Dokumenty 10/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1701155

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 9/2017 - dom služieb

21,68 eur 

02.10.2017

MOVIS  Pavol Vydarený

Hlavná 287,91616 Krajné 

36964867 

 nie je platca DPH

FP1701156 Faktúra došlá Servisné a revízne práce výťahu 9/2017 - poliklinika 144,00 eur 02.10.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740 

 
FP1701157 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - TH 774,24 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701158 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - TH 525,36 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701159 Faktúra došlá Dodávka elektriny 10/2017 - TH 785,00 eur 03.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701160 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - bytový dom 537 1784,92 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701162 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 558/10 175,73 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701163 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 554/18 85,79 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701164 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 554/18 2,89 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701165 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 380/45 8,14 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701166 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 354/2 165,35 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701167 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - poliklinika 4,00 eur 03.10.2017 MET Slovakia,a. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

 
FP1701168 Faktúra došlá Dodávka elektriny 10/2017 - nebyty 2843,00 eur 03.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701169 Faktúra došlá Dodávka elektriny 10/2017 - nebyty 6,10 eur 03.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701170 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Immergas - bytový dom 676 230,00 eur 03.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701172 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 04.10.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1701174 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2017 - bytový dom 595/58 19,00 eur 04.10.2017 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

 
FP1701176 Faktúra došlá Internet - poliklinika 15,60 eur 04.10.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 
FP1701177 Faktúra došlá Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS4 Stará Turá -  chodník bytový dom Hurbanova 136 - TH 14071,27 eur 05.10.2017 IZOTECH Group, spol. s r.o. Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom

36301311

 
FP1701178 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - TH 133,11 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701179 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - TH 1,36 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701180 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - TH -5902,07 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701182 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - nebyty -44,08 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701183 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - nebyty -14,26 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701184 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - nebyty -37,78 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701185 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2017 - poliklinika 92,09 eur 05.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701186 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2017 - TH 91,08 eur 05.10.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 
FP1701187 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2017 - poliklinika 176,63 eur 05.10.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 
FP1701189 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - poliklinika 60,00 eur 05.10.2017 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH
FP1701191 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2017 - TH 38200,00 eur 06.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701192 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2017 - TH 10,00 eur 06.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701193 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2017 - TH 500,00 eur 06.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701195 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2017 - nebyty 1000,00 eur 06.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701196 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2017 - nebyty 1400,00 eur 06.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701197 Faktúra došlá Dodávka vody 4Q/2017 - nebyty 350,00 eur 06.10.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

 
FP1701198 Faktúra došlá Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov - TH 791,48 eur 09.10.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina

14048604

nie je platca DPH
FP1701199 Faktúra došlá Dodávka servopohonov - TH 223,20 eur 09.10.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1701201 Faktúra došlá Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov - nebyty 61,84 eur 09.10.2017 Miroslav Pleško Hrnčiarové 914,91612 Lubina

14048604

nie je platca DPH
FP1701202 Faktúra došlá Dezinsekcia izby - dom špecialistov 356,70 eur 09.10.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/B,91105 Trenčín

40193454

 
FP1701203 Faktúra došlá Uloženie odpadu 120,40 eur 09.10.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390

34133861

 
FP1701204 Faktúra došlá Oprava telefónnej ústredne - poliklinika 566,40 eur 09.10.2017 FAFY s.r.o. SNP 266/1, 91601 Stará Turá

36796662

 
FP1701205 Faktúra došlá Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá - TH 188535,02 eur 09.10.2017 IZOTECH Group, spol. s r.o. Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom

36301311

 
54/17/TH Objednávka vyšlá Servis horákov plynových kotlov CPK   10.10.2017 SEPOS v.o.s.Trenčín Električná 35,91101 Trenčín

17642345

 
55/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka NTL kotolne PK dom služieb   10.10.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
56/17/TH Objednávka vyšlá Odborná  vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS1   10.10.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
57/17/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS11   10.10.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
58/17/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ PK dom kultúry   10.10.2017 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 
FP1701226 Faktúra došlá Dodávka tepla 9/2017 - TH 29492,69 eur 10.10.2017 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava

36769789

 
FP1701228 Faktúra došlá Servisná údržba a oprava NTL, kotlov - TH 227,00 eur 12.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701229 Faktúra došlá Odborná prehliadka NTL a kotlov - TH 402,00 eur 12.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701230 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška kotlov - TH 126,00 eur 12.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701231 Faktúra došlá Servisná údržba a oprava NTL - TH 150,00 eur 12.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701232 Faktúra došlá Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá - TH 52825,13 eur 12.10.2017 IZOTECH Group, spol. s r.o. Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom

36301311

 
FP1701233 Faktúra došlá Fotografické práce, grafické práce a tlač fotograf.obrazov - detské oddelenie PLK 1116,00 eur 12.10.2017 PORTIKUM s.r.o. Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín

46115455

 
FP1701236 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 13,12 eur 12.10.2017 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

