Dokumenty 12/2017

 

Doklad       

Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka 
FP1701415 

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2017 - TH

525,36 eur 

01.12.2017 

MET Slovakia,a.s. 

Rajská 7,81108 Bratislava 

45860637 

 

FP1701416 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 12/2017 - TH  774,36 eur  01.12.2017  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637   
FP1701417 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 12/2017 - bytový dom 537 1784,81 eur 01.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava  45860637  
FP1701425  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 12/2017 - nebyty 558/10  175,61 eur 01.12.2017  MET Slovakia,a.s  Rajská 7,81108 Bratislava   45860637   
FP1701426   Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 12/2017 - nebyty 554/18 85,93 eur   01.12.2017   MET Slovakia,a.s  Rajská 7,81108 Bratislava   45860637  
FP1701427   Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 12/2017 -nebyty 554/18 2,81 eur   01.12.2017  MET Slovakia,a.s  Rajská 7,81108 Bratislava   45860637  
FP1701428   Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 12/2017 - nebyty 380/45 8,30 eur   01.12.2017  MET Slovakia,a.s  Rajská 7,81108 Bratislava  45860637   
FP1701429   Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 12/2017 - nebyty 354/2 165,47 eur   01.12.2017  MET Slovakia,a.s  Rajská 7,81108 Bratislava   45860637  
 FP1701430  Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu 12/2017 - poliklinika 4,16 eur   01.12.2017  MET Slovakia,a.s  Rajská 7,81108 Bratislava   45860637  
FP1701431 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 11/2017 - dom služieb 21,68 eur 01.12.2017 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
71/TH/2017 Objednávka vyšlá Servopohon   04.12.2017 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2,91601 Stará Turá 47883430  
108/2017/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových spotrebičov a RSP - bytový dom 306   04.12.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
P- 2530/2016 Dodatok Dodatok číslo 2     k Zmluve o podnájme pozemku   04.12.2017 Martina Juhásiková      
P-2429/2017 Dodatok  Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   04.12.2017 Ivan Knápek      
P-2521/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   04.12.2017 Miroslav Durec      
FP1701435 Faktúra došlá Oprava telefónnej ústredne - poliklinika 117,36 eur 04.12.2017 FAFY,s.r.o. SNP 266/1,91601 Stará Turá 36796662  
FP1701436 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 12/2017 - bytový dom 595/58 19,00 eur 04.12.2017 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1701438 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2017 - ploklinika 117,10 eur 04.12.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1701439 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 11/2017 - poliklinika 208,55 eur 04.12.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará TUrá 36303666  
72/TH/2017 Objednávka vyšlá Odborná prehliadka NTL kotolne PK7   05.12.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mestonad Váhom 50351877  
109/2017/B Objednávka vyslá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - bytový dom 676   05.12.2017 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
110/2017/B Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení - bytový dom 676   05.12.2017 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
111/2017/B Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 676   05.12.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604  
P-2523/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   05.12.2017 Milan Medňanský      
P-2421/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   05.12.2017 Alexej Klikáč      
P-2422/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   05.12.2017 Ján Patorek      
P-2491/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   05.12.2017 Branislav Klimáček      
FP1701440 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 05.12.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1701441 Faktúra došlá Dodávka servopohonov - TH 1425,84 eur 05.12.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1701443 Faktúra došlá Internet - poliklinika 15,60 eur 05.12.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
NZ 2729/2016 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   06.12.2017 Miroslav Susko Hurbanova 139/34,91601 Stará Turá 41630190  
P-2418/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   06.12.2017 Štefan Švrčič      
P-2524/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   06.12.2017 Jaroslav Bielčik      
P-2420/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   06.12.2017 Stanislav Zigo      
P-2507/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   06.12.2017 Anna Oslayová      
FP1701447 Faktúra došlá Dodávka a montáž plastových okien - nebyty Jiráskova 168/16 -MC ŽABKA 513,60 eur 06.12.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
FP1701448 Faktúra došlá Dodávka a montáž plastových okien a vchodových dverí - poliklinika 5752,05 eur 06.12.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
FP1701449 Faktúra došlá Dodávka a montáž plastových okien - dom služieb 802,28 eur 06.12.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966 nie je platca DPH
FP1701450 Faktúra došlá Nastavenie regulačných prvkov ÚK - TH 672,00 eur 06.12.2017 ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1701451 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 595/58 179,00 eur 06.12.2017 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá 50527444  
P-2414/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   07.12.2017 Ján Halabrín      
P-2417/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   07.12.2017 Šimon Škyrta      
FP1701454 Faktúra došlá Dodávka tepla 11/2017/ - TH 39328,12 eur 08.12.2017 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1701475 Faktúra došlá Výmena sporáka - bytový dom 537 189,00 eur 08.12.2017 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá 50527444  
FP1701481 Faktúra došlá Prehliadka EZ - bytový dom 595/58 40,00 eur 08.12.2017 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1701482 Faktúra došlá Odvoz odpadu - poliklinika 219,17 eur 08.12.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť ,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1701483 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 11/2017 - TH 36432,86 eur 11.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701484 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 11/2017 - TH -1214,15 eur 11.12.2017 MET Slovakia,a.s Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701485 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 11/2017 - TH 14229,78 eur 11.12.2017 MET Slovakia,a.s Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701486 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 11/2017 - TH 3506,08 eur 11.12.2017 MET Slovakia,a.s Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701487 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 11/2017 - TH 2486,05 eur 11.12.2017 MET Slovakia,a.s Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701488 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 11/2017 - TH 556,93 eur 11.12.2017 MET Slovakia,a.s Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701489 Faktúra došlá Maľovanie bytu - bytový dom 380/45 276,00 eur 11.12.2017 SI  Ivan Sabo Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
