Dokumenty 11/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1701293

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 11/2017 - TH

785,00 eur 

ˇ02.11.2017

ČEZ Slovensko,s.r.o.

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

36797332 

 

FP1701294 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - TH 525,36 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701295 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - TH 774,24 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701297 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - bytový dom 537 1784,92 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701298 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 558/10 175,73 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701299 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - nebyty 554/18 85,79 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701300 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 554/18 2,89 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701301 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 380/45 8,14 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701302 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 354/2 165/35 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701303 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - poliklinika 4,00 eur 02.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701304 Faktúra došlá Dodávka elektriny 11/2017 - nebyty 2843,00 eur 02.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1701305 Faktúra došlá Dodávka elektriny 11/2017 - nebyty 6,10 eur 02.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1701311 Faktúra došlá  Maľovanie bytu číslo 9 - bytový dom 380/45 276,00 eur 03.11.2017  SI  Ivan Sabo  Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá  14127792  nie je platca DPH 
FP1701314 Faktúra došlá Internet - TH  12,00 eur  06.11.2017  ICS Systems s.r.o.  Mýtna 558/10,91601 Stará Turá  36306452   
FP1701315 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 11/2017 - bytový dom 595/58  19,00 eur   06.11.2017 Slovenský plynárensky priemysel,a.s.  Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26  35815256   
FP1701316 Faktúra došlá  Pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov 62,05 eur  06.11.2017  ADATEX,s.r.o.  Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom  34134719   
FP1701317 Faktúra došlá  Zemné práce - nebyty 554/18  279,00 eur 06.11.2017  Podolan Jozef  Sasinkova 751/1,91601 Stará Turá  34549617   
FP1701318 Faktúra došlá  Spotreba vody 10/2017 - poliklinika 123,92 eur  06.11.2017   PreVaK,s.r.o.  Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749   
FP1701319 Faktúra došlá Čistiace a dezinfekčné prostriedky - poliklinika 86,50 eur 06.11.2017 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín 36343129  
FP1701320 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 10/2017 - poliklinika 217,25 eur 06.11.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
95/2017/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška PZ Stará Turá   07.11.2017 CIO Systems-Ing. Peter Vido Športová 502,91601 Stará Turá 48279901  
ZML-B-81/15 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   07.11.2017 Zuzana Rozbeská      
FP1701321 Faktúra došlá Dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny - nebyty 288,00 eur 07.11.2017 Linda Gas k.s. Tuhovská 3,83106 Bratislava 31373861  
FP1701322 Faktúra došlá Dodávka tepla 10/2017 - TH 39067,36 eur 07.11.2017 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1701324 Faktúra došlá Overenie tepelnotechnických zariadení - TH 693,76 eur 07.11.2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27,82799 Bratislava 00002801  
FP1701327 Faktúra došlá Internet - poliklinika 15,60 eur 07.11.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
100/2017/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu  bytového domu 595   08.11.2017 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91601 Stará Turá 36964867  
ZML-B-49/16 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   08.11.2017 Barbora Zaťková      
FP1701330 Faktúra došlá Tabletovaná soľ - TH 144,00 eur 08.11.2017 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
FP1701331 Faktúra došlá Prehliadka kotlov - TH 1023,48 eur 08.11.2017 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35,91101 Trenčín 17642345  
FP1701332 Faktúra došlá PK 189 - oprava komunikácie - TH 843,12 eur 08.11.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1701333 Faktúra došlá Čistenie výmenníka - TH 338,40 eur 08.11.2017 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina 30224349  
FP1701334 Faktúra došlá Stavebné práce - poliklinika 770,60 eur 08.11.2017 TM-TEZ,s.r.o. Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín 46457038  
FP1701335 Faktúra došlá Výmena okna - bytový dom 595/58 680,00 eur 08.11.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
FP1701336 Faktúra došlá Výmena okna - bytový dom 595/58 700,00 eur 08.11.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
63/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ plynová kotolňa PK9   09.11.2017 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273  
64/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka NTL kotolne domu kultúry   09.11.2017 Lukáč  spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1701338 Faktúra došlá Dodávka servopohonov - TH 579,12 eur 09.11.2017 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
65/17/TH Objednávka vyšlá Vyregulovanie primárnych rozvodov CPK-KOS4,10   10.11.2017 ENAS .Energoaudit a služby s.r.o.. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
101/2017/NP Objednávka vyšlá Vyregulovanie sekundárneho systému ÚK - poliklinika   10.11.2017 ENAS .Energoaudit a služby s.r.o.. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
102/2017/B Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov - bytový dom 306   13.11.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
