Dokumenty 11/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
ZML-B-13/16

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu

 

02.11.2018

Bibiana Tavaliová

     
ZML-B-81/15

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu

 

02.11.2018

 Zuzana Rozbeská      
FP1801474

Faktúra došlá

Ventily na výmenu-TH

1260,00 eur 

05.11.2018

MERCONTROL EÚ s.r.o.

Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 

51193752 

 

FP1801475 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH 38,06 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637 

 
FP1801476 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH 332,99 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801477 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH 115,81 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801478 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH 348,79 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801479 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-TH 861,24 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801480 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-TH 577,56 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801481 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801482 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 363/46 4,24 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801483 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 362/38 4,24 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801484 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty Nám.Slobody 2 12,70 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801485 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801486 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801487 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801488 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801489 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801490 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801491 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801492 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801493 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801494 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-poliklinika 873,58 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801495 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-dom služieb 1140,22 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801496 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801497 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-poliklinika 4,00 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801498 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801499 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801500 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801501 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 05.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801503 Faktúra došlá Oprava teplovodu-TH 824,00 eur 05.11.2018 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín

46457038

 
FP1801508 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie-dom špecialistov 150,00 eur 05.11.2018 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH
73/2018/NP Objednávka vyšlá Servis plynových kotlov - PK Požiarna zbrojnica   06.11.2018 Kopún Vladimír-Plynoterm Tematiska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom

37025988

 
74/2018/B Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 306   07.11.2018 Marek Pleško-kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina

43774318

 
75/2018/B Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov-bytový dom 306   07.1.2018 Pyroservos a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

 
FP1801512 Faktúra došlá Rekonštrukcia podláh-poliklinika 35185,66 eur 07.11.2018 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

 
FP1801517 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 07.11.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
87/18/TH Objednávka vyšlá VS3-odborná vonkajšia prehliadka TN   08.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
88/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka NTL kotolne PK 9   09.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
89/18/TH Objednávka vyšlá KOS11-odborná vonkajšia prehliadka TN   09.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
90/18/TH Objednávka vyšlá PK Dom kultúry-odborná prehliadka NTL kotolne   09.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801518 Faktúra došlá Čistenie a odvedenie odpadových vôd 10/2018-poliklinika 219,55 eur 09.11.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1801519 Faktúra došlá Dodávka tepla 10/2018-TH 33362,81 eur 09.11.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1801522 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 09.11.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1801549 Faktúra došlá Polep dverí, nálepky-poliklinika 203,16 eur 13.11.2018 T-štúdio,s.r.o. Jiráskova 169,91601 Stará Turá

34120866

 
91/18/TH Objednávka vyšlá Vyhľadanie poruchy primárneho kanála CPK-VS5-VS3-LIPA-TESCO   14.11.2018 IPS-FB s.r.o. Konopná 40,82105 Bratislava

44435029

 
FP1801551 Faktúra došlá Spotreba plynu 10/2018-TH 26416,19 eur 14.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801552 Faktúra došlá Spotreba plynu 10/2018-TH 12106,81 eur 14.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801553 Faktúra došlá Spotreba plynu 10/2018-TH 2042,29 eur 14.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801554 Faktúra došlá Tabletovaná soľ-TH 180,00 eur 15.11.2018 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá

