Dokumenty 10/2018

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1801302

Faktúra došlá

Oprava poruchy telefónnej ústredne - poliklinika

262,00 eur 

01.10.2018

Vladimír Kolník F.a.f.y.

SNP 266/1,91601 Stará Turá 

 34548092

nie je platca DPH 

FP1801313 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 9/2018 - dom služieb 21,68 eur 01.10.2018 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867 

nie je platca DPH 
FP1801315 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-TH 861,24 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801316 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-TH 577,56 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801317 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-bytový dom 537 1990,24 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801318 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 554/18 2,47 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801319 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-poliklinika 4,00 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801320 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 380/45 10,13 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801321 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 554/18 153,52 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801322 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 354/2 175,89 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801323 Faktúra došlá Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 558/10 319,97 eur 01.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801324 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH 38,06 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801325 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH 115,81 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801326 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH 332,99 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801327 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH 348,79 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801328 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 362/38 4,26 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801329 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 363/46 4,26 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801330 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty Nám.Slobody 2 12,71 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801331 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 354/2 16,08 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801332 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 355/4 47,62 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801333 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 354/2 63,53 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801334 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 355/4 66,65 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801335 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 168/16 94,21 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801336 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 355/4 97,48 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801337 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 168/16 98,95 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801338 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 554/18 167,07 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801339 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 558/10 199,55 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801340 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-poliklinika 873,58 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801341 Faktúra došlá Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-dom služieb 1140,22 eur 02.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801342 Faktúra došlá Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - TH 70,80 eur 02.10.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava

35763469

 
FP1801344 Faktúra došlá PK-7- overenie merača tepla-TH 228,00 eur 02.10.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801345 Faktúra došlá KOS Dom špecialistov-oprava/overenie merača tepla ÚK-TH 258,00 eur 02.10.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801346 Faktúra došlá KOS Dom špecialistov-overenie/oprava merača tepla-TH 258,00 eur 02.10.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801348 Faktúra došlá KOS-poliklinika-overenie/oprava merača TÚV-TH 258,00 eur 02.10.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801349 Faktúra došlá PLK-overenie/oprava merača tepla-TH 222,00 eur 02.10.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
80/18/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS4   03.10.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801353 Faktúra došlá Výmena pohonov KOS10-TH 1338,00 eur 03.10.2018 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

 
ZML-B-51/16 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   04.10.2018 Romana Durcová      
81/18/TH Objednávka vyšlá Servis horákov kotlov CPK   04.10.2018 SEPOS, v.o.s. Električná 35,91101 Trenčín

17642345

 
82/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob KOS2   04.10.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
83/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ KOS2   04.10.2018 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 
FP1801355 Faktúra došlá Internet-TH 12,00 eur 04.10.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1801356 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-TH -4365,32 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801357 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-TH 584,91 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801358 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2018-TH 16000,00 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801359 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2018-TH 400,00 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801362 Faktúra došlá Internet-poliklinika 15,60 eur 04.10.2018 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1801363 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty 479,87 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801364 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-poliklinika 316,06 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801365 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty -72,92 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801366 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty -120,69 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801367 Faktúra došlá Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty 358,92 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801368 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2018-nebyty 1400,00 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801369 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2018-nebyty 350,00 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1801370 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2018-nebyty 700,00 eur 04.10.2018 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
84/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP PK9   05.10.2018 Ondráško Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 
85/18/TH Objednávka vyšlá Odborná prehiadka NTL kotolne PK Dom služieb   05.10.2018 Lukáš spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801375 Faktúra došlá Dodávka tepla 9/2018-TH 30957,47 eur 08.10.2018 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

 
FP1801377 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla-dom špecialistov 120,85 eur 08.10.2018 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

 
FP1801378 Faktúra došlá Čistenie a odvedenie odpadových vôd 3Q/2018-TH 73,92 eur 08.10.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1801379 Faktúra došlá Čistenie a odvedenie odpadových vôd 9/2018-poliklinika 186,18 eur 08.10.2018 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

 
FP1801380 Faktúra došlá Overenie merača tepla-nebyty 177,00 eur 08.10.2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801383 Faktúra došlá Tabuľa na RTG-poliklinika 86,40 eur 09.10.2018 Podjavorinské výrobné družstvo Husitská cesta 247/4,91601 Stará Turá

00167879

 
FP1801389 Faktúra došlá Oprava horáka PK9-TH 84,00 eur 10.10.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801404 Faktúra došlá Oprava plynového kotla v byte - bytový dom 306/27 55,20 eur 10.10.2018 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1801406 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 537/46 199,00 eur 10.10.2018 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
FP1801407 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 537/50 199,00 eur 10.10.2018 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

 
FP1801409 Faktúra došlá Výmena vodomerov-dom špecialistov 135,60 eur 11.10.2018 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

 
FP1801410 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob KOS4-TH 605,57 eur 12.10.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801411 Faktúra došlá Spotreba elektriny v koskách 3Q/2018-TH 1630,75 eur 12.10.2018 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

 
FP1801412 Faktúra došlá Oprava elektroinštalácie RTG-poliklinika 3259,56 eur 12.10.2018 CIO Systems s.r.o. Vaďovce 81,91613 Kostolné

48279901

 
FP1801413 Faktúra došlá Oprava elektroinštalácie-dom služieb 1023,86 eur 12.10.2018 CIO Systems s.r.o. Vaďovce 81,91613 Kostolné

