Dokumenty 1/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
54A/2008/DŠ

Výpoveď

Výpoveď Zmluvy o ubytovaní

 

03.01.2017

Anton Kolár

     
2/2017/nebyty

Objednávka vyšlá

Kontrola snímačov úniku plynov PK PZ

 

03.01.2017

DETMAR spol. s r.o.

Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833  
FP1601500 

Faktúra došlá 

Zariadenie - nábytok - PLK 

5531,88 eur 

03.01.2017 

NOWY STYL SK,s.r.o. 

Štefánikova 3884/24,08001 Prešov 

36688631 

 

1/17/teplo Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - CPK-horáky kotlov   04.01.2017 Dušan ONDRÁŠKO  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

 
2/17/teplo Objednávka vyšlá CPK-odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob   04.01.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
3/17/teplo Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu CPK,PK7,PK9,PKDS,PKDK   04.01.2017 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
3/2017/nebyty Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov PLK   04.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
4/17/teplo Objednávka vyšlá KOS1-vnútorná prehliadka expanznej nádoby s membránou   04.01.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
4/2017/nebyty Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - pLK rehabilitácia   04.01.2017 Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

14124688

 
5/17/teplo Objednávka vyšlá KOS2-vnútorná prehliadka expanznej nádoby s membránou   04.01.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
6/2017/byty Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK537   04.01.2017 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
7/2017/byty Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov bytový dom 537,595   04.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1601501 Faktúra došlá Dodávka tepla 12/2016 - TH  44023,34 eur  04.01.2017  E.P.E.,s.r.o.  Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 

36769789 

 
FP1601502 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - TH 6530,28 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601503 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - TH 5,69 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601504 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - TH 128,10 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601505 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - byty 306,380,537,595,676 1410,28 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601506 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - nebyty 60,12 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601507 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - nebyty 618,37 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601508 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - nebyty 456,59 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601509 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2016 - PLK 96,64 eur 04.01.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 
FP1601510 Faktúra došlá Upratovanie spoločných priestorov 12/2016 - dom špecialistov 216,00 eur 04.01.2017 ODRA,s.r.o. 90623 Rudník 8

47484705

 
FP1700005 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - dom špecialistov 100,00 eur 04.01.2017 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH
FP1601511 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2016 - TH 32,30 eur 05.01.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 
FP1601513 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2016 - PLK 181,31 eur 05.01.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 
FP1601516 Faktúra došlá Strážna služba 12/2016 - dom špecialistov 2903,04 eur 09.01.2017 IBS-SECURITY s.r.o. Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

45404828

 
FP1601517 Faktúra došlá Prenájom fľaša propánbutánová - nebyty 8,83 eur 09.01.2017 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

00685852

 
FP1700006 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 09.01.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1700007 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. zariadení - KOS11, výmenníkových staníc - TH 403,34 eur 09.01.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN       EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1700008 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. zariadení - KOS11, výmenníkových staníc - TH 423,64 eur 09.01.2017 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

14124688

nie je platca DPH
FP1700009 Faktúra došlá Odhad a výpočet spotreba el.energie v nebytových priestoroch - nebyty 69,70 eur 10.01.2017 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

14124688

nie je platca DPH
FP1601519 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2016 - TH 746,69 eur 10.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601520 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2016 - TH 1417,70 eur 10.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601521 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2016 - TH 559,92 eur 10.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601522 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2016 - TH 232,24 eur 10.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601523 Faktúra došlá Servisná údržba - oprava RS plynu - TH 190,00 eur 10.01.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1601524 Faktúra došlá Servisná údržba - oprava RS plynu - TH 190,00 eur 10.01.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1601526 Faktúra došlá Kontrola rozvodu plynu - bytový dom 380/45 366,40 eur 10.01.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1601527 Faktúra došlá Kontrola - oprava rozvodu plynu - nebyty DJ 558/10 151,60 eur 10.01.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1700030 Faktúra došlá Dodanie a montáž dverí do interiéru - PLK 4178,56 eur 11.01.2017 eurowin pro,s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá

50351966

nie je platca DPH
FP1601554 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 306 12,66 eur 12.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1601555 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 380,537,595 -7,08 eur 12.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1601556 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 537/42,44 124,86 eur 12.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1601557 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 676/1 -1,94 eur 12.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1601558 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2016 - nebyty 380/45 104,94 eur 12.01.2017 Lumius Slovakia, s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601559 Faktúra došlá Spotreba elektriny 12/2016 - dom špecialistov 655,31 eur 12.01.2017 Lumius Slovakia, s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601560 Faktúra došlá Srvisný prenájom rohoží - PLK 62,28 eur 12.01.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

35742364

 
FP1601561 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2016  CPK- TH 58679,28 eur 12.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1601562 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2016 CPK- TH 160457,44 eur 12.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1601563 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2016  PK9- TH 22847,30 eur 12.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1601564 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2016   PK9 - TH 5460,66 eur 12.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1601565 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2016 PKDK - TH 3835,87 eur 12.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1601566 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2016 PKDK - TH 999,29 eur 12.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700029 Faktúra došlá Zhotovenie mreže - dom špecialistov 702,50 eur 12.01.2017 Ján Baďura Zámočnícke práce Mierova 5/5, 91601 Stará Turá

