Dokumenty 1/2018

 

Doklad Názov dokladu  Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1701538  Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška VTZ vo VS3 a VS5 - TH 

2497,78 eur 

03.01.2018 

Ing. Robert Čelko REKONT 

Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339 

 

FP1800001 Faktúra došlá Výmenníky B16Hx30/1P-SC-S-TH

2100,00 eur

03.01.2018

MERCONTROL s.r.o.

Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430  
FP1800002 Faktúra došlá Čerpadlá ÚK El. MAGNA - TH

4868,40 eur

03.01.2018

MERCONTROL s.r.o.

Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430  
FP1800003 Faktúra došlá Servopohony-TH

4281,60 eur

03.01.2018

MERCONTROL s.r.o.

Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430  
14A/201/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   04.01.2018

Ľubica Štefíková

     
FP1701540 Faktúra došlá Dodávka tepla 12/2017 - TH  40245,49 eur  04.01.2018  E.P.E.,s.r.o..  Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789 

 
FP1701541 Faktúra došlá Materiál - bytový dom 380/45 6,95 eur 04.01.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

 
FP1800006 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 04.01.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800007 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 04.01.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1701547 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška tlakových nádob v KOS11-TH 2414,88 eur 08.01.2018 Ing. Robert Čelko REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

 
FP1701548 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška tlakových nádob v KOS1-TH 1322,88 eur 08.01.2018 Ing. Robert Čelko REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

 
FP1701549 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017 - TH -24567,14 eur 08.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701550 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-TH 3,64 eur 08.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701551 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-TH -192,09 eur 08.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701554 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 306 -315,45 eur 08.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,810000 Bratislava 1

