Dokumenty 3/2016

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka

FP1600268

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 3/2016-NP

2,16 eur 

01.03.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600269

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 3/2016-PLK

4,08 eur 

01.03.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600270

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 3/2016-NP

10,08 eur

01.03.2016

MET Slovakia,a.s

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600271

Faktúra došlá

Materiál na opravu-NP

299,87 eur

02.03.2016

STABILIT,spol. s r.o.

Podjavorinskej 2,91501 Nové Mesto nad Váhom

31102361

 

FP1600272

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadovej vody 2/2016-TH

35,20 eur

02.03.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 

FP1600274

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadovej vody 2/2016-NP

253,86 eur

02.03.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 

FP1600275

Faktúra došlá

KOS 142 MŠ - oprava komunikácie - TH

235,51 eur

03.03.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 

FP1600276

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016-TH

68,40 eur

03.03.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1600277

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016/-TH

6198,13 eur

03.03.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1600278

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016-TH

7,96 eur

03.03.2015

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1600279

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016-byty 380,537,595,676

1584,45 eur

03.03.2015

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1600280

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016-NP

153,48 eur 

03.03.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1600281

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016-NP

126,60 eur 

03.03.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1600282

Faktúra došlá

Spotreba vody 2/2016-NP

572,05 eur 

03.03.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

8/16/TH

Objednávka vyšlá

Overenie hospodárnosti TTZ - TH

 

04.03.2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 82799 Bratislava

00002801

 

16/2016/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška NTL, rozvodov plynu - DŠ

 

04.03.2016

Dušan Smetana

M.Marečka 970/14, 90701 Myjava

32725787

 

17/2016/B

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka NTL kotolne PK Mýtna 537

 

04.03.2016

Martin Lukáč

91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

 

18/2016/B

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu Mýtna 537

 

04.03.2016

JVVH  Vladimír Halák

SNP 261/37, 91601 Stará Turá

22822089

 

19/2016/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška EZ - DD

 

04.03.2016

JVVH Vladimír Halák

SNP 261/37, 91601 Stará Turá

22822089

 

FP1600284

Faktúra došlá

Internet - TH

12,00 eur

04.03.2016

ICS systems s.r.o.

Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 

FP1600286

Faktúra došlá

Strážna služba 2/2016-DŠ

2833,92 eur

04.03.2016

IBS-Security s.r.o.

Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

45404828

 

FP1600287

Faktúra došlá

Montáž meračov-NP

17,88 eur

04.03.2016

TECHEM spol. s r.o.

Hattalova 12, 83103 Bratislava

31355625

 

FP1600288

Faktúra došlá

Montáž meračov-NP

16,20 eur

04.03.2015

TECHEM spol. s r.o.

Hattalova 12, 83103 Bratislava

31355625

 

9/16/TH

Objednávka vyšlá

Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS4

 

07.03.2016

Martin Lukáč

91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

 

FP1600291

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží-PLK

88,78 eur

07.03.2016

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

35742364

 

FP1600292

Faktúra došlá

Čistenie kanalizácie-PLK

50,00 eur

07.03.2016

Miroslav Súrovský

Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH

FP1600293

Faktúra došlá

Dodávka tepla 2/2016-TH

41963,08 eur

08.03.2016

E.P.E.,s.r.o.

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2

36769789

 

FP1600295

Faktúra došlá

Výmena regulačných ventilov TÚV-TH

107,18 eur

08.03.2016

TTI-Energo,spol. s r.o.

Zlatovská 3072, 91105 Trenčín

31441564

 

FP1600303

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ-NP

21,68 eur

08.03.2016

MOVIS Pavol Vydarený

Hlavná 387, 91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH

FP1600307

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 2/2016-TH

1135,98 eur

10.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600308

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 2/2016-TH

608,83 eur

10.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600309

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 2/2016-TH

200,06 eur

10.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600310

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 2/2016-TH

550,93 eur

10.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600311

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 2/2016-NP

537,97 eur

10.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600312

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 2/2016-NP

112,68 eur

10.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

11/16/TH

Objednávka vyšlá

Oprava čerpadla Grundfos VPS 40-60/2 F-B PK DK TÚV - TH

 

14.03.2016

PUMPA SERVIS  Miroslav Repík

Niva 86, 91621 Čachtice

34490141

 

FP1600335

Faktúra došlá

KOS SNP 3/20-oprava MaR - TH

261,89 eur

14.03.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 

FP1600337

Faktúra došlá

Čistiaci materiál

40,27 eur

14.03.2016

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

 

