Dokumenty 4/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1700420 

Faktúra došlá 

Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácie - TH 

120,00 eur 

03.04.2017 

SPP-distribúcia,a.s.

Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 

35910739 

 

FP1700421  Faktúra došlá  Dodávka elektriny 4/2017 - TH  2624,00 eur  03.04.2017  ČEZ Slovensko,s.r.o.  Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 

36797332 

 
FP1700422 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - TH 525,36 eur 03.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700423 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - TH 774,24 eur 03.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700424 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - bytový dom Mýtna PK 537  1784,92 eur 03.04.2017   MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  
FP1700425 Faktúra došlá   Dodávka elektriny 4/2017 - nebyty 6,10   03.04.2017   ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava   36797332   
FP1700426 Faktúra došlá  Dodávka elektriny 4/2017 - nebyty 2843,00 eur 03.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava   36797332   
FP1700427 Faktúra došlá  Dodávka elektriny 4/2017 - nebyty 558/10 175,73 eur 03.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava   36797332   
FP1700428 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 -nebyty PZ 85,79 eur 03.04.2017  MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  
FP1700429 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - nebyty PZ  2,89 eur 03.04.2017  MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  
FP1700430 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - nebyty 380/45 8,14 eur 03.04.2017  MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  
FP1700431 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - nebyty 354  165,35 eur 03.04.2017  MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  
FP1700432 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - PLK 4,00 eur 03.04.2017  MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  
FP1700433 Faktúra došlá  Revízne a servisné práce na výťahu 3/2017 - PLK 182,40 eur 03.04.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1700434 Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží 3/2017 - PLK 62,28 eur 03.04.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3,91701 Trnava 35742364  
FP1700435 Faktúra došlá  Zhotovenie zmien v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS4 Stará Turá" - TH 4200,00 eur 03.04.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1700437 Faktúra došlá  Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH -5,90 eur 04.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700438 Faktúra došlá  Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH -1,46 eur 04.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700439 Faktúra došlá  Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH -7,15 eur 04.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700440 Faktúra došlá  Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH -21,91 eur 04.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700442 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 4/2017 - bytový dom 595/58 19,00 eur 04.04.2017 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1700443 Faktúra došlá Vešiaky CASCANDO - PLK 1937,52 eur 04.04.2017 NOWY STYL SK,s.r.o. Štefánikova 3884/24, 08001 Prešov 36688631  
FP1700444 Faktúra došlá Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - dom špecialistov -8,56 eur 04.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700445 Faktúra došlá Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - nebyty 380/45 0,05 eur 04.04.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700453 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 3/2017 - dom služieb 21,68 eur 04.04.2017 MOVIS Pavol Vdarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
42/2017/B Objednávka vyšlá Odstránenie závad z OPaS plyn. zariadení - bytový dom Mýtna 595   05.04.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
43/2017/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška brány - PLK   05.04.2017 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
44/2017/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka RSP, plyn. kotlov - bytový dom Mýtna 537   05.04.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700455 Faktúra došlá Predizolované potrubie - TH 7916,36 eur 05.04.2017 PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. Mostárenská, 97701 Brezno 36005932  
FP1700456 Faktúra došlá Predizolované potrubie - TH 7209,12 eur 05.04.2017 PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. Mostárenská, 97701 Brezno 36005932  
FP1700457 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 05.04.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1700458 Faktúra došlá Internet - PLK 15,60 eur 05.04.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1700460 Faktúra došlá Doskové výmenníky - TH 1403,52 eur 06.04.2017 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31, 01091 Žilina 30224349  
FP1700461 Faktúra došlá Strážna služba 3/2017 - dom špecialistov 2764,80 eur 06.04.2017 IBS-SECURITY s.r.o. Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 45404828  
FP1700462 Faktúra došlá Nájomná fľaša propán-bután - nebyty 1,06 eur 06.04.2017 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
45/2017/B Objednávka vyšlá

Kontrola a čistenie komínov - PK Mýtna 537

  07.04.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
23/17/TH Objednváka vyšlá

Kontrola a čistenie komínov - PK7, PK9, PKDS, PKDK, PKDŠ - TH

  07.04.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
FP1700465 Faktúra došlá

Dodávka tepla 

3/2017 - TH

38229,18 eur 07.04.2017 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1700466 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -TH

3,03 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700467 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -TH

519,44 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700468 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -TH

-28,86 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700471 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 - nebyty

21,33 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700472 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -nebyty

187,25 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700473 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -nebyty

-11,14 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700474 Faktúra došlá

Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -PLK

101,10 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700476 Faktúra došlá

Dodávka vody 2Q/2017 - TH

20500,00 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700477 Faktúra došlá

Dodávka vody 2Q/2017 - TH

600,00 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700478 Faktúra došlá

Dodávka vody 2Q/2017 - TH

10,00 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700480 Faktúra došlá

Dodávka vody 2Q/2017 - nebyty

1400,00 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700481 Faktúra došlá

Dodávka vody 2Q/2017 - nebyty

500,00 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700482 Faktúra došlá

Dodávka vody 2Q/2017 - nebyty

350,00 eur 07.04.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
24/17/TH Objednávka vyšlá

Vytýčenie zariadení

  10.04.2017 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1700485 Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2017 - TH

78,02 eur 10.04.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1700486 Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2017 - PLK

201,60 eur 10.04.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1700505 Faktúra došlá

Profylaktický servis zariadení v PK 409 - TH

474,00 eur 10.04.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1700523 Faktúra došlá

Rozpočítanie nákladov za rok 2016 - TH

448,02 eur 11.04.2017 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1700527 Faktúra došlá

Rozpočítanie nákladov za rok 2016 - dom služieb

253,10 eur 11.04.2017 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
ZML - B - 35/15 Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

