Dokumenty 7/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1800869

Faktúra došlá

Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH

38,06 eur 

02.07.2018

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637 

 

ZML-B-41/15

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu

 

02.07.2018

Patrícia Valentová

     
ZML-B-28/16

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

02.07.2018

Dominika Hargašová

     
FP1800870 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH 115,81 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800871 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH 332,99 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800872 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH 348,79 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800873 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-TH 577,56 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800874 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-TH 861,24 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800882 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800883 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800884 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800885 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty Nám.Slobody 2 12,71 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800886 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800887 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  355/4 47,62 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800888 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  354/2 63,53 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800889 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  355/4 66,65 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800890 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  168/16 94,21 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800891 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  354/2 97,48 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800892 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  168/16 98,95 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800893 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  554/18 167,07 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800894 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty  558/10 199,55 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800895 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-poliklinika 873,58 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800896 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-dom služieb 1140,22 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800897 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800898 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-poliklinika 4,00 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800899 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800900 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800901 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800902 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 558/10 175,89 eur 02.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800903 Faktúra došlá Údržba a revízia výťahu 6/2018-dom služieb 21,68 eur 02.07.2018 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1800904 Faktúra došlá Servis dverí-poliklinika 480,00 eur 02.07.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
FP1800905 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 6/2018-poliklinika 501,60 eur 02.07.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
FP1800906 Faktúra došlá CPK-oprava počas odstávky-TH 5329,45 eur 02.07.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800907 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia-nebyty 168/16 (MC Žabka) 23,10 eur 02.07.2018 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1800908 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia-nebyty 380/45 45,90 eur 02.07.2018 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1800909 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia-dom služieb 77,40 eur 02.07.2018 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1800911 Faktúra došlá Obhliadka a vyhľadanie poruchy-TH 556,80 eur 03.07.2018 AQUA DEFEKT,s.r.o. Komenského 2219/21,01001 Žilina

31578454

 
NZ 21/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   03.07.2018 SENZUS,s.r.o.  MUDr.Amdrea Žišková,konateľka Mýtna 146,91601 Stará Turá

43858392

 
FP1800918 Faktúra došlá Overenie tepelnotechnického zariadenia-TH 728,88 eur 04.07.2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27,82799 Bratislava

00002801

 
FP1800919 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2018-TH 81,18 eur 04.07.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1800920 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-TH 5,69 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800921 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-TH 326,76 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800922 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-TH -2612,20 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800923 Faktúra došlá Dodávka vody 3Q/2018-TH 400,00 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800924 Faktúra došlá Dodávka vody 3Q/2018-TH 16000,00 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800925 Faktúra došlá Internet -TH 12,00 eur 04.07.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800928 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty 0,90 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800929 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty -74,84 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800930 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty 80,08 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800931 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 6/2018-poliklinika 186,79 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800832 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty 328,55 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800933 Faktúra došlá Dodávka vody 3Q/2018-nebyty 350,00 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800934 Faktúra došlá Dodávka vody 3Q/2018-nebyty 700,00 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800935 Faktúra došlá Dodávka vody 3Q/2018-nebyty 1400,00 eur 04.07.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800936 Faktúra došlá Internet -poliklinika 15,60 eur 04.07.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800937 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2018-poliklinika 18037 eur 04.07.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
48/2018/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových zariadení a údržba rozvodov plynu   09.07.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800941 Faktúra došlá Montáž látkovej rolety v RTG-poliklinika 242,32 eur 10.07.2018 LAMELLAND, s.r.o. Rybárska 1,91101 Trenčín

36331350

 
FP1800946 Faktúra došlá Snímač tlaku v KOS1 - TH 1746,00 eur 11.07.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá

51193752

 
FP1800947 Faktúra došlá Dodávka tepla 6/2018-TH 27961,48 eur 11.07.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1800966 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu PK dom kultúry-TH 147,60 eur 11.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800967 Faktúra došlá Údržba a oprava RS plynu PK Dom kultúry-TH 192,00 eur 11.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800968 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu CPK-TH 157,20 eur 11.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800969 Faktúra došlá Údržba a oprava RS plynu CPK-TH 192,00 eur 11.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800998 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 306 173,27 eur 11.07.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1800999 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 380,537,595 2003,47 eur 11.07.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1801000 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 537/42,44 295,56 eur 11.07.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1801001 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 676 183,76 eur 11.07.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1801003 Faktúra došlá Údržba a oprava RS plynu -bytový dom 595 64,00 eur 11.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801004 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu-bytový dom 595 61,20 eur 11.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801005 Faktúra došlá Klimatizácia do RTG-poliklinika 1530,00 eur 11.07.2018 KlimaPlus Slovakia,s.r.o. Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce

