Dokumenty 8/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1801043

Faktúra došlá

Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-TH

38,06 eur

01.08.2018

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637 

 

FP1801044 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-TH 115,81 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801045 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-TH 332,99 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801046 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-TH 348,79 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801047 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-TH 577,56 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801048 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-TH 861,24 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801050 Faktúra došlá Čistiace prostriedky-nebyty 248,09 eur 01.08.2018 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín

36343129

 
FP1801051 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801059 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801060 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801061 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty Nám.Slobody 2 12,71 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801062 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801063 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801064 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801065 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801066 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801067 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 354/2 97,48 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801068 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801069 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801070 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801071 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-poliklinika 873,58 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801072 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 8/2018-dom služieb 1140,22 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801073 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801074 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-poliklinika 4,00 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801075 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801076 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801077 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801078 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 8/2018-poliklinika 319,97 eur 01.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801079 Faktúra došlá Údržba  a servis výťahu 7/2018-dom služieb 21,68 eur 01.08.2018 MOVIS  Pavol Vadarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1801080 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 7/2018-polikliniky 172,80 eur 01.08.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
54/2018/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ v Dome špecialistov   02.08.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
55/18/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník ALFA LAVAL   02.08.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

 
56/18/TH Objednávka vyšlá Chemické vyčistenie výmenníkov   03.08.2018 DECOB spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina

30224349

 
57/2018/NP Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlak. nádob KOS PLK   06.08.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
57/18/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlak. nádob KOS DŠ   06.08.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
58/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových kotlov v CPK   06.08.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
59/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových kotlov v PK 9   06.08.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801086 Faktúra došlá Dodávka tepla 7/2018-TH 30032,33 eur 06.08.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1801088 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 06.08.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1801089 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 06.08.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1801090 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne-dom špecialistov 64,85 eur 06.08.2018 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

 
FP1801094 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 7/2018-poliklinika 187,63 eur 06.08.2018 CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1801095 Faktúra došlá Vytýčenie trasy UPC-TH 217,00 eur 06.08.2018 Frizbi,s.r.o. Hlavná 929/6,92401 Galanta

47568194

nie je platca DPH
FP1801097 Faktúra došlá Rekonštrukcia polikliniky 22365,00 eur 08.08.2018 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

 
NZ 2283/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   09.08.2018 RAGAF s.r.o.  Rastislav Fajnor, konateľ Hurbanova 139/28,91601 Stará Turá

51161044

 
NZ 2284/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   09.08.2018 RAGAF s.r.o.  Rastislav Fajnor, konateľ Hurbanova 139/28,91601 Stará Turá

51161044

 
FP1801100 Faktúra došlá Poplatok za vytýčenie telekomunikačných zariadení-TH 48,00 eur 09.08.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislva

35763469

 
FP1801103 Faktúra došlá Čistiace prostriedky-poliklinika 26,26 eur 09.08.2018 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

 
FP1801105 Faktúra došlá Oprava rozvádzača-nebyty 168/16 816,00 eur 10.08.2018 BOVE s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

45404640

 
FP1801126 Faktúra došlá Vytyčovacie práce-TH 140,68 eur 13.08.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1

36361518

 
FP1801127 Faktúra došlá Výmena vodomerov-poliklinika (RZP) 19,80 eur 13.08.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801128 Faktúra došlá Výmena vodomerov VS5-TH 450,25 eur 13.08.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801129 Faktúra došlá Overenie meračov tepla KOS11-TH 3834,00 eur 13.08.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801130 Faktúra došlá Spotreba plynu 7/2018-TH 9144,11 eur 13.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801131 Faktúra došlá Spotreba plynu 7/2018-TH 5312,06 eur 13.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801132 Faktúra došlá Spotreba plynu 7/2018-TH 1017,88 eur 13.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801133 Faktúra došlá Výmena vodomerov meracieho miesta VS5-TH 201,00 eur 14.08.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801134 Faktúra došlá Výmeníky na TV-oprava -KOS1-TH 2083,20 eur 15.08.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/6,91601 Stará Turá

51193752

 
FP1801135 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlak.nádob v KOS poliklinika-TH 31,87 eur 15.08.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801136 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlak.nádob v KOS dom špecialistov-TH 31.87,eur 15.08.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801137 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-nebyty 380/45 110,81 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801138 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-dom špecialistov 457,10 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801139 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-Nám.Slobody 2 6,61 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801140 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-TH 885,31 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801041 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-TH 192,84 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801142 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-TH 122,16 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801143 Faktúra došlá Spotreba elektriny 7/2018-TH 494,00 eur 17.08.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 1