 
FP1701237 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH 9127,89 eur 13.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1701238 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH 4705,40 eur 13.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1701239 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH 5594,07 eur 13.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1701240 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH 2227,06 eur 13.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1701241 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška kotlov PK9-TH 339,60 eur 13.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701242 Faktúra došlá Oprava v kotolni domu služieb - TH 1086,70 eur 13.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701243 Faktúra došlá Odborná prehliadka rozvodu plylnu, kotlov v CPK-TH 692,40 eur 13.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701244 Faktúra došlá Servisná údržba a oprava rozvodu plynu a kotlov PK9-TH 393,00 eur 13.10.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 
FP1701246 Faktúra došlá Overenie a oprava meračov tepla KOS1-TH 4045,25 eur 13.10.2017 K.B.F. group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1701247 Faktúra došlá Overenie a oprava meračov tepla PK Dom kultúry - TH 638,40 eur 13.10.2017 K.B.F. group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1701248 Faktúra došlá Overenie vodomerov SV, oprava KOS1 - TH 352,20 eur 13.10.2017 K.B.F. group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1701249 Faktúra došlá Dodanie a nastavenie parametrov ger.žiaričov - detské oddelenie - PLK 2268,00 eur 13.10.2017 Dental Denk s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

36332763

 
FP1701250 Faktúra došlá Vonkajšie a vnútorné prehliadka kotlov v CPK - TH 3069,96 eur 13.10.2017 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485339

 
FP1701251 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH 1104,35 eur 13.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1701252 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH 321,85 eur 13.10.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1701254 Faktúra došlá Spotreba elektriny 3Q/2017-TH 1799,17 eur 13.10.2017 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

 
FP1701255 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017-TH 161,71 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701256 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017-TH 212,39 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701257 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017-TH 230,64 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701258 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017-TH 578,03 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701259 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017-TH 1141,19 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701260 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017 - dom špecialistov 364,74 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701261 Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2017 - nebyty 380/45 104,04 eur 13.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

 
FP1701262 Faktúra došlá Náhradné diely pre expanzný systém - TH 783,84 eur 17.10.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 
FP1701263 Faktúra došlá Odborné prehliadky tlakových nádob KOS11-TH 89,64 eur 17.10.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1701264 Faktúra došlá Odborné prehliadky tlakových nádob KOS1-TH 47,81 eur 17.10.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1701265 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolni domu služieb - TH 78,86 eur 17.10.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 
FP1701266 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov VS3,5-TH 580,20 eur 17.10.2017 K.B.F. group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36344761

 
FP1701268 Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží - PLK 62,28 eur  17.10.2017 Lindstrom,s.r.o.  Orešianska ulica č.3,91701 Trnava  35742364   
NZ 2283/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   18.10.2017 RAGAF s.r.o. Hurbanova 139/28,91601 Stará Turá 51161044  
NZ 2284/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   18.10.2017 RAGAF s.r.o. Hurbanova 139/28,91601 Stará Turá 51161044  
ZML-B-51/16 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   18.10.2017 Romana Durcová      
8A/2017/38 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   19.10.2017 Daniela Cigániková      
60/17/TH Objednávka vyšlá Overenie hospodárnosti TTZ - VS4   20.10.2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27,82799 Bratislava 00002801  
FP1701271 Faktúra došlá Zasklievanie - PLK 120,00 eur 20.10.2017 Vladimír Polák Paprad 1516,91601 Stará Turá 40830802 nie je platca DPH
5A/2011/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   20.10.2017 Jana Vychlopnová      
61/17/TH Objednávka vyšlá Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV   23.10.2017 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31,01091 Žilina 30224349  
FP1701272 Faktúra došlá Bezpečnostné značenie schodov - PLK 36,00 eur 23.10.2017 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1701274 Faktúra došlá Rekonštrukcia - zateplenie objektu polikliniky Stará Turá blok B a C 59383,95 eur 23.10.2017 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1701277 Faktúra došlá Odborná skúška-prehliadka el.zariadenia PK DK - TH 231,51 eur 24.10.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO Hurbanova 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1701281 Faktúra doslá Parkové lavička s operadlom - PLK 1674,86 eur 27.10.2017 mmcité2,s.r.o. Brnianska 2,91105 Trenčín 36320854  
62/17/TH Objednávka vyšlá Jesenná deratizácia   31.10.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
92/2017/NP Objednávka vyšlá Jesenná deratizácia   31.10.2017 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1701283 Faktúra došlá Prístrešok - bytový dom 676 504,00 eur 31.10.2017 EUROMATIC s.r.o. Uzbecká 11743/18,82107 Bratislava 44851367  
FP1701291 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 10/2017 - dom služieb 21,68 eur 31.10.2017 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1701292 Faktúra došlá Servisné a revízne práce výťahu 10/2017 - poliklinika 187,20 eur 31.10.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
ZML-B-34/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Mgr. Alexandra Prostináková      
ZML-B-17/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.10.2017 Oliver Hargaš      
ZML-B-29/17 Dohoda Skončenie zmluveého vzťahu dohodou   31.10.2017 Marián Vranák      
ZML-B-2/17 Dohoda Skončenie zmluveého vzťahu dohodou   31.10.2017 Viera Galbavá      
ZML-B-35/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Viera Galbavá      
ZML-B-32/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Anna Sadloňová      
ZML-B-10/15 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.10.2017 Anna Medňanská      
ZML-B-36/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Anna Medňanská      
79A/2017/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní   31.10.2017 Ján Allina      
ZML-B-33/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Nikola Galbavá      
NZ 2382/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.10.2017 Marián Kulifay Bazovského 2747/12,91108 Trenčín 30348277  
ZML-B-33/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Katarína Hrušovská      
ZML-B-37/17 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2017 Miriam Ďurinová      
NZ 2713/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.10.2017 Marián Kulifay Bazovského 2747/12,91108 Trenčín 30348277  
NZ 2383/2017 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.10.2017 Autoškola Progres,spol. s r.o. Ing. Peter Križan, konateľ Holého 716/38,90501 Senica 31433367