Dokumenty 6/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1800745 

 Faktúra došlá

Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-TH 

38,06 eur 

 01.06.2018

MET Slovakia,a.s. 

Rajská 7,81108 Bratislava

 45860637

 

FP1800746  Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-TH  115,81 eur   01.062018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800474 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-TH  332,99 eur 01.062018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800748 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-TH  348,79 eur 01.062018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800749 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 6/2018-TH 577,56 eur 01.062018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800750 Faktúra došlá  Opakovaná dodávka plynu 6/2018-TH 861,24 eur 01.062018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800763 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny - bytový dom 595 -34,81 eur 01.06.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1800764 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637

 
FP1800765 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800766 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-poliklinika 4,00 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800767 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800768 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-554/18 153,52 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800769 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800770 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 6/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800771 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800772 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800773 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty nám.Slobody 2 12,71 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800774 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800775 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800776 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800777 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800778 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800779 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800780 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800781 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800782 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800783 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-poliklinika 873,58 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800784 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 6/2018-dom služieb 1140,22 eur 01.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1800785 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška EZ-nebyty 354 296,50 eur 01.06.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089 nie je platca DPH
41/18/TH Objednávka vyšlá Vyhľadanie úniku vody primárneho kanála KOS 2,10   04.06.2018 TSOS,s.r.o. Skalica 225/4,97681 Podbrezová 36059951  
FP1800793 Faktúra došlá Údržba a revízia výťahu 5/2018-dom služieb 43,68 eur 04.06.2018 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1800794 Faktúra došlá Odvoz odpadu-dom špecialistov 22,56 eur 04.06.2018 TECHNICKÉ SLUŽBY STará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
ZoD Zmluva o dielo Stavebné práce "Rekonštrukcia-podláh v poliklinike na Mýtnej ulici 146 v Starej Turej"   05.06.2018 UNISTAV VP 91612 Lubina 359 46916512  
FP1800800 Faktúra došlá Dodávka tepla 5/2018-TH 31220,04 eur 05.06.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1800802 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 05.06.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1800803 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 05.06.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1800804 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2018-poliklinika 205,04 eur 05.06.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1800805 Faktúra došlá Projektové práce, technický a autorský dozor -rekonštrukcia podlay-poliklinika 1712,00 eur 05.06.2018 PORTIKUM s.r.o. Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín 46115455  
FP1800806 Faktúra došlá Tabletovaná soľ-TH 180,00 eur 06.06.2018 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302250  
FP1800807 Faktúra došlá Prehliadka skúška EZ-nebyty nám.Slobody 81 30,00 eur 06.06.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089 nie je platca DPH
FP1800810 Faktúra došlá Materiálna opravy.poliklinika 14,14 eur 06.06.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
42/18/TH Objednávka vyšlá Úradná skúška tlakových nádob    07.06.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava 36653004  
41/2018/B Objednávka vyšlá PK Mýtna 537-prehliadka kotlov   07.06.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
42/2018/NP Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov-budova TECHNOTURu   07.06.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800811 Faktúra došlá Stavebné práce -nebyty 168/16 (PreVaK) 10300,00 eur 07.06.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
44/2018/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka RSP bytový dom 595   08.06.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
45/2018/NP Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov-dom služieb   08.06.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
43/18/TH Objednávka vyšlá Prehliadka RSP v CPK+údržba rozvodu plynu   08.06.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
44/18/TH Objednávka vyšlá Prehliadka kotlov v PK9   08.06.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
45/18/TH Objednávka vyšlá Prehliadka tlakových nádob v KOS 10   08.06.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad V8hom 50351877  
