Dokumenty 2/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
15/2017/B

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška plynových spotrebičov - bytový dom 676

 

01.02.2017

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
16/2017/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka rozvodu plynu a tlakových nádob - PK Požiarna zbrojnica

 

01.02.2017

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296  
6/17/TH

Objednávka vyšlá

Objednávanie elektrickej kompenzácie 

 

01.02.2017

BOVE s.r.o.

Nám.Dr.A.Shweitzera 194, 91601 Stará Turá

45404640  
7/17/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška EZ RSP CPK

 

02.02.2017

ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO

SNP3265/5, 91601 Stará Turá

17656273  
18/2017/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška EZ - RSP - DJ 558/10

 

02.02.2017

ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO

SNP3265/5, 91601 Stará Turá

17656273  
19/2017/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka rozvodu plynu - bytový dom 595   02.02.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
ZML - B- 6/15 

Dodatok 

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu 

 

 02.02.2017

Ján Bielčik 

 

 

 

FP1700156  Faktúra došlá  Tabletovaná soľ - TH  450,00 eur 02.02.2017 ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.  ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 

 36302252

 
FP1700157 Faktúra došlá Oprava elektroinštalácie - bytový dom 595/58 80,86 eur 02.02.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

 
FP1700158 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 1/2017 - PLK 158,40 eur 02.02.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

5037040

 
FP1700159 Faktúra došlá CPK-oprava regulácie segment KOS VS1 - TH 349,46 eur 02.02.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanksého 58, 92101 Piešťany

36218944

 
FP1700177 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 1/2017 - dom služieb 26,68 eur 02.02.2017 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH
FP1700178 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - TH 525,36 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700179 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - TH 774,24 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700180 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - byty PK 537 1784,92 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700181 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty DJ558/10 175,73 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700182 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty PZ 554/18 85,79 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700183 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty PZ 554/18 2,89 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700184 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty 380/45 8,14 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700185 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty 354/2 165,35 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700186 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty PLK 4,00 eur 02.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700188 Faktúra došlá Internet 2/2017 - TH 12,00 eur 03.02.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá

36306452

 
20/2017/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   06.02.2017 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá

14124688

 
21/2017/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   06.02.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 
8/17/TH Objednávka vyšlá PK-7: OVP tlakových nádob, RSP prehliadka a skúška, kotle, servis kotlov   06.02.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
9/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PK9   06.02.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 
10/17/TH Objednávka vyšlá PK9-prehliadky plynových kotlov   06.02.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1700190 Faktúra došlá Dodávka tepla 1/2017 - TH 37429,75 eur 06.02.201 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2

36769789

 
11/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových kotlov CPK   07.02.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1700204 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2017 - bytový dom595/58 19,00 eur 07.02.2017 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

 
FP1700207 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - PLK 62,28 eur 07.02.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

35742364

 
FP1700208 Faktúra došlá Strážna služba 1/2017 - dom špecialistov 2695,68 eur 07.02.2017 IBS-SECURITY s.r.o. Trenčianska 1885/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

45404828

 
FP1700209 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2017 - PLK 216,12 eur 07.02.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 
FP1700210 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2017 - TH 20500,00 eur 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700211 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2017 - TH 30,00 eur 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700212 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2017 - TH 220,00 eur 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700214 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2017 -nebyty 350,00 eur 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700215 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2017 - nebyty 500,00 eur 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700216 Faktúra došlá Dodávka vody 1Q/2017 - nebyty 1400,00 eur 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700217 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2017 - PLK 128,79 08.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700218 Faktúra došlá Oprava závesného plynového kotla Protherm BTV -bytový dom 595/58 37,00 eur 08.02.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1700219 Faktúra došlá Oprava horáka Weishaupt G30/A-A na kotli - TH 199,00 eur 08.02.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1700240 Faktúra došlá Oprava havárie kanalizačného potrubia-upchatá kanalizácie - dom špecialistov 1697,57 eur 10.02.2017 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

 
FP1700242 Faktúra došlá Maľovanie priestorov - dom služieb 552,00 eur 13.02.2017 SI  Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá

14127792

nie je platca DPH
25/2017/NP Objednávka vyšlá Vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov - PLK   14.02.2017 SOS/BirdLife Slovensko Zelinárska 4, 82108 Bratislava