46571493

 
43/2018/NP+B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka bleskozvodu - budova 380/45   12.08.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
52/18/TH Objednávka vyšlá Vytáčemir podzemných zariadení v záujmovom územi   13.07.2018 SPP-distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
FP1801006 Faktúra došlá Náhradné diely na opravu výťahu-poliklinika 676,70 eur 13.07.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
FP1801007 Faktúra došlá Spotreba pylnu 6/2018-TH 9554,48 eur 13.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801008 Faktúra došlá Spotreba pylnu 6/2018-TH 5328,45 eur 13.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801009 Faktúra došlá Spotreba pylnu 6/2018-TH 1010,25 eur 13.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801010 Faktúra došlá Spotreba elektriny v KOS 2Q/2018-TH 1427,91 eur 13.07.2018 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

 
FP1801011 Faktúra došlá Materiál-nebyty,TH 62,70 eur 13.07.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

 
53/18/TH Objednávka vyšlá Vytýčenie podzemných zariadení UPC dľa situácie   16.07.2018 Frizbi,s.r.o. Hlavná 929/6

92401 Galanta

47568194
FP1801012 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018-TH 110,26 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801013 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018-TH 194,03 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801014 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018-TH 476,35 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801015 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018-TH 931,67 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801016 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018- nebyty Nám.Slobody 2 6,61 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801017 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018-nebyty 380/45 112,63 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801018 Faktúra došlá Spotreba elektriny 6/2018-dom špecialistov 412,33 eur 16.07.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
ZML-B-66/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   18.07.2018 Alžbeta Viskupová      
FP1801019 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška tlak.zariadení v CPK-TH 412,80 eur 18.07.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
FP1801020 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška tlak.zariadení v PK- bytový dom 537 319,20 eur 18.07.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
FP1801021 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška tlak. zariadení-nebyty Požiarna zbrojnica 319,20 eur 18.07.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
FP1801022 Faktúra došlá Servisná prehliadka CHÚV v CPK-TH 1392,00 eur 18.07.2018 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2

31359451

 
FP1801023 Faktúra došlá Výmena radiátorov-bytový dom 537 1794,50 eur 18.07.2018 Ján Durec Paprad 1665,91601 Stará Turá

37022679

 
FP1801024 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov PK9-TH 636,00 eur 18.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801025 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla PK Dom služieb-TH 186,00 eur 18.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801026 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla PK Dom kultúry-TH 372,00 eur 19.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801027 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov PK Mýtna 537-bytový dom 537 336,00 eur 19.07.2018 Mapros,s.r.o. Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
ZML-B-75/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   20.07.2018 Ema Bohovicová      
FP1801030 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie-bytový dom 537/50  60,00 eur 20.07.2018  Miroslav Súrovský  Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom  43949665   nie je platca DPH 
ZML-B-67/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   24.07.2018 Valéria Machová      
FP1801033 Faktúr adošlá KOS VS10-oprava komunikácie TH 281,40 eur 24.07.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1801036 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 62,28 eur 24.07.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1801039 Faktúra došlá Rekonštrukcia miestnosti RTG v budove polikliniky 5960,60 eur 25.07.2018 UNISTAV VP, s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1801040 Faktúra došlá Sadovnícke úpravy pri vstupe do polikliniky 4270,32 eur 25.07.2018 UNISTAV VP, s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1801041 Faktúra došlá Tabletovaná soľ-TH 360,00 eur 26.07.2018 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
ZML-B-30/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.07.2018 Peter Milata      
ZML-B-20/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.07.2018 Mariana Hrádelová      
ZML-B-48/18 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   31.07.2018 Peter Milata      
ZML-B-41/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2018 Miroslav Uhlík      
ZML-B-43/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2018 Alena Drobná      
ZML-B-44/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2018 Dana Tomková      
ZML-B-42/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2018 Kvetoslava Chudíková      
ZML-B-49/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2018 Jarmila Jarábková