02.2018 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
FP1800286 Faktúra došlá Maľovanie izby-dievčensky domov 428,54 eur 16.02.2018 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá

37023896

nie je platca DPH
Nebytové priestory Dodatok Dodatok číslo 18 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007   16.02.2018 Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá

312002

 
FP1800288 Faktúra došlá Stavebné práce - nebyty 168/16 14900,00 eur 19.02.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá

50351966

nie je platca DPH
FP1800289 Faktúra došlá Maľovanie bytu - bytový dom 595/58 698,90 eur 20.02.2018 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá

37023896

nie je platca DPH
FP1800290 Faktúra došlá Maľovanie bytu - bytový dom 595/58 794,25 eur 20.02.2018 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá

37023896

nie je platca DPH
FP1800292 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-TH 545,00 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800293 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-TH 1264,40 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800294 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-TH 2670,61 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800295 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-TH 342,26 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800296 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-dom špecialistov 499,28 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800297 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-nebyty -4,25 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800298 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2018-nebyty 380/45 123,09 eur 20.02.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800299 Faktúra došlá Priama regulačná sada-TH 256,44 eur 22.02.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
14/18/TH Objednávka vyšlá Vykonanie opakovanej úradnej skúšky tlakových nádob v plynovej kotolni Dom služieb   21.02.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
FP1800302 Faktúra došlá Poistné ventily-TH 276,00 eur 23.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800303 Faktúra došlá Poistné ventily a čerpadlo-TH 465,60 eur 23.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800304 Faktúra došlá Doskové výmenníky-TH 912,00 eur 23.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
15/18/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník   26.02.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

 
P-2612/2017 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku   26.02.2018 Zdenka Ješková      
P-2611/2017 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku   26.02.2018 Anna Bálentová      
P-2613/2017 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku   26.02.2018 Anna Červená      
P-2614/2017 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku   26.02.2018 Ing. Ján Blažko      
P-2610/2017 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku   26.02.2018 Peter Klinec      
16/18/TH Objednávka vyšlá Detektor úniku plynu   28.02.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
FP1800308 Faktúra došlá Náplne do zmäkčovačov vody-TH 594,00 eur 28.02.2018 Turbyt spol. s r.o. Ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá

31427677

 
FP1800309 Faktúra došlá Tabletovaná soľ-TH 180,00 eur 28.02.2018 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. Ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá

36302252

 
FP1800311 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 2/2018-poliklinika 172,80 eur 28.02.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
79A/2017/DŠ Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   28.02.2018 Ján Allina      
ZML-B-3/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2018 Rastislav Filús      
ZML-B-15/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2018 Lucia Klimáčková      
ZML-B-2/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2018 Zuzana Vítková      
ZML-B-4/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2018 Silvia Rayová      
ZML-B-5/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2018 Katarína Pavlovičová      
NZ 11/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2018 MUDr. Lýdia Michalcová Kozmonautov 10, 91601 Stará Turá 37913191