30845521

 
FP1700243 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu PK9 - TH 44,17 eur 14.02.2017 ONDRÁŠKO  DUŠAN   EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1700244 Faktúra došlá Prehliadka el. zariadenia RSP-CPK-TH 103,52 eur 14.02.2017 ONDRÁŠKO  DUŠAN   EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1700245 Faktúra došlá Prehliadka el. zariadenia RSP-nebyty DJ 558/10 70,99 eur 14.02.2017 ONDRÁŠKO  DUŠAN   EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1700246 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1/2017 CPK - TH 49035,14 eur 15.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700247 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1/2017 CPK - TH 32060,80 eur 15.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700248 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1/2017 PK9- TH 10058,28 eur 15.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700249 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1/2017 PK9- TH 19027,34 15.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700250 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1/2017 PKDK- TH 3695,06 eur 15.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700251 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1/2017 PKDK- TH 1151,46 eur 15.02.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700252 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - TH 509,76 eur 15.02.2017 AQUA DEFEKT,s.r.o. Komenského 2219/21, 01001 ŽIlina

31578454

 
FP1700253 Faktúra došlá KOS 151/68 - oprava ohrevu TÚV - TH 92,70 eur 15.02.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 
FP1700254 Faktúra došlá KOS - opravy MaR - TH 141,49 eur 15.02.2017 KLIMASOFT,s.r.o Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 
FP1700257 Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom služieb 18,28 eur 16.02.2017 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

 
FP1700259 Faktúra došlá Zmesná chemikália - TH 7932,60 eur 17.02.2017 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2

31359451

 
12/17/TH Objednávka vyšlá Zemné práce, výkopy a zahrnutie   17.02.2017 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá

30875072

 
13/17/TH Objednávka vyšlá Odstránenie poruchy primárnych kanálov pri VS5, BILLE   17.02.2017 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485339

 
FP1700260 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2017 - TH 273,00 eur 17.02.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1700261 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2017 - TH 1594,46 eur 17.02.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1700262 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2017 - TH 552,16 eur 17.02.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1700263 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2017 - TH 741,44 eur 17.02.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1700266 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2017 - nebyty 380/45 108,72 eur 17.02.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1700267 Faktúra došlá Spotreba elektriny 1/2017 - dom špecialistov 679,92 eur 17.02.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

36797332

 
FP1700271 Faktúra došlá Výmena vodomerov - bytový dom 380/45 468,00 eur 17.02.2017 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7, 91601  Stará Turá

50042807

nie je platca DPH
21/2017/NP Objednávka vyšlá Vetranie priestorov, výmena vzduch - dom služieb   20.02.2017 KlimaPlus Slovakia,s.r.o. Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce

46571493

 
FP1700275 Faktúra došlá Oprava omietok maľovky, nátery a drobné opravy - PLK 2234,91 eur 21.02.2017 UNISTAV VP, s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

 
FP1700277 Faktúra došlá Zariadenie čakárne detského oddelenia- PLK 691,20 eur 22.02.2017 NOWY STAL SK,s.r.o. Štefánikova 3884/24, 08001 Trebišov

36688631

 
14/17/TH Objednávka vyšlá Vyhľadanie poruchy úniku vody primárnych kanálov   23.02.2017 AQUA DEFEKT,s.r.o. Komenského 2219/21,01001 Žilina

31578454

 
FP1700280 Faktúra došlá Odborný posudok na zistenie výskytu chránených živočíchov - PLK 60,00 eur 23.02.2017 SOS/BirdLife Slovensko Zelinárska 4, 82108 Bratislava

30845521

 
FP1700282 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - TH 1264,80 eur 24.02.2017 AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 2219/21, 01001 Žilina

31578454

 
FP1700284 Faktúra došlá Opravné spojky - TH 157,62 eur 24.02.2017 HYDROUS s.r.o. Družstevná 678/76, 91601 Stará Turá

36320552

 
15/17/TH Objednávka vyšlá Vytýčenie poruchy na primárnom kanály  BILLA,TESCO   27.02.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1700288 Faktúra došlá Prerobenie vchodových dverí - dom služieb 124,00 eur 28.02.2017 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá

40830802

nie je platca DPH
NZ 2279/2017 Dodatok Dodatok číslo  k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   28.02.2017 GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá

35790831

 
ZML - B - 2/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2017 Viera Galbavá      
P - 2615/2017 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   28.02.2017 Vladimír Labudík      
P - 2575/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2017 Juraj Kopolovič      
NZ 31/2009 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   28.02.2017 VARIOMED,spol. s r.o. Valova 4263/14, 92101 Piešťany 36254673