Dokumenty 5/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1800606 Faktúra došlá Projektová dokumentácia - úprava hydrauliky-TH

 

600,00 eur

02.05.2018

ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o.

Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica

36021121

 

FP1800607 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-TH 577,56 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800608 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-TH 861,24 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800609 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH 38,06 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800510 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH 115,81 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800611 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH 332,99 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800612 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH 348,79 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800614 Faktúra došlá Dezinsekcia v bytovom dome Hlubockého 676/1 180,00 eur 02.05.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1800616 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800617 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 62,28 eur 02.05.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742362  
FP1800618 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800619 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-poliklinika 4,00 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800620 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800621 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800622 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800623 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800624 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny-5/2018 - nebyty 362 4,26 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800625 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 363 4,26 eur 02.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800626  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty Nám.Slobody 2 12,71 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800627  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 355/4 16,08 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800628  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 354/2 47,62 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800629  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 355/4 63,53 eur   02.05.2018 MET Slovakia,a.s.   Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800630  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 354/2 66,65 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.   Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800631 Faktúra došlá   Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 168/16 94,21 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.   Rajská 7,81108 Bratislava 45860637   
FP1800632  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 355/4 97,48 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.   Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800633  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 168/16 98,95 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.   Rajská 7,81108 Bratislava 45860637   
FP1800634  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 554/18 167,07 eur   02.05.2018  MET Slovakia,a.s.   Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800635 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 558/10 199,55 eur 02.05.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800636 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty poliklinika 873,58 eur 02.05.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800637 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty dom služieb 1140,22 eur 02.05.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800644 Faktúra došlá Údržba a revízia výťahu 4/2018-dom služieb 21,68 eur 02.05.2018 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1800645 Faktúra došlá Revízne a servisné práce 4/2018-poliklinika 229,20 eur 02.05.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1800646 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 4/2018-poliklinika 172,80 eur 02.05.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
35/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Siemens SQS 65.5   03.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800648 Faktúra došlá Údržba výsevu a výsadby na poliklinike 200,00 eur 03.05.2018 Patrik Zicho-PZ GARDEN Ružová 1441/3,91501 Nové Mesto nad Váhom 47123702  
FP1800649 Faktúra došlá Jarná deratizácia - TH 557,28 eur 03.05.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1800650 Faktúra došlá Jarná deratizácia - nebyty 1196,64 eur 03.05.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1800651   Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2018-poliklinika 205,04 eur   03.05.2018  CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá  36303666   
FP1800652 Faktúra došlá Dodávka tepla 4/2018-TH 34685,83 eur 04.05.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1800654 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 04.05.2018 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1800659 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 04.05.2018 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1800660 Faktúra došlá Regulačné ventily na hydrauliku CPK-TH 864,00 eur 04.05.52018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800661 Faktúra došlá Čerpadlo na kotol č.1 CPK - TH 2664,00 eur 04.05.52018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800662 Faktúra došlá Výmenníky na teplú vodu-TH 837,60 eur 04.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800663 Faktúra došlá Oprava poruchy telefónneho rozvodu-poliklinika 87,60 eur 04.05.2018 Vladimír Kolník F.a.f.y. SNP 266/1,91601 Stará Turá 34548092  
FP1800669 Faktúra došlá Doskový výmenník tepla KOS1-TH 1041,60 eur 09.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800670 Faktúra došlá Ventily na ÚK KOS10-TH 744,00 eur 09.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800673 Faktúra došlá Jarná deratizácia bytový dom 380,537,306,595,676 293,76 eur 09.05.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
Kúpna zmlua č.201810 Zmluva Dodávka ATA 3D Trojlavice lakovaná v počte 83 ks - PLK 29 050,00 eur 10.05.2018 Ing. Juraj Pilát - DENTO SNP 266/3,91601 Stará Turá 37021818  
NZ 2741/2018 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   10.05.2018 Wu-shu Centrum Stará Turá v zastúpení Ján Okrucký Gen.M.R.Štefánika 362/38,91601 Stará Turá 34007113  
NZ 2742/2018 Zmluva Zmluva o pdnájme nebytových priestorov   10.05.2018 Wu-shu Centrum Stará Turá v zastúpení Ján Okrucký Gen.M.R.Štefánika 362/38,91601 Stará Turá 34007113  
36/2018/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ-nebyty 354   10.05.2018 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1800693 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie bytový dom 537/50 60,00 eur 10.05.2018 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1800694 Faktúra došlá Projektové práce, autorský a technický dozor-poliklinika 2114,40 eur 10.05.2018 PORTIKUM s.r.o. Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín 46115455  
