Dokumenty 3/2017

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
ZML - B - 10/15

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.03.2017

Anna Medňanská

     
ZML - B - 28/15

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.03.2017

Jana Eliášová

     
ZML - B - 26/15

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.03.2017

Jaroslava Penčáková

     
ZML - B - 25/15

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.03.2017

Zuzana Durcová

     
ZML - B - 9/215

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.03.2017

Eva Gombárová

     
ZML - B - 11/15

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.03.2017

Tatiana Durcová

     
FP1700289

Faktúra došlá

Dodanie projektovej dokumntácie - stavebné povolenie - PLK

15216,00 eur 

01.03.2017

PORTIKUM s.r.o.

Záhumenksá 1807/5, 91101 Trenčín 

46115455 

 

FP1700290 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 - TH 525,36 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637 

 
FP1700291 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 - TH 774,24 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700292 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 - bytový dom PK Mýtna 537 1784,92 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700293 Faktúra došlá Skúška a prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie - PLK 764,09 eur 01.03.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN   EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

nie je platca DPH
FP1700294 Faktúra došlá Skúška a prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie - PLK 764,09 eur 01.03.2017 Ján VOLÁR  ELEKTRO-INŠTALÁCIE Hurbanvoa 156/72,91601 Stará Turá

14124688

nie je platca DPH
FP1700295 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 - nebyty  DJ 558/10 175,73 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 
FP1700296 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 85,79 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700297 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 2,89 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700298 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty 380/45 8,14 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700299 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 165,35 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700300 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 4,00 eur 01.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700302 Faktúra došlá Dispečing Delta - servis softaware - TH 270,82 eur 01.03.2017 KLIAMSOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1700303 Faktúra došlá Dodávka elektriny 2/2017 - TH 2624,00 eur 01.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700304 Faktúra došlá Dodávka elektriny 3/2017 - TH 2624,00 eur 01.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700306 Faktúra došlá Dodávka elektriny 1Q/2017 - nebyty Nám.Slobody 81 13,80 eur 01.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700307 Faktúra došlá Dodávka elektriny rok 2017 - nebyty DD 990,00 eur 01.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  
FP1700308 Faktúra došlá Upratovanie spoločných priestorov 1/2017 - DŠ 120,00 eur 01.03.2017 ODRA s.r.o. 90623 Rudník 8 47484705  
FP1700309 Faktúra došlá Dodávka elektriny 2/2017 - nebyty 2843,00 eur 01.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 47484705  
FP1700310 Faktúra došlá Dodávka elektriny 3/2017 - nebyty 2843,00 eur 01.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 47484705  
32/2017/NP Objednávka vyšlá Prehliadka rozvodu plynu - PLK   02.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700312 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3/2017 - bytový dom Mýtna 595/58 19,00 eur 02.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1700321 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 2/2017 - dom služieb 21,68 eur 02.03.2017 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1700322 Faktúra došlá Revízne a servisné práce na výťahu 2/2017 - PLK 273,60 eur 02.03.2017 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1700324 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - TH 271,27 eur 03.03.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700325 Faktúra došlá Spotreba vody 2/2017 - PLK 121,40 eur 03.03.2017 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1700326 Faktúra došlá Servisná kontrola-oprava rozvodu plynu - bytový dom 595/58 180,00 eur 03.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700327 Faktúra došlá Odborná prehliadka rozvodu plynu - bytový dom 595 240,00 eur 03.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700328 Faktúra došlá Oprava kotla LeBlanc KZTPlus - bytový dom 595/58 37,00 eur 03.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1700329 Faktúra došlá Zasklievanie 2ks dverí - dom špecialistov 41,00 eur 03.03.2017 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá 40830802 nie je platca DPH
FP1700330 Faktúra došlá Dodávka tepla 2/2017 - TH 35744,28 eur 06.03.2017 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1700334 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2017 - PLK 207,91 eur 06.03.2017 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1700335 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - PLK 62,28 eur 06.03.2017 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1700336 Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 07.03.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1700337 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - TH 506,40 eur 07.03.2017 AQUA DEFEKT,s.r.o. Komenského 2219/21, 01001 Žilina 31578454  
FP1700338 Faktúra došlá Strážna služba 2/2017 - dom špecialistov 2626,56 eur 07.03.2017 IBS-SECURITY s.r.o. Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 45404828  
36/2017/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - nebyty DJ 558/10   08.03.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273  
37/2017/B Objednávka vyšlá Prehliadka NTL kotolne - PK Mýtna 537   08.03.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
16/17/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS4 - TH   08.03.2017 Lukáč spol. s r.o.  Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
17/17/TH Objednávka vyšlá Chemické vyčistenie doskových výmenníkov   08.03.2017 DECON,spol. s r.o. Dolné Rudiny 31, 01001 Žilina 30224349  
18/17/TH Objednávka vyšlá Vypracovanie projektovej dokumentácie primárnych kanálov z dôvodu poruch-havarijný stav   08.03.2017 ENAS-Energoaudit a služby s.r.o. Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1700341  Faktúra došlá  CPK-oprava napájania čerpadlo horúcovodu-TH  3314,00 eur  08.03.2017  KLIMASOFT,s.r.o.  Vajanského 58, 92101 Piešťany  36218944   
FP1700342 Faktúra došlá Výmena izolačného dvojskla za bezpečnostné - dom služieb 195,00 eur 08.03.2017 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá 40830802 nie je platca DPH
FP1700343 Faktúra došlá Zhotovenie povlakovej krytiny - nebyty 354 3250,40 eur 09.03.2017 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
19/17/TH Objednávka vyšlá Výroba potrubia a príslušenstva na opravu vonkajších rozvodov pri VS5, BILLA    10.03.2017 PIPECO SLOVAKIA,s.ro. Mostárenská , 97701 Brezno 36005932  
FP1700344 Faktúra došlá Čistiaci materiál - nebyty 56,68 eur 09.03.2017 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1700345 Faktúra došlá Odstránenie poruchy na horúcovodnom rozvode pri VS5 a BILLE - TH 3437,64 eur 10.03.2017 Ing. Robert Čelko - REKONT Rpzkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1700347 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob vo VS4-TH 134,65 eur 13.03.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu  2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1700348 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - bytový dom - PK Mýtna 537 83,65 eur 13.03.2017 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu  2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1700368 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH 44834,33 eur 13.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700369 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH 17108,33 eur 13.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700370 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH 3435,98 eur 13.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700371 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH 5950,40 eur 13.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700372 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH 3136,81 eur 13.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700373 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH 48,60 eur 13.03.2017 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  
FP1700375 Faktúra došlá Vypracovanie projektovej dokumentácie primárnych kanálov kruhov TESCO, VS3, VS5 - TH 4560,00 eur 15.03.2017 ENAS-Energoaudit a služby s.r.o. Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica 36021121  

