Dokumenty 3/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1800312

Faktúra došlá

Výmena ventilov - TH

4878,90 eur 

01.03.2018

TM-TEZ,s.r.o.

Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 

46457038 

 

FP1800313 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH 38,06 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637 

 
FP1800314 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH 332,99 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800315 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH 115,81 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800316 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH 348,79 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800317 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-TH 861,24 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800318 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-TH 577,56 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800319 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800320 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800321 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800322 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-poliklinika 873,58 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800323 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800324 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800325 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty nám.Slobody  12,71 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800326 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 260/41 1140,22 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800327 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800328 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800329 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800330 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800331 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800332 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800333 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800334 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800335 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-poliklinika 4,00 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800336 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800337 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800338 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800339 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 01.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800340 Faktúra došlá Obnovenie plomby - nám. Slobody 2 18,84 eur 01.03.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1

36361518

 
87A/2018/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní   02.03.2018 Martin Chmúra      
FP1800341 Faktúra došlá CPK-oprava merania teploty spalín kotlov-TH 186,80 eur 02.03.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800351 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 2/2018-dom služieb 21,68 eur 02.03.2018 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1800352 Faktúra došlá Záručný servis vzduchotechniky-dom služieb 120,00 eur 02.03.2018 KlimaPlus Slovakia,s.r.o. Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce

46571493

 
FP1800355 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 05.03.2018 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800356 Faktúra došlá Oprava čerpadla-TH 283,00 eur 05.03.2018 Pumpa servis,s.r.o. Niva 85/19,91621 Čachtice

51264901

nie je platca DPH
FP1800357 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 62,28 eur 05.03.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
FP1800358 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 05.03.2018 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1800359 Faktúra došlá Maliarske a natieračské práce-bytový dom 537/46 754,33 eur 05.03.2018 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá

37023896

nie je platca DPH
21/2018/B  Objednávka vyšlá  Odborná prehliadka plynovej kotolne Mýtna 537     05.03.2018  Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877   
22/2018/B Objednávka vyšlá   Odborná prehliadka a skúška EZ-budova 380/45   05.03.2018   JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089   
FP1800361 Faktúra došlá Dodávka tepla 2/2018-TH 43230,47 eur 06.03.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1800363 Faktúra došlá Vyúčtovanie dodávky plynu-bytový dom 595/58 201,11 eur 06.03.2018 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26

35815256

 
FP1800364 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2018-poliklinika 267,43 eur 06.03.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1800365 Faktúra došlá Úprava vody do KOS-TH 344,88 eur 07.03.2018 Turbyt spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá

31427677

 
FP1800368 Faktúra došlá Materiál na čistenie-dom špecialistov,budova Tt 22,91 eur 07.03.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

 
17/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka tlakových nádob, plynové kotle CPK   07.03.2018 Ing. Robert Čelko  REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485339 

 
18/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS 10   07.03.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
19/18/TH Objednávka vyšlá Výmena AKU nádrže teplej úžitkovej vody KOS 157/79   07.03.2018 Ing. Robert Čelko  REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485339

 
FP1800370 Faktúra došlá Detektor na meranie úniku plynu-Tt 386,40 eur 08.03.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800371 Faktúra došlá Oprava termostatov na kotloch-TH 292,90 eur 08.03.2018 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35,91101 Trenčín

17642345

 
25/2018/NP Objednávka vyšlá Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob v PK Pož.zbrojnici   09.03.2018 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
26/2018/B Objednávka vyšlá Vykonanie opakovanej úradnej skúšky tlakových nádob v PK537   09.03.2018 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
FP1800373 Faktúra došlá Oprava servopohonov-TH 649,00 eur 09.03.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800374 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky,drezu,batérie-bytový dom 537/46 228,53 eur 09.03.2018 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá

41379535

nie je platca DPH
ZML-B-26/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   12.03.2018 Jaroslava Penčáková      
ZML-B-25/15 Dodatok  Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   12.03.2018 Zuzana Durcová      
FP1800394 Faktúra došlá Maľovanie RTG-poliklinika 880,00 eur 13.03.2018 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá

37023896

nie je platca DPH
FP1800395 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob v NTL kotolni - bytový dom 537 191,20 eur 14.03.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1800396 Faktúra došlá Oprava telefónneho vedenia-poliklinika 89,40 eur 14.03.2018 FAFY,s.r.o. SNP 266/1,91601 Stará Turá

36796662

 
ZML-B-28/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   15.03.2018 Jana Eliášová      
21/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ-RSP v PK7   15.03.2018 Dušan Ondráško  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 
FP1800397 Faktúra došlá CPK-profylaktický servis-TH 613,54 eur 15.03.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800398 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny-bytový dom 595/58 -39,17 eur 15.03.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1800399 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie-budova 380/45 241,00 eur 15.03.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/7,91601 Stará Turá

