Dokumenty 9/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1701048

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 9/2017 - TH

525,36 eur 

04.09.2017

MET SLovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637 

 

FP1/01049 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - TH 774,24 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
Úver č.285253-2017 Úverová zmluva Úver na účel-financovanie modernizácie tepelného hospodárstva-okruh ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody-VS 04 Stará Turá 1000000,00 eur 04.09.2017 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420  
FP1701050 Faktúra došlá Dodávka elektriny 9/2017 - TH 785,00 eur 04.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701051 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - bytový dom 537 1784,92 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701053 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - nebyty 558/10 175,73 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701054 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - nebyty 554/18 85,79 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701055 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - nebyty 554/18 2,89 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701056 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - nebyty 380/45 8,14 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701057 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - nebyty 354 165,35 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701058 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - PLK 4,00 eur 04.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1701059 Faktúra došlá Dodávka elektriny 9/2017 - nebyty 6,10 eur 04.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701060 Faktúra došlá Dodávka elektriny 9/2017 - nebyty 2843,00 eur 04.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701061 Faktúra došlá Servisné a revízne práce výťahu 8/2017 - PLK 172,80 eur 04.09.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1701064 Faktúra došlá Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS4 - TH 135613,43 eur 04.09.2017 IZOTECH Group, spol. s r.o. Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1701072 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9/2017 - bytový dom 595/58 19,00 eur 04.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256  
FP1701074 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 8/2017 - dom služieb 21,68 eur 04.09.2017 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1701075 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2017 - PLK 191,14 eur 06.09.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1701076 Faktúra došlá Dodávka tepla 8/2017 - TH 18119,14 eur 06.09.2017 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 36769789  
FP1701078 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 06.09.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1701079 Faktúra došlá Elektromateriál - Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS4 - TH 159,27 eur 06.09.2017 ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77, 91601 Stará Turá 36322229  
FP1701080 Faktúra došlá Spotreba vody 8/2017 - PLK 103,45 eur 06.09.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1701081 Faktúra došlá Internet - PLK 15,60 eur 06.09.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1701082 Faktúra došlá Overenie meračov tepla KOS10 - TH 10882,20 eur 08.09.2017 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1701102 Faktúra došlá Regulačné ventily PK9 - TH 255,89 eur 11.09.2017 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  
FP1701103 Faktúra došlá Použitie veľkoplošného kontajnera - PLK 16,56 eur 11.09.2017 TECHNICKÉ SLUŽBY  Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
78/2017/NP Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov - PK Požiarna zbrojnica    11.09.2017 Marek Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubin 43774318  
79/2017/MP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS4    11.09.2017 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
80/2017/B Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov - PK 537    11.09.2017 Marek Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubin 43774318  
49/17/TH Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov CPK,PK7, PK9, PKDS, PKDK    12.09.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604  
50/17/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS2   13.09.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
51/17/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS10   13.09.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
52/17/TH Objednávka vyšlá PKDS-kotol a prehliadka + skúška plyn.zariadení   13.09.2017 Mapros,s,r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
53/17/TH Objednávka vyšlá PKDK-odborná prehliadka a skúška plynových kotlov   13.09.2017 Mapros,s,r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1701105 Faktúra došlá Spotreba elektriny  8/2017-TH 138,83 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701106 Faktúra došlá Spotreba elektriny  8/2017-TH 502,91 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701107 Faktúra došlá Spotreba elektriny  8/2017-TH 123,25 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701108 Faktúra došlá Spotreba elektriny  8/2017-TH 953,16 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701109 Faktúra došlá Spotreba elektriny  8/2017-TH 122,72 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701110 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob KOS10 - TH 488,04 eur 18.09.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729,31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1701111 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob KOS2 - TH 322,70 eur 18.09.2017 Lukáč spol. s r.o Miroslava Ďuržu 2729,31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1701112 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov tepla PK9-TH 5586,00 eur 18.09.2017 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1701113 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 8/2017 - TH 7027,51 eur 18.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701114 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 8/2017-TH 845,28 eur 18.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701115 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 8/2017-TH 4154,79 eur 18.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701116 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 8/2017-TH 5353,06 eur 18.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701117 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 8/2017-TH 992,51 eur 18.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701118 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 8/2017-TH 183,77 eur 18.09.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701119 Faktúra došlá Montáž meračov tepla po výmene radiátorov - bytový dom 380/45 350,90 eur 18.09.2017 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava 31355625  
FP1701120 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2017-dom špecialsitov 388,02 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701121 Faktúra došlá Spotreba elektriny 8/2017 - nebyty 380/45 101,65 eur 18.09.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701122 Faktúra došlá Čistiace prostriedky - nebyty 20,23 eur 18.09.2017 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1701123 Faktúra došlá Montáž meračov tepla - nebyty 70,70 eur 18.09.2017 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava 31355625  
FP1701124 Faktúra došlá Dodávka a montáž okien a doplnkov - PLK 5582,85 eur 18.09.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
NZ 2381/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   19.09.2017 Zuzana Parčiová VIKI SECOND HAND Hurbanova 143/52,91601 Stará Turá 50921291  
NZ 2380/2017 Zmluva Zmluva o odnájme nebytových priestorov   19.09.2017 Zuzana Parčiová VIKI SECOND HAND Hurbanova 143/52,91601 Stará Turá 50921291  
FP1701125 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží -  PLK 62,28 eur 19.09.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianksa ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1701127 Faktúra došlá Oprava čerpadiel-TH 383,52 eur 20.09.2017 PUMPA SERVIS Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  
FP1701128 Faktúra došlá Dispečing Delta servis - TH 2715,11 eur 20.09.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1701134 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov tepla GAZDA - TH 90,00 eur 22.09.2017 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1701135 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov tepla  VS 5- TH 3562,16 eur 22.09.2017 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1701137 Faktúra došlá Čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistv, dievčensky domov 129,85 eur 25.09.2017 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1701139 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov tepla  VS 3- TH 2057,40 eur 25.09.2017 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1701141 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov  - TH 841,78 eur 26.09.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1701143 Faktúra došlá Expanzné nádoby - TH 25233,00 eur 26.09.2017 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 46457038  
FP1701144 Faktúra došlá Rekonštrukcia ÚK - PLK 32779,70 eur 26.09.2017 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 46457038  
ZML - B - 76/15 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   27.09.2017 Michaela Gregorová      
FP1701146 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu - TH 60,00 eur 28.09.2017 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
NZ 2224/2005 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme nebytových oriestorov   29.09.2017 Miroslav Michale-ČALUNÍCTVO Miro, Eva Michalcová - právny nástupca Kozmonautov 428/1,91601 Stará Turá 37507311  
NZ 2281/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   29.09.2017 Jana Baranová Hurbanova 125/23,91601 Stará Turá 41381483  
NZ 2282/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   29.09.2017 Adriana Mučicová Hurbanova 3138/22,91601 Stará Turá 37025520  
NZ 2734/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   29.09.2017 SMILINGO s.r.o. Černyševského 10,85101 Bratislava 51112655  
NZ 2730/2016 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   29.09.2017 Romann Ondrejka SNP 261/31, 91601 Stará Turá 41884787  
NZ 2733/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   29.09.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966  
NZ 2367/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   29.09.2017 m.bene s.r.o. Hurbanova 3130/9,91601 Stará Turá 46851381  
ZML - B - 13/17 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   30.09.2017 Roman Radena      
ZML - B - 31/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2017 Jana Valentová      
ZML - B - 30/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2017 Peter Milata