36302252

 
FP1801555 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob KOS11-TH 239,04 eur 15.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801556 Faktúra došlá Prehliadka NTL kotolne PK Dom kultúry-TH 113,12 eur 15.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801557 Faktúra došlá Prehliadka NTL kotolne PK 9-TH 154,94 eur 15.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801558 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob VS3-TH 164,47 eur 15.11.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
56A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Viliam Druk      
80A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 20 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 František Kováč      
3A/2011/380 Dodatok Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Anna Ostrovská      
8A/2017/380 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Daniela Cigániková      
11A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Soňa Barančinová      
50B/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 25 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Vladimír Durec      
76A/2010/DŠ Dodatok Dodatok číslo 18 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Vladimír Antálek      
82A/2012/DŠ Dodatok Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Marián Gavač      
1A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Anna Prachárová      
79A/2017/DŠ Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Ján Allina      
9A/2015/380 Dodatok Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Božena Filúsová      
46A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Tomáš Bačo      
97A/2016/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Jaroslav Galbavý      
94A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 16 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Pavel Benian      
75A/2013/DŠ Dodatok Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní   15.11.2018 Viktor Galbavý      
FP1801561 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 64,01 eur 16.11.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
FP1801562 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2018-TH 235,80 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801563 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2018-TH 514,16 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801564 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2018-TH 798,05 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801565 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2018-TH 1543,76 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801566 Faktúra došlá Ročný servis a oprava plynových kotlov v PK Požiarna zbrojnica 243,94 eur 16.11.2018 Kopún Vladimír-Plynoterm Tematínska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom

37025988

nie je platca DPH
FP1801567 Faktúra došlá Spotreba elektrina 10/2018-Nám.Slobody 2 6,61 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801568 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2018-nebyty 380/45 112,26 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801569 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2018-dom špecialistov 426,20 eur 16.11.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801573 Faktúra došlá Oprava telefónnej ústredne v spoločnosti TECHNOTUR s.r.o.  132,50 eur 19.11.2018 Vladimír Kolník - F.a.f.y. SNP 266/1,91601 Stará Turá

34548092

nie je platca DPH
FP1801576 Faktúra došlá Výmena hlavného merača tepla VS5-TH 513,00 eur 23.11.2018 K.B.F.group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801578 Faktúra došlá Vyhľadanie porucha VS3 a 5-TH 738,40 eur 26.11.2018 IPS-FB s.r.o. Konopná 40,82105 Bratislava

44435029

nie je platca DPH
FP1801580 Faktúra došlá Stavebné práce-bytový dom 595/58 1386,00 eur 27.11.2018 Vladimír Černák-VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá

34548971

 
FP1801584 Faktúra došlá Audit r.2018 (50%) 1200,00 eur 29.11.2018 N.M.-Audit,spol. s r.o. Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom

36307874

 
FP1801588 Faktúra došlá Rekonštrukcia podláh-poliklinika 9309,00 eur 29.11.2018 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

 
FP1801596 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 11/2018-dom služieb 21,68 eur 30.11.2018 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1801597 Faktúra došlá Servisné práce v areáli Poliklinika 144,00 eur 30.11.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

503770740

 
ZML-B-19/16 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   29.11.2018 Elena Čikelová      
P-2422/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Ján Pastorek      
P-2522/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Ing. Dáša Vráblová      
P-2420/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Stanislav Zigo      
NZ 2735/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.11.2018 KADMET,s.r.o.  Eva Kadlecová, konateľka Slnečná 3032/2,91601 Stará Turá 36769215  
P-2414/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Ján Halabrín      
P-2429/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Ivan Knápek      
P-2507/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Anna Oslayová      
NZ 2300/2000 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.11.2018 POPO-EXPO spol. s r.o.  Ing. Miloš Podhradský, konateľ SNP 263/23,91601 Stará Turá 34144081  
P-2521/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Miroslav Durec      
NZ 2384/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.11.2018 EXPOZU s.r.o.  Mgr. Zuzana Podhradská,konateľka 91611 Bzince pod Javorinou 282 5148629  
P-2418/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Štefan Švrčir      
NZ 2738/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.11.2018 Jozef Letko      
NZ 2739/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.11.2018 Ľubomír Minarech      
P-2491/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Branislav Klimáček      
P-2616/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Milan Rojko      
NZ 2740/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.11.2018 Fedor Čamek      
NZ 2737/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.11.2018 JUDr. Mária Vrtochová      
P-2421/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Alexej Klikáč      
P-2523/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Milan Medňanský      
P-2524/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Bielčik Jaroslav      
P-2417/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.11.2018 Šimon Škyrta