22822089

nie je platca DPH
FP1800400 Faktúra došlá Klimatizácia a rekuperácia-poliklinika 3110,00 eur 15.03.2018 KlimaPlus Slovakia,s.r.o. Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce

46571493

 
FP1800401 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-TH 2768,44 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800402 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-TH 1155,37 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800403 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-TH 542,95 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800404 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-TH 324,70 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800405 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-nebyty Nám.Slobody 2 6,61 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800406 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-nebyty 380/45 114,86 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800407 Faktúra došlá Spotreba elektriny 2/2018-dom špecialistov 468,58 eur 15.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800408 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška technických zariadení tlakových-TH 153,60 eur 16.03.2018 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

 
FP1800409 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí-bytový dom 380/45 256,00 eur 16.03.2018 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá

41379535

nie je platca DPH
22/18/TH Objednávka vyšlá Chemické vyčistenie výmenníka tepla   19.03.2018 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina

30224349

 
FP1800410 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu-TH 48,00 eur 19.03.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

nie je platca DPH
FP1800411 Faktúra došlá Odborná prehliadka uzemnenia plynového potrubia-TH 65,07 eur 19.03.2018 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1800412 Faktúra došlá Spotreba plynu 2/2018-TH 58654,99 eur 19.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800413 Faktúra došlá Spotreba plynu 2/2018-TH 25895,29 eur 19.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1800414 Faktúra došlá Spotreba plynu 2/2018-TH 4280,39 eur 19.03.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
ZML-B-11/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   20.03.2018 Tatiana Durcová      
FP1800424 Faktúra došlá Úradná skúška výťahu-dom služieb 220,00 eur 21.03.2018 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1800426 Faktúra došlá Montáž dávkovačov polyfosfátov-TH 1679,00 eur 21.03.2018 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín

46457038

 
FP1800427 Faktúra došlá Prehliadka kotlov CPK-TH 243,60 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800428 Faktúra došlá Údržba a oprava rozvodu plynu-TH 303,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800429 Faktúra došlá Prehliadka plynových zariadení-TH 228,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800430 Faktúra došlá Prehliadka kotlov PK9-TH 163,20 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800431 Faktúra došlá Oprava plynové kotla v byte-bytový dom 595/58 99,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800432 Faktúra došlá Oprava plynových kotlov-bytový dom 595 504,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800433 Faktúra došlá Údržba STL-bytový dom 306 63,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800434 Faktúra došlá Revízia plynových zariadení-bytový dom 595/58 252,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800435 Faktúra došlá Revízia plynových zariadení-bytový dom 306 952,80 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800436 Faktúra došlá Údržba NTL rozvodu plynu-nebyty PZ Stará Turá 554/18 34,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800437 Faktúra došlá Prehliadka kotlov-nebyty PZ Stará Turá 554/48 129,60 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1800438 Faktúra došlá Oprava kotla v byte-bytový dom 676  119,00 eur 22.03.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
ZML-B-9/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   26.03.2018 Eva Gombárová      
FP1800445 Faktúra došlá Rozvodná doska, rozvádzač k RTG - poliklinika 1020,00 eur 27.03.2018 MEDIXRAY,s.r.o. Hollého 23,92101 Piešťany

34109188

 
FP1800446 Faktúra došlá Montáž antistatickej podlahy RTG - poliklinika 1264,14 eur 27.03.2018 Roman Mikušinec 91332 Dolná Súča 472

33184917

nie je platca DPH
FP1800447 Faktúra došlá Monitoring teplovodných rozvodov - TH 15000,00 eur 27.03.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800448 Faktúra došlá Výstavba vodovodnej prípojky pre CPK - TH 4708,48 eur 27.03.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1800449 Faktúra došlá KOS 157/76-oprava MaR - TH 49,80 eur 28.03.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1800450 Faktúra došlá Dezinsekcia bytu - bytový dom 380/45 218,40 eur 28.03.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

 
FP1800451 Faktúra došlá Čistenie posteľnej bielizne-dom špecialistov, dievčensky domov 100,90 eur 28.03.2018 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447,24,91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

 
23/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Honeywell,čerpadlo   29.03.2018 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá

47883430

 
FP1800452 Faktúra došlá Vonkajšia prehliadka HV kotlov v CPK-TH 644,40 eur 29.03.2018 Ing. Robert Čelko  REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

 
FP1800453 Faktúra došlá Výmenník doskový-TH 511,20 eur 29.03.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá

51193752

 
FP1800455 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 3/2018-poliklinika 129,60 eur 29.03.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
NZ 2285/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.03.2018 Zuzana Matejová Dibrovova 244/4,91601 Stará Turá

51581744

 
ZML-B-6/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2018 Andrea Ostrovská      
ZML-B-7/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2018 Michal Ragan