45860637

 
FP1801145 Faktúra došlá Stavebné práce-nebyty 168/16 8564,40 eur 20.08.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

nie je platca DPH
ZML-B-74/15 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu   21.08.2018 Anabela Krišková      
60/18/TH Objednávka vyšlá Oprava izolácie predizolovaného primárneho kanála   21.08.2018 KOMPEZ Hurbanova 593,90701 Myjava

32717199

 
61/18/TH Objednávka vyšlá Vytýčenie podzemných zariadení   21.08.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1

36361518

 
FP1801146 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy v podzemnom primárnom rozvode ÚK-TH 738,40 eur 21.08.2018 IPS-FB s.r.o. Konopná 40,82105 Bratislava

44435029

nie je platca DPH
Tepelné hospodárstvo Dodatok Dodatok číslo 16 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov zo dňa 01.01.2007   21.08.2018 MESTO Stará Turá zastúpené: Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá

00312002

 
57/2018/NP Objednávka vyšlá Výmena vodomerov SV - dom služieb   23.08.2018 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

 
63/18/TH Objednávka vyšlá Vytýčenie podzemného zariadenia UPC Slovensko   23.08.2018 Frizbi,s.r.o. Hlavná 929/6,92401 Galanta

47568194

 
FP1801147 Faktúra došlá Vytyčovacie práce za domom špecialistov 93,77 eur 23.08.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava1

36361518

 
FP1801150 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 537 199,20 eur 23.08.2018 P-PRAKTIK Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
FP18001151 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 537 199,20 eur 23.08.2018 P-PRAKTIK Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
FP18001152 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 380/45 209,08 eur 23.08.2018 P-PRAKTIK Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
24082018/NP Objednávka vyšlá Výmena vodomerov v dievčenskom dome, dome špecialistov a MŠ 354   24.08.2018 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

 
FP18001155 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 62,28 eur 24.08.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
FP1801156 Faktúra došlá Vytyčovacie práce UPC-TH 177,00 eur 24.08.2018 Frizbi,s.r.o. Hlavná 929/6,92401 Galanta

47568194

nie je platca DPH
64/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Honeywell 2kjs ML7435E1004   27.08.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

 
FP1801159 Faktúra došlá Prehiadka el.zariadení-dom špecialistov 655,00 eur 28.08.2018 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

nie je platca DPH
65/18/TH Objednávka vyšlá Pohon Honeywell ML7425A6008 1ks   30.08.2018 MERCONTROL EÚ s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

 
FP1801160 Faktúra došlá KOS 151/70-servis MaR-TH 82,99 eur 30.08.2018 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1801161 Faktúra došlá Orava čerpadla-TH 193,00 eur 30.08.2018 Pumpa servis,s.r.o. Niva 85/19,91621 Čachtice

51264901

nie je platca DPH
FP1801162 Faktúra došlá Oprava motora a ventilátore-TH 340,00 eur 30.08.2018 Pumpa servis,s.r.o. Niva 85/19,91621 Čachtice

51264901

nie je platca DPH
ZML-B-37/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Ing. Radka Remiašová      
ZML-B-34/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Bc. Janka Škanderová      
NZ 2380/2017 Protokol Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov   31.08.2018 Iveta Ivaničová IVE-IVA Hrašné 50,91614 Hrašné

40467250

 
ZML-B-33/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Elena Gregorová      
ZML-B-52/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Ľubomíra Baničová      
ZML-B-37/17 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   31.08.2018 Miriam Ďurinová      
ZML-B-35/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Jana Durcová      
ZML-B-33/17 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   31.08.2018 Nikola Galbavá      
ZML-B-36/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Miroslav Lahučký      
ZML-B-23/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.08.2018 Marcela Mikulcová      
ZML-B-21/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.08.2018 Jana Andelová      
ZML-B-39/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Andrea Michalcová      
ZML-B-54/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Bohuslava Bezděčná      
ZML-B-53/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Milan Štefík      
ZML-B-2/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.08.2018 Zuzana Vítková      
ZML-B-55/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Mária Kuhajdová      
ZML-B-38/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Gabriela Košťálová      
ZML-B-51/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Michal Blaško      
ZML-B-50/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Aneta Magálová      
ZML-B-46/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Martina Melicherová      
ZML-B-40/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2018 Elena Kouřilová      
ZML-B-45/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu    31.08.2018 Ingrid Černáková