40272851

nie je platca DPH
ZML - teplo Dodatok Dodatok číslo 13 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov   13.01.2017 Mesta Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá

312002

 
ZML - nebyty Dodatok Dodatok číslo 16 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov   13.01.2017 Mesta Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá

312002

 
FP1601567 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby elektriny - nebyty 380/45 -4,18 eur 13.01.2017 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

35743565

 
FP1700031 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1/2017 - TH 525,36 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700032 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1/2017 - TH 774,24 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700033 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1/2017 - bytový dom  PK Mýtna 537 1784,92 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700034 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - nebyty DJ 558/10 175,73 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700035 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - nebyty PZ 554/18 85,79 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700036 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - nebyty PZ 554/18 2,89 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700037 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - nebyty 380/45 8,14 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700038 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - nebyty 354/2 165,35 eur 13.01.2017 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700039 Faktúra došlá Odborná prehliadky tlakových nádob KOS1 - TH 79,68 eur 16.01.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1700040 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob KOS2 - TH 179,28 eur 16.01.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1700041 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob CPK - TH 280,80 eur 16.01.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1700083 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - bytový dom 306 180,00 eur 16.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1700084 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - bytový dom 537/42,44 294,70 eur 16.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1700085 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - bytový dom 676 179,74 eur 16.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1700086 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - bytový dom 380,537,595 1750,24 eur 16.01.2017 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 
FP1700091 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1/2017 - bytový dom 595/58 19,00 eur 16.01.2017 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

 
FP1700093 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - dom špecialistov 60,00 eur 16.01.2017 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH
FP1601568 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 4Q/2016 - TH 2917,91 eur 17.01.2017 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

 
FP1601569 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla PK9  r.2016 - TH 2246,37 eur 17.01.2017 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

 
FP1601570 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - TH 6894,58 eur 19.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1601571 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - nebyty 1079,39 eur 19.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1700096 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - TH 731,44 eur 19.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP170098 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - nebyty 15113,51 eur 19.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1700099 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - nebyty DD -1107,68 eur 19.01.2017 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 
FP1700101 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 PKDS - TH -1075,17 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700102 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 PK7 -TH -173,24 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700104 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - bytový dom PK 537 -203,90 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700105 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty 354/2 807,54 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700106 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty 380/45 6,33 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700107 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty PZ 554/18 1220,47 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700108 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty PZ 554/18 3,19 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700109 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty DJ 558/10 1477,92 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700110 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1/2017 - PLK 4,00 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700111 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - PLK -12,52 eur 19.01.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700114 Faktúra došlá Prehliadka el. zariadení - PLK 173,72 eur 20.01.2017 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá

14124688

 
FP1700115 Faktúra došlá Prehliadka prívodov el. energie k horákom - ventilátorom plynových kotlov CPK - TH 125,08 eur 20.01.2017 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

 
14/2017/byty Objednávka vyšlá Výmena vodomerov TÚV - bytový dom 380/45   25.01.2017 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7, 91601 Stará Turá

50042802

 
FP1700122 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/42 82,99 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700123 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/44 113,99 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700124 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/46 168,26 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700125 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/48 105,67 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700126 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/50 214,46 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700127 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/52 185,42 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700128 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/54 146,98 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700129 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 595/58 80,44 eur 25.01.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

 
FP1700130 Faktúra došlá Zasklievanie okna - dom špecialistov 27,30 eur 25.01.2017 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá

40830802

nie je platca DPH
FP1700131 Faktúra došlá II.etapa prác na akcie "Oprava časti polikliniky Stará Turá" - PLK 49919,35 eur 26.01.2017 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

 
FP1700132 Faktúra došlá KOS-VS1 oprava komunikácie - TH 341,44 eur 26.01.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 
FP1700133 Faktúra došlá Dodávka snímačov teploty - TH 98,40 eur 26.01.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 
FP1700147 Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom špecialistov 35,24 eur 27.01.2017 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

 
ZML - B - 61/15 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   27.01.2017 Monika Zámečníková      
FP1700153 Faktúra došlá Servis a oprava detektorov plynov CPK,PKDS,PK7,PK409,PKDK - TH 1128,96 eur 30.01.2017 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
FP1700154 Faktúra došlá Servis a oprava detektorov plynov bytový dom Mýtna 537 - PK537 27,96 eur 30.01.2017 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
FP1700155 Faktúra došlá Servis a oprava detektorov plynov PZ Mýtna - nebyty 27,96 eur 30.01.2017 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

 
NZ 0228/96 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.01.2017 Eva Durecová       E DROGERIA Paprad 1558,91601 Stará Turá

17662729

 
NZ 2279/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.01.2017 GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá

35790831

 
NZ 43/2015 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.01.2017 smile4you,s.r.o. Hurbanova 125/23, 91601 Stará Turá

46474650

 
ZML - B - 3/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2017 Katarína Ester Kučerová      
NZ 22/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.01.2017 SENZUS,s.r.o. Mýtna 146, 91601 Stará Turá 43858392  
NZ 47/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.01.2017 SENZUS,s.r.o. Mýtna 146, 91601 Stará Turá 43858392