P-2416/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   12.12.2017 Jaromír Solovic      
FP1701492 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 62,28 eur 12.12.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742361  
ZML-B-13/16 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   13.12.2017 Bibiana Tavaliová      
ZML-B-38/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.12.2017 Martina Ilušáková      
P-2522/2017 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   14.12.2017 Ing. Dáša Vráblová      
ZML-B-27/15 Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o podnájme bytu   14.12.2017 Margita Bangová      
FP1701496 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 30,76 eur 14.12.2017 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
ZML-B-27/16 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme bytu   18.12.2017 Nikola Miklášová      
NZ 2253/2010 Výpoveď Doručená výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   18.12.2017 Alpha Pro Tel,s.r.o. Rovná 11, 92601 Sereď 36795976  
FP1701498 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - TH 49,94 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701499 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - TH 1998,54 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701500 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - TH 264,36 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701501 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - TH 484,56 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701502 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - TH 948,46 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701505 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 129,50 eur 18.12.2017 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mestonad Váhom 34134719  
FP1701506 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - dom špecialistov 388,49 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701507 Faktúra došlá Spotreba elektriny 11/2017 - nebyty 380/45 106,04 eur 18.12.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1701509 Faktúra došlá Úprava elektrického merania - TH 124,64 eur 19.12.2017 BOVE s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 45404640  
FP1701510 Faktúra došlá Dodávka hasiacich prístrojov po krádeži - bytový dom 537 150,00 eur 19.12.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1701511 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 676 65,00 eur 19.12.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1701513 Faktúra došlá VS5-oprava MaR výmenníkovej stanici - TH 427,00 eur 20.12.2017 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1701517 Faktúra došlá Výmena vodomeru - dom služieb 22,80 eur 20.12.2017 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá 50042807  
FP1701518 Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 12/2017 - poliklinika 115,20 eur 20.12.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1701519 Faktúra došlá Servisná údržba - oprava RS - TH 191,00 eur 21.12.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1701520 Faktúra došlá Servisná údržba - oprava RS - TH 191,00 eur 21.12.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
 ZML-B-16/16 Dodatok  Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu    21.12.2017  Valéria Podhradská       
ZML-B-4/15 Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o podnájme bytu   22.12.2017 Pavlína Danihelová      
P-2585/2018 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   22.12.2017 Karol Svatoň      
ZML-B-19/16 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   27.12.2017 Elena Čikelová      
FP1701532 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 12/2017 - dom služieb 21,68 eur 27.12.2017 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36967867 nie je platca DPH
FP1701537 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadenia - bytový dom 676/1 38,04 eur 28.12.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
NZ 40/2012 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   28.12.2017 SPAOLO,s.r.o. Mýtna 5/146,91601 Stará Turá 44005130  
ZML-B-17/16 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   28.12.2017 Hana Trksiaková      
P-2616/2018 Zmluva Zmluva o pdnájme pozemku   29.12.2017 Milan Rojko      
FP1701611 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -TH -274,54 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701612 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -TH -219,66 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701613 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -bytový dom 537 -1850,39 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701614 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -nebyty 313,91 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701615 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -PLK 25,24 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701616 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -nebyty -5,68 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701617 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -nebyty 359,60 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701618 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -nebyty 9,84 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
FP1701619 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu r.2017 -nebyty 765,94 eur 31.12.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava 45860637  
NZ 2735/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2017 KADMET,s.r.o. Slnečná 3032/2,91601 Stará Turá 36769215  
NZ 2736/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2017 REVO-MAT, spol. s r.o. Gen.M.R.Štefánika 4,91601 Stará Turá 36311847  
NZ 2738/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2017 Jozef Letko      
NZ 23737/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2017 JUDr. Mária Vrtochová      
NZ 2739/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2017 Ľubomir Minarech      
NZ 2740/2018 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2017 Fedor Čamek