103/2017/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových spotrebičov a RSP - bytový dom 306   13.11.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1701341 Faktúra došlá Jesenná deratizácia - TH 574,56 eur 13.11.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1701342 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH 21730,17 eur 13.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701343 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH -1689,32 eur 13.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701344 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH 11351,21 eur 13.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701345 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH 1645,43 eur 13.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701346 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH 2054,27 eur 13.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701347 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH 301,03 eur 13.11.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701348 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - TH 141,31 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701349 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - TH 793,60 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701350 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - TH 1418,45 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701351 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - TH 222,49 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP171352 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - TH 469,72 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701371 Faktúra došlá Oprava žľabu - bytový dom 537 40,00 eur 13.11.2017 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  
FP1701375 Faktúra došlá Jesenná deratizácia - nebyty 967,68 eur 13.11.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1701376 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - poliklinika 272,12 eur 13.11.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1701377 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - dom špecialistov 393,16 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1701378 Faktúra došlá Spotreba elektriny 10/2017 - nebyty 380/45 107,95 eur 13.11.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
ZML-B Zmluva  Zmluva o bežnom účte - bytový dom 306   14.11.2017 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11,01011 Žilina 31575951  
FP170137 9 Faktúra došlá KOS 153/62 - oprava komunikácie - TH 339,39 eur 14.11.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1701381 Faktúra došlá Výrub drevín - poliklinika 1140,00 eur 14.11.2017 Silvie Šípošová Dibrovova 2/245,91601 Stará Turá 51014939 nie je paltca DPH
FP1701382 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 62,28 eur 14.11.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742361  
FP1701383 Faktúra došlá Prehliadka PK-9 - TH 69,60 eur 14.11.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhomn 36339296  
ZML-B-1/16 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   15.11.2017 Marcela Jelínková      
66/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka NTL kotolne PK9   15.11.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu  2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1701385 Faktúra došlá Hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov CPK-KOS 4 - TH 480,00 eur 15.11.2017 ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1701386 Faktúra došlá Hydraulické vyregulovanie sekundárneho systému ÚK - poliklinika 252,00 eur 15.11.2017 ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1701391 Faktúra došlá Odborná prehliadka NTL kotolni - TH 113,12 eur 20.11.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1701392 Faktúra došlá Odborná prehliadka NTL kotolni - TH 154,94 eur 20.11.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1701393 Faktúra došlá Odstránenie havarijného stavu phrevu TÚV - VS5 - TH 11518,38 eur 20.11.2017 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystica 30485339  
FP1701394 Faktúra došlá Nakladanie a odvoz haluziny a kmeňov - PLK 435,00 eur 20.11.2017 Martin Chalupa Vaďovce 342,91613 Kostolné 30870585  
FP1701396 Faktúra došlá Odborná prehliadka EZ PK9 - TH 393,10 eur 21.11.2017 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
106/2017/NP Objednávka vyšlá Úprava odberného miesta    22.11.2017 BOVE s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá 45404640  
67/17/TH Objednávka vyšlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV KOS10   22.11.2017 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina 30224349  
FP1701398 Faktúra došlá Čistiaci materiál 135,98 eur 23.11.2017 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1701400 Faktúra došlá Čistiace prostriedky - PLK 240,08 eur 23.11.2017 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín 36343129  
FP1701403 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia - bytový dom 306 34,44 eur 24.11.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1701407 Faktúra došlá Stavebný a architektonický dozor - PLK 4032,00 eur 24.11.2017 PORTIKUM s.r.o. Záhumenská 1807/5,91101 Trtenčín 46115455  
68/17/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník   28.11.2017 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
69/17/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo Grundfos   29.11.2017 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
FP1701411 Faktúra došlá Oprava kotla v PK DK - TH 35,00 eur 29.11.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1701412 Faktúra došlá Prehliadka NTL rozvodu plynu PK DS - TH 114,00 eur 29.112.017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1701414 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 11/2017 - Poliklinika 164,90 eur 30.11.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
70/17/TH Objednávka vyšlá Nastavenie regulačných prvkov ÚK  PK9,VS3   30.11.2017 ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
1A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 11 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Anna Prachárová      
11A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 11 k Zmluve o obytovaní   30.11.2017 Soňa Barančinová      
6A/2017/380 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Viera Psotná      
9A/2015/380 Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o  ubytovaní   30.11.2017 Božena Filúsová      
3A/2011/380 Dodatok Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Anna Ostrovská      
80A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 18 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 František Kováč      
82A/2012/DŠ Dodatok Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Marián Gavač      
76A/2010/DŠ Dodatok Dodatok číslo 16 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Vladimír Antálek      
46A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Tomáš Bačo      
67A/2011/DŠ Dodatok Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Tomáš Drab      
50B/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 23 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Vladimír Durec      
56A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Viliam Druk      
94A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Pavel Benian      
75A/2013/DŠ Dodatok Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Viktor Galbavý      
97A/2016/DŠ Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní   30.11.2017 Jaroslav Galbavý