FP1700378

Faktúra došlá Zasklievanie 4ks výkladov - dom služieb 528,50 eur 16.03.2017 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá 40830802 nie je platca DPH

FP1700380

Faktúra došlá Zemné výkopové práce a zahrnutie do pôvodného stavu pri hľadaní poruchy - TH 3586,12 eur 17.03.2017 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  

FP1700383

Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu - nebyty DJ 558/10 141,05 eur 20.03.2017 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNp 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH

FP1700384

Faktúra došlá Murárske a maliarske práce - dom služieb 60,00 eur 20.03.2017 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH

FP1700385

Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov, dievčensky domov 204,02 eur 21.03.2017 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  

FP1700386

Faktúra došlá Servisná údržba, oprava kotlov, RSP, NTL - TH 300,00 eur 22.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700387

Faktúra došlá Odborná prehliadka plynových kotlov CPK - TH 237,60 eur 22.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700388

Faktúra došlá Odborná prehliadka plynových kotlov PK9 - TH 159,60 eur 22.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700389

Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky a batérie - byt.dom 537 166,45 eur 22.03.2017 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH

FP1700390

Faktúra došlá Údržba a oprava NTL rozvodu plynu - nebyty PZ 33,00 eur 22.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700391

Faktúra došlá Servisná kontrola-oprava rozvodu plynu - PLK 100,00 eur 22.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700392

Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - nebyty PZ Stará Turá 80,00 eur 22.03.2017 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH

20/17/TH

Objednávka vyšlá Projekt dočasného dopravného značenia Dibrovova 244-245   23.03.2017 Peter Haring Južná 3370/22, 92101 Piešťany 14103257  

FP1700396

Faktúra došlá KOS 3/20-havarijný servis - TH 139,40 eur 23.03.2017 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1700402

Faktúr došlá Internet + inštalačný poplatok+materiál - nebyty PLK 88,61 eur 23.03.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  

FP1700403

Faktúr došlá Spotreba elektriny 2/2017 - TH 229,22 eur 23.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

FP1700404

Faktúr došlá Spotreba elektriny 2/2017 - TH 662,23 eur 23.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

FP1700405

Faktúr došlá Spotreba elektriny 2/2017 - TH 1106,53 eur 23.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

FP1700406

Faktúr došlá Spotreba elektriny 2/2017 - TH 485,20 eur 23.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

FP1700407

Faktúr došlá Spotreba elektriny 2/2017 - nebyty 380/45 105,76 eur 23.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

FP1700408

Faktúr došlá Spotreba elektriny 2/2017 - dom špecialistov 544,44 eur 23.03.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

14A/2017/380

Zmluva Zmluva o ubytovaní   23.03.2017 Natália Mullnerová      

FP1700409

Faktúr došlá Odborná prehliadka a skúška zariadení na spotrebu plynu spaľovaním - TH 367,20 eur 24.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700410

Faktúr došlá Servisná údržba, oprava a revízia plynových zariadení - byt.dom 595/58 490,00 eur 24.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700411

Faktúr došlá Revízia plynových zariadení na vykurovanie budovy - byt.dom 595 252,00 eur 24.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700412

Faktúr došlá Odborná prehliadka kotlov - nebyty PZ Stará Turá 126,00 eur 24.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700413

Faktúr došlá Odborná prehliadka rozvodu plynu - nebyty PLK 102,00 eur 24.03.2017 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1700414

Faktúr došlá Montáž vetrácie - dom služieb 4614,55 eur 24.03.2017 KlimaPlus Slovakia,s.r.o. Beckovská Vieska 123, 91631 Kočovce 46571493  

21/17/TH

Objednávka vyšlá Vytýčenie zariadení   27.03.2017 SLOVAK TELEKOM,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  

FP1700416

Faktúr došlá Čistenie výmenníkov - TH 362,40 eur 27.03.2017 DECON spol. s r.o. Dolné Rudiny 31, 01091 Žilina 30224349  

FP1700418

Faktúr došlá Dodávka elektriny 3/2017 - nebyty  6,10 eur 29.03.2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 36797332  

NZ 2279/2017

Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.03.2017 Ivana Petrovičová Hurbanova 3138/22, 91601 Stará Turá 33445176  

NZ 2721/2017

Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.03.2017 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452