FP1800695 Faktúra došlá Čistiaci materiál 39,76 eur 11.05.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1800696 Faktúra došlá Oprava MaR na KOS 3/22-výmena DSC-TH 2227,59 eur 14.05.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1800697 Faktúra došlá Pohony na výmenu KOS1-TH 907,20 eur 14.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800698 Faktúra došlá Pohony na výmenu KOS2-TH 792,00 eur 14.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800699 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 4/2018-TH 17772,36 eur 14.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800700 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 4/2018-TH 9542,66 eur 14.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800701 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 4/2018-TH 1752,94 eur 14.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
38/2018/NP Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov v dome špecialistov   15.05.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
14A/2018/380 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   15.05.2018 Ľubica Štefíková      
ZML-B-39/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   16.05.2018 Zdenka Klčová      
FP1800705 Faktúra došlá Prehliadka plynových zariadení-bytový dom 537 192,00 eur 16.05.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1800706 Faktúra došlá Servis a oprava kotlov-bytový dom 537 244,00 eur 16.05.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1800707 Faktúra došlá Tojlavice-poliklinika 29050,00 eur 16.05.2018 Ing. Juraj Pilát-DENTO SNP266/3,91601 Stará Turá 37021818  
36/18/TH Objednávka vyšlá Regulátor tlaku DANFOSS KPI   17.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
37/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ v VS4   17.05.2018 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1800708 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-TH 1548,68 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800709 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-TH 328,43 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800710 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-TH 681,32 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800711 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-TH 238,28 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800712 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-dom špecialistov 407,84 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800713 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-nebyty 380/45 109,45 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800714 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4/2018-nebyty nám.Slobody 2 6,61 eur 17.05.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800716 Faktúra došlá Oprava kúpeľne v byte - bytový dom 537/50 1273,12 eur 18.05.2018 Vladimír Černák - VEA Lipová 4,91601 Stará Turá 34548971  
FP1800717 Faktúra došlá Oprava kuchyne v  byte - bytový dom 537/50 1046,80 eur 18.05.2018 Vladimír Černák - VEA Lipová 4,91601 Stará Turá 34548971  
FP1800721 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov 60,00 eur 21.05.2018 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1800722 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - dom špecialistov 120,00 eur 21.05.2018 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665  
38/18/TH Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov CPK   22.05.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800723 Faktúra došlá Germicídny žiarič RTG - poliklinika 501,60 eur 22.05.2018 Dental Denk s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 36332763  
FP1800724 Faktúra došlá Označenie dverí - poliklinika 494,64 eur 22.05.2018 T-štúdio,s.r.o. Jiráskova 169,91601 Stará Turá 34120866  
FP1800725 Faktúra došlá Realizácia VO "Lavice do spoločných priestorov v budove Polikliniky Mýtna 146, Stará Turá" 500,00 eur 22.05.2018 VOLUMA s.r.o. Trnavská cesta 30,82108 Bratislava 2 45288976 nie je platca DPH
FP1800728 Faktúra došlá Oprava kotla - bytový dom 595/58 98,80 eur 22.05.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1800730 Faktúra došlá Oprava terénu - nebyty 558/10 2209,00 eur 22.05.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
39/18/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo GRUNDFOS   24.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800731 Faktúra došlá Oprava čerpadla - TH 129,00 eur 24.-05.2018 Pumpa sevis,s.r.oí. Niva 85/19,91621 Čachctice 51264901 nie je platca DPH
FP1800733 Faktúra došlá Odpočinkové kreslo do RTG - poliklinika 433,20 eur 25.05.2018 Ing. Juraj Pilát - DENTO SNP 266/3,91601 Stará Turá 37021818  
NZ 2380/2017 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   25.08.2018 Iveta Ivaničová IVE-IVA Hrašné 50,91614 Hrašné 40467520  
FP1800735 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 62,28 eur 28.05.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1800736 Faktúra došlá Výmena radiátorov-pripojenie na vykurovaciu sústavu - nebyty 168/16 PreVaK,s.r.o. 966,42 eur 29.05.2018 Ján Durec Paprad 1665,91601 Stará Turá 3702267  
ZML-B-35/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   29.05.2018 Iveta Ondrejková      
ZML-B-25/16 Dodatok  Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   29.05.2018 Lucia Drexlerová      
ZML-B-40/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   29.05.2018 Dejan Drexler      
40/18/TH Objednávka vyšlá Ventily SIEMENS   30.05.2018 Jozef Toman TOM-EI M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá 33441430  
FP1800737 Faktúra došlá Výmena termostatických ventilov v MC ŽABKA - nebyty  635,00 eur 30.05.2018 Ján Durec Paprad 1665,91601 Stará Turá 3702267  
FP1800738 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia CPK-TH 23,70 eur 31.05.2018 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1800739 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 5/2018 - poliklinika 144,00 eur 31.05.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1800740 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia-dom špecialistov 34,20 eur 31.05.2018 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1800741 Faktúra došlá Realizácia VO " Výber dodávateľa pre realizáciu podláh a priečok v objekte Poliklinika Stará Turá" 1700,00 eur 31.05.2018 VOLUMA s.r.o. Trnavská cesta 30,82108 Bratislava 2 45288976 nie je platca DPH
FP1800742 Faktúra došlá Čerpadlo na teplú vodu PK9-TH 588,00 eur 31.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800743 Faktúra došlá Pohon na teplú vodu KOS1-TH 1012,80 eur 31.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800744 Faktúra došlá Regulátory tlaku KOS-TH 429,00 eur 31.05.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
NZ 2743/2018 Zmluva  Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.05.2018 Divadelná skupina TILIA  v zastúpení: Mgr.Lívia Boorová-predseda a PhDr. Věra Tepličková-členka Mýtna 144/2,91601 Stará Turá 50879502  
ZML-B-64/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   31.05.2018 Lenka Chorvátová