46/18/TH Objednávka vyšlá Prehliadka kotla v PK  Dom služieb   08.06.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
47/18/TH Objednávka vyšlá Prehliadka RSP, kotlov, údržba plynových rozvodov PK Dom kultúry   08.06.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
49/18/TH Objednávka vyšlá CPK-oprava meračov tepla   11.06.2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1800831 Faktúra došlá Reflektometrické meranie-TH 560,00 eur 11.06.2018 TSOS,s.r.o. Skalica 225/4,97681 Podbrezová 36059951  
FP1800834 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne-dom špecialistov 104,35 eur 11.06.2018 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1800835 Faktúra došlá Čerpadlo na teplú vodu PK9-TH 588,00 eur 11.06.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800838 Faktúra došlá Dezinsekcia-bytový dom 676 180,00 eur 12.06.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1800839 Faktúra došlá Spotreba plynu 5/2018-TH 5524,42 eur 13.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800840 Faktúra došlá Spotreba plynu 5/2018-TH 1053,30 eur 13.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800841 Faktúra došlá Spotreba plynu 5/2018-TH 9305,25 eur 13.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
79A/2017/DŠ Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní   15.06.2018 Ján Allina      
ZoD Zmluva o dielo Rekonštrukcia-Rekonštrukcia priečok v poliklinike na Mýtnej ulici 146 v Starej Turej 15422,00 eur 15.06.2018 eurowin pro s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá 50351966  
FP1800843 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-TH 121,61 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800844 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-TH 1351,90 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800845 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-TH 488,72 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800846 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-TH 211,45 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800847 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky-bytový dom 537/52 215,30 eur 15.06.2018 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1800848 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky a batérie-bytový dom 595/58 360,86 eur 15.06.2018 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1800849 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-nebyty Nám.slobody 2 6,61 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800850 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-nebyty 380/45 109,94 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800851 Faktúra došlá Spotreba elektriny 5/2018-dom špecialistov 412,33 eur 15.06.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
48/18/TH Objednávka vyšlá Snímač tlaku SIEMENS   19.06.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752  
FP1800854 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tesnosti tlakových nádob KOS10-TH 488,04 eur 19.06.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1800855 Faktúra došlá Úprava kotla č.1-TH 6362,50 eur 20.06.2018 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 46457038  
FP1800856 Faktúra došlá Montáž expanzných nádob-TH 15619,50 eur 20.06.2018 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 46457038  
FP1800857 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie-poliklinika 50,00 eur 20.06.2018 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1800859 Faktúra došlá Prehliadka kotlov v CPK-TH 2319,96 eur 22.06.2018 Ing. Robert Čelko-REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1800860 Faktúra došlá Výmena zásobníka TÚV - TH 1355,15 eur 22.-06.2018 Ing. Robert Čelko-REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1800861  Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží-poliklinika  62,28 eur  25.06.2018  Lindstrom,s.r.o.  Orešianska ulica 3,91701 Trnava  35742362   
14A/2018/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   25.06.2018 Ľubica Štefíková      
FP1800863 Faktúra došlá Výmena ventilov v KOS1-TH 1061,40 eur 26.06.2018 TOM-EI Jozef Toman M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá 33441430  
FP1800865 Faktúra došlá Výmena dverí na prevádzke-dom služieb 917,40 eur 26.06.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
FP1800866 Faktúra došlá Výmena okien-nebyty 558/10 960,28 eur 26.06.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
50/18/TH Objednávka vyšlá Oprava a overenie meračov ÚK KOS11   26,06,2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1800867 Faktúra došlá Oprava meračov tepla-TH 638,40 eur 27.06.2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1800868 Faktúra došlá Oprava meračov-TH 910,08 eur 27.06.2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
NZ 2725/2015 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   29.06.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
P-2555/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   29.06.2018 Ján Ušiak      
P-2618/2018 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   29.06.2018 Daniel Andel      
NZ 2364/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   29.06.2018 AQUADOC s.r.o. Hurbanova 3138/20,91601 Stará Turá 46636692  
ZML-B-14/17 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   30.06.2018 Lenka Hornáčková      
ZML-B-33/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2018 Katarína Hrušovská      
ZML-B-32/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.06.2018 Michal Valenčík      
ZML-B-25/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2018 Ing.arch. Katarína Robeková      
ZML-B-47/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.06.2018 Lenka Margetinová      
NZ 2744/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 51193752