48279901

 
FP1801414 Faktúra došlá Spotreba plynu 9/2018-TH 1329,10 eur 15.10.2018 MET  Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801415 Faktúra došlá Spotreba plynu 9/2018-TH 7300,00 eur 15.10.2018 MET  Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801416 Faktúra došlá Spotreba plynu 9/2018-TH 12985,46 eur 15.10.2018 MET  Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1801417 Faktúra došlá Vytyčovacie práce VS3-TH 93,77 eur 15.10.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

 
FP1801418 Faktúra došlá Čistenie výmenníkov tepla-TH 592,80 eur 15.10.2018 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina

30224349

 
FP1801419 Faktúra došlá Oprava brány RZP-poliklinika 130,50 eur 15.10.2018 ADVES s.r.o. Zlatovská 27,91105 Trenčín

31438148

 
FP1801420 Faktúra došlá Kontrola meracieho miesta-TH 40,80 eur 15.10.2018 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801421 Faktúra došlá Dodávka a montáž priečok-poliklinika 15422,00 eur 16.10.2018 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

nie je platca DPH
FP1801422 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2018-TH 179,44 eur 16.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1801423 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2018-TH 200,14 eur 16.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1801424 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2018-TH 1020,46 eur 16.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1801427 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2018-nám.Slobody 2 6,61 eur 16.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1801428 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2018-nebyty 380/45 107,72 eur 16.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1801429 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2018-dom špecialistov 422,06 eur 16.10.2018 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1801430 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží-poliklinika 62,28 eur 16.10.2018 Lindstrom,s.r.o. Orešianksa ulica 3,91701 Trnava

35742364

 
FP1801431 Faktúra došlá Servisný zýsah v KOS 125/19-TH 163,50 eur 17.10.201/8 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1801433 Faktúra došlá Prehliadka NTL PK Dom služieb-TH 78,86 eur 17.10.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801434 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob KOS2-TH 143,42 eur 17.10.2018 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1801435 Faktúra došlá Výmena vodomeru PK Dom služieb-TH 68,76 eur 17.10.2018 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1801436 Faktúra došlá Prehliadka EZ-RSP-PK9-TH 103,52 eur 17.10.2018 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1801437 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny v medziobdobí (výmena meradla)-bytový dom 537/48 -909,00 eur 17.10.2018 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

 
86/18/TH Objednávka vyšlá Chemičké vyčistenie výmenníka SWEP   18.10.2018 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina

30224349

 
FP1801439 Faktúra došlá Čistiaci prostriedok-poliklinika 52,32 eur 18.10.2018 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín

36343129

 
FP1801442 Faktúra došlá Prenájom fliaš-nebyty 288,00 eur 22.10.2018 Linde Gas k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava

31373861

 
FP1801443 Faktúra došlá Jesenná deratizácia-TH 583,20 eur 22.10.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

 
FP1801445 Faktúra došlá Jesenná deratizácia-nebyty 1330,56 eur 22.10.2018 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

 
FP1801446 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie-WC pisoáre-poliklinika 60,00 eur 23.10.2018 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH
FP1801447 Faktúra došlá Výmena vodomerov-dom služieb 1411,80 eur 23.10.2018 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

 
ZML-B-38/17 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   23.10.2018 Martina Ilušáková      
ZML-B-4/15 Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o podnájme bytu   23.10.2018 Pavlína Danihelová      
ZML-B-66/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   24.10.2018 Marcela Kubišová      
FP1801449 Faktúra došlá  Spotreba elektriny 9/2018-TH 573,65 eur  25.10.2018  MET SLovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava 45860637   
 FP1801450 Faktúra došlá Práce na poruche VS3-TH  4035,30 eur  25.10.2018  Vladimír Černák VEA  Lipová 370/4,91601 Stará Turá  34548971   
 FP1801451 Faktúra došlá  Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.01.2018-08.10.2018-nebyty 168/16 321,29 eur  25.10.2018  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637   
ZML-B-49/16 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   25.10.2018 Barbora Zaťková      
 FP1801452 Faktúra došlá  Znalecký posudok bytového domu 595/58 1400,00 eur  26.10.2018  Ing. Eva Gregušová  91611 Bzince pod Javorinou 236  1026977952  nie je platca DPH 
14A/2018/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   26.10.2018 Dana Galandáková      
FP1801458  Faktúra došlá Prehliadka EE v KOS2-TH  528,00 eur  31.10.2018  JVVH  Vladimír Halák  SNP 261/37,91601 Stará Turá  22822089  nie je platca DPH 
FP1801459 Faktúra došlá Mreža-dom služieb 210,50 eur 31.10.2018 Ján Baďura Zámočnícke práce Mierova 5/5, 91601 Stará Turá 40272851 nie je platca DPH
FP1801460 Faktúra došlá Čistenie výmenníka-TH 115,20 eur 31.10.2018 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina 30224349  
FP1801470 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 10/2018-dom služieb 21,68 eur 31.10.2018 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1801471 Faktúra došlá Servisné práce výťahu 10/2018-poliklinika 216,00 eur 31.10.2018 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
6A/2017/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   31.10.2018 Viera Psotná      
ZML-B-65/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2018 Jakub Kouřil      
ZML-B-37/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.10.2018 Miriam Ďurinová      
NZ 2371/2015 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.10.2018 Katarína Ester Kučerová Mýtna 537/50,91601 Stará Turá 43938434  
ZML-B-56/18 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2018 Anna Sadloňová