  12.04.2017 Iveta Ondrejková      
25/17/TH Objednávka vyšlá

Odstránenie havarijného stavu primárneho potrubia

  13.04.2017 TM-TEZ s.r.o. Nozdrkovce 7044, 91104 Trenčín 46457038  
FP1700530 Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH

34332,44 eur 13.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700531 Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH

14229,78 eur 13.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700532 Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH

2831,48 eur 13.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700533 Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH

-1351,51 eur 13.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700534 Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH

33,07 eur 13.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700535 Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH

1768,39 eur 13.04.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700536 Faktúra došlá

Montáž rozvádzačov vo VS 404,403,409 - TH

5292,00 eur 13.04.2017 BOVE s.r.o. Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1700538 Faktúra došlá

Vytýčenie IS - TH

120,00 eur 18.04.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Švčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967  
ZML - B - 64/15 Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

  18.04.2017 Lenka Chorvátová      
26/17/TH Objednávka vyšlá

Prenájom, montáž, demontáž dopravného značenia

  19.04.2017 GETOS,s.r.o. Zlatovská 31, 91105 Trenčín 36338354  
FP1700539 Faktúra došlá

Spotreba elektriny 3/2017 - TH

1037,69 eur 19.04.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700540 Faktúra došlá

Spotreba elektriny 3/2017 - TH

444,52 eur 19.04.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700541 Faktúra došlá

Spotreba elektriny 3/2017 - TH

190,18 eur 19.04.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700542 Faktúra došlá

Spotreba elektriny 3/2017 - TH

521,77 eur 19.04.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700543 Faktúra došlá

Spotreba elektriny 3/2017 - nebyty 380/45

108,49 eur 19.04.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700544 Faktúra došlá

Spotreba elektriny 3/2017 - dom špecialistov

414072 eur 19.04.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700545 Faktúra došlá

Čistiaci materiál - nebyty

29,62 eur 19.04.2017 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
ZML - B - 40/15 Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

  19.04.2017 Dejan Drexler      
ZML - B - 25/16 Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

  19.04.2017 Lucia Drexlerová      
FP1700547 Faktúra došlá

Dezinsekcia - bytový dom Hlubockého 676

165,60 eur 20.04.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1700548 Faktúra došlá

Dezinsekcia -dom služieb

84,00 eur 20.04.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1700549 Faktúra došlá

Revízia brány a dverí - PLK

123,00 eur 21.04.2017 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
47/2017/NP Objednávka vyšlá

Deratizácia

  24.04.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
48/2017/B Objednávka vyšlá

Deratizácia

  24.04.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
27/17/TH Objednávka vyšlá

Deratizácia

  24.04.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
22/17/TH Objednávka vyšlá

Vytýčenie zariadení

  24.04.2017 SPP - distribúcia,a.s. Mlanské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
FP1700551 Faktúra došlá

Vytýčenie telekomunikačných sietí - TH

72,00 eur 24.04.2017 SLOVAK TELEKOM,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1700552 Faktúra došlá

KOS 3/10 - oprava kontroléra DSC - TH

901,23 eur 24.04.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1700553 Faktúra došlá

Vyhotovenie PD DZOCP - TH

498,00 eur 24.04.2017 Peter Haring Južná 3370/22, 92101 Piešťany 14103257  
ZML - B - 27/15 Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

  25.04.2017 Margita Bangová      
FP1700555 Faktúra došlá

Dispečing - oprava komunikácie vedenia - TH

186,90 eur 26.04.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1700556 Faktúra došlá

PK409-odstránenie nedostatkov z profylaktiky - TH

610,03 eur 26.04.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1700558 Faktúra došlá

Práškový hasiaci prístroj - dom služieb

30,00 eur 26.04.2017 PYROSERVIS a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
ZML - B - 28/16 Dodatok 

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

  27.04.2017 Dominika Hargašová      
FP1700561 Faktúra došlá

Kontrola a čistenie komínov - TH

791,48 eur 28.04.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1700562 Faktúra došlá

Odborná prehliadka plynových kotlov - bytový dom Hlubockého 676

504,00 eur 28.04.2017 Mapros, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700563 Faktúra došlá

Kontrola a čistenie komínov - bytový dom PK Mýtna 537

84,08 eur 28.04.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1700564 Faktúra došlá

Servisná údržba a oprava plynových kotlov - bytový dom Hlubockého 676

490,00 eur 28.04.2017 Mapros, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700565 Faktúra došlá

Servisná údržba a oprava RSP, rozvodu plynu - bytový dom Mýtna 537

244,00 eur 28.04.2017 Mapros, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
NZ 2275/2016 Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

  28.04.2017 Peter Jurčo Hurbanova 156/68, 91601 Stará Turá 11977345  
NZ 2377/2017 Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  28.04.2017 m.bene s.r.o. Hurbanova 3130/9,91601 Stará Turá 46851381  
6A/2017/380 Zmluva

Zmluva o ubytovaní

  28.04.2017 Viera Psotná      
ZML - B - 66/15 Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

  28.04.2017 Alžbeta Viskupová      
ZML - B - 67/15 Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

  28.04.2017 Valéria Machová      
ZML - B - 7/17 Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  30.04.2017 Roman Krajčík      
ZML - B - 5/17 Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  30.04.2017 Ján Višňovský      
ZML - B - 6/17 Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  30.04.2017 Gabriela Čičová      
ZML - B - 9/17 Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  30.04.2017 Petra Allinová      
ZML - B - 8/17 Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  30.04.2017 Tomáš Nemec      
ZML - B - 4/17 Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  30.04.2017 Božena Jansová      
ZML - B - 57/14 Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

  30.04.2017 Andrej Mikulec, Mariana Durcová