36677281

 
FP1701555 Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 676  -1,58 eur  08.01.2018   ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,810000 Bratislava 1 36677281  
FP1701556 Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží 12/2017 - poliklinika  62,28 eur 08.01.2018  Lindstrom,s.r.o.  Orešianska ulica č.3,91701 Trnava  35742364   
FP1701557 Faktúra došlá  Spotreba vody 12/2017 - poliklinika 93,23 eur  08.01.2018   PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749   
FP1701558  Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017 - nebytové priestory   8,37 eur  08.01.2017   PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1701559 Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-nebytové priestory -246,78 eur 08.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1701560 Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-nebytové priestory -96,33 eur 08.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1701561 Faktúra došlá  Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2017-TH 93,98 eur 08.01.2018 CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o.. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1701562 Faktúra došlá  Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2017-poliklinika 178,07 eur 08.01.2018 CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1701565 Faktúra došlá  Prehliadka bleskozvodu - bytový dom 676 110,00 eur 08.01.2018 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1800008 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -TH 861,24 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800009 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -TH 577,56 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800010 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -bytový dom 537 1990,24 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800011 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 554/18 2,47 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800012 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -poliklinika 4,00 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800013 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 380/45 10,13 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800014 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 554/18 153,52 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800015 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -nebyty 354/2 175,89 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800016 Faktúra došlá  Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 558/10 319,97 eur 08.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701566 Faktúra došlá  Prehliadka CHÚV v CPK - TH 323,88 eur 09.01.2018 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
1/2018/NP Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK Požiarna zbrojnica   09.01.2018 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
2/2018/B Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu-PK 537 bytový dom   09.01.2018 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
3/2018/MP Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov-poliklinika   09.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
4/2018/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ-poliklinika   09.01.2018 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273  
1/18/TH Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu CPK,PK7,PK9,PKDS,PKDK   09.01.2018 DERMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34086833  
2/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Honeywell   09.01.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
3/18/TH Objednávka vyšlá Regulačné ventily oventrop hydrocontrol   09.01.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
4/18/TH Objednávka vyšlá Regulačný ventil oventrop hydrocontrol   09.01.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
5/18/TH Objednávka vyšlá Poistný ventil Duco    09.01.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
FP1800017 Faktúra došlá Oprava havarijného stavu strechy-dom služieb 285,00 eur 09.01.2018 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  
FP1800018 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2018-TH 400,00 eur 09.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1800019 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2018-TH 16000,00 eur 09.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1800021 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2018-nebytové priestory 350,00 eur 09.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1800022 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2018-nebytové priestory 700,00 eur 09.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1800023 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2018-nebytové priestory 1400,00 eur 09.01.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1701589 Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 537/42,44 26,30 eur 10.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 36677281  
FP1701590 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 380,537,595 262,57 eur 10.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 36677281  
FP1701591 Faktúra došlá Spotreba plynu 12/2017-TH 49035,14 eur 10.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701592 Faktúra došlá Spotreba plynu 12/2017-TH -463,79 eur 10.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701593 Faktúra došlá Spotreba plynu 12/2017-TH 19507,08 eur 10.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701594 Faktúra došlá Spotreba plynu 12/2017-TH 2932,00 eur 10.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701595 Faktúra došlá Spotreba plynu 12/2017-TH 3263,27 eur 10.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701596 Faktúra došlá Spotreba plynu 12/2017-TH 462,79 eur 10.01.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1800024 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - TH 32,68 eur 10.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1800045 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - dievčensky domov 873,66 eur 10.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1800046 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - nebytové priestory -15,94 eur 10.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1800047 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - nebytové priestory 1924,73 eur 10.012018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701597 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-TH 98,05 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701598 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-TH 502,01 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701599 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-TH 1122,14 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701600 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-TH 2491,69 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701601 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-TH 293,36 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701602 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-nebytové priestory 380/45 102,17 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701603 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2017-dom špecialistov 449,24 eur 11.01.2018 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701604 Faktúra došlá Rekonštrukcia - zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C - 1.Etapa 68482,03 eur 11.01.2018 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1701605 Faktúra došlá Náhradné servopohony-TH 1025,52 eur 12.01.2018 KLIMASOFT,s.r.o.  Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1800067 Faktúra došlá Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 537 295,56 eur 12.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 36677281  
FP1800068 Faktúra došlá Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 380,537,595 2064,71 eur 12.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 36677281  
FP1800069 Faktúra došlá Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 676 183,76 eur 12.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 36677281  
FP1800070 Faktúra došlá Oprava okna - dom špecialistov 49,80 eur 12.01.2018 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1701606 Faktúra došlá Spotreba elektriny 4Q/2017-TH 3713,00 eur 15.01.2018 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá 587974  
FP1701607 Faktúra došlá Spotreba elektriny r.2017-TH 31,11 eur 15.01.2018 Vlastníci bytov a NP domu 363 Stará Turá v zastúpení Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 90701 Myjava 1397  
FP1800072 Faktúra došlá Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 306 173,27 eur 15.01.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 36677281  
Nebytové priestory Dodatok Dodatok číslo 17 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007   15.01.2018 Mesto Stará Turá  zastúpené: Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá 312002  
Tepelné hospodárstvo Dodatok Dodatok číslo 15 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov zo dňa 01.01.2007   15.01.2018 Mesto Stará Turá  zastúpené: Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá 312002  
FP1701609 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby plynu r.2017 - bytový dom 595/58 -97,09 eur 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlanské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1800080 Faktúra došlá Výmena vodomerov TÚV-TH 2165,02 eur 18.01.2018 K.B.F.,group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1800081 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 1/2018 - n.d. 595/58 19.00 eur 19.01.2018 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1701610 Faktúra došlá Spotreba elektriny pomocného čerpadla r.2017 - TH 2297,04 eur 22.01.2018 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1800089 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia-PLK 69,60 eur 22.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800090 Faktúra došlá Odborná prehliadka el. zariadení-PLK 185,91 eur 22.01.2018 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1800091 Faktúra došlá Odborná prehliadka el. zariadení-PLK 185,91 eur 22.01.2018 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273  
FP1800095 Faktúra došlá KOS 156/70-oprava ohrevu TÚV-TH 534,95 eur 25.01.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
6/18/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo Grundfos   26.01.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
FP1800111 Faktúra došlá Dodávka servopohonov-TH 892,80 eur 29.01.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1800117 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/42 44,52 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800118 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/44 44,52 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800119 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/46 54,96 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800120 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/48 54,96 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800121 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/50 54,96 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800122 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/52 84,96 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800123 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/54 54,96 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1800124 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 595/58 54,96 eur 29.01.2018 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305Melčice-Lieskové 117 30813905  
NZ 48/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.01.2018 Mesto Stará Turá SNP 1/2,91601 Stará Turá 00312002  
ZML-B-5/16 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou-podnájom bytu   31.01.2018 Milan Hučko      
ZML-B-1/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2018 Marcela Bohovicová