25/2016/NP

Objednávka vyšlá

Práce pojazdnou plošinou - oprava streš. zvodov - PLK

 

16.03.2016

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

 

FP1600339

Faktúra došlá

Výmena šupátiek-oprava OST VS3.TH

479,74 eur

16.03.2016

Ing. Róbert Čelko REKONT

Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485339

 

FP1600340

Faktúra došlá

Vodomer-NP

34,00 eur

16.03.2016

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 StaráTurá

36344761

 

FP1600341

Faktúra došlá

Oprava zatekajúcej steny - NP

226,55 eur

16.03.2016

Vladimír Černák-VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

 

FP1600342

Faktúra došlá

Údržba, prehliadka a skúška plyn.zariadení - TH

264,80 eur

16.03.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 

FP1600343

Faktúra došlá

Servisná prehliadka kotlov-TH

517,40 eur

16.03.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 

FP1600348

Faktúra došlá

Použitie vysokozdvižnej plošiny - PLK

96,60 eur

17.03.2016

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

 

FP1600349

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 3/2016-TH

1695,16 eur

18.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600350

Faktúra došlá

Výmena rýny - PLK

222,00 eur

18.03.2016

Vladimír Černák-VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

 

FP1600351

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 3/2016 - NP

1574,61 eur

18.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1600352

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 3/2016 - NP

273,93 eur

18.03.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

12/16/TH

Objednávka vyšlá

Meranie emisií znečisťujúcich látok CPK

 

21.03.2016

AEE-URAP s.r.o.

M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín

30997780

 

FP1600354

Faktúra došlá

Spotreba zemného  plynu 2/2016 - TH

4058,04

21.03.2016

MET Slovakia, a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600355

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH

19856,33 eur

21.03.2016

MET Slovakia, a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600356

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH

53415,28 eur

21.03.2016

MET Slovakia, a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600357

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH

-2993,16 eur

21.03.2016

MET Slovakia, a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600358

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH

1775,95 eur

21.03.2016

MET Slovakia, a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

FP1600359

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH

-369,35 eur

21.03.2016

MET Slovakia, a.s

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

 

26/2016/B

Objednávka vyšlá

Výmena vodomerov TÚV - Mýtna 537

 

22.03.2016

K.B.F. group s.r.o.

SMP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

 

FP1600360

Faktúra došlá

Prehliadka tlalkových nádob - TH

134,65 eur

22,03,2016

Martin Lukáč

91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

 

FP1600361

Faktúra došlá

Prehliadka NTL kotolne - byty 537

83,65 eur

22.03.2016

Martin Lukáč

91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

 

FP1600362

Faktúra došlá

Pravidelný profylaktický servis MaR vo VS5 - TH

474,00 eur

22.03.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 91621 Piešťany

36218944

 

FP1600365

Faktúra došlá

Prehliadka STL reg. stanice plynu - DŠ

40,00 eur

22.03.2016

Dušan Smetana

M. Marečka 970/14, 90701 Myjava

32725787

nie je paltca DPH

FP1600369

Faktúra došlá

Oprava čerpadla Grundfos - TH

34,80 eur

24.03.2016

PUMPA SERVIS  Miroslav Repík

Niva 86, 91621 Čachtice

34490141

 

FP1600371

Faktúra došlá

Servisná prehliadka horákov - TH

892,50 eur

29.03.2016

SEPOS v.o.s. Trenčín

Električná 35,91101 Trenčín

17642345

 

28/2016/NP

Objednávka vyšlá

Oprava čerpadla WILLO TOP S-30/10 - NP

 

31.03.2016

PUMPA SERVIS  Miroslav Repík

Niva 86, 91621 Čachtice

34490141

 

FP1600374

Fakúpra došlá

Výmena okien - NP

399,34 eur

31.03.2016

eurowin trade s.r.o.

SNP 149/60, 91601 Stará Turá

48270903

nie je platca DPH

FP1600375

Faktúra došlá

Výmena okien - NP

772,46 eur

31.03.2016

eurowin trade s.r.o.

SNP 149/60, 91601 Stará Turá

48270903

nie je platca DPH

NZ 2571/2004

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov

 

31.03.2016

REVO-MAT spol. s r.o.

Gen.M.Ř.Štefánika 4, 91601 Stará Turá

36311847

 

ZML-B-11/15

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

31.03.2016

Tatiana Durcová

     

ZML-B-10/15

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

31.03.2016

Anna Medňanská

     

ZML-B-9/15

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

31.03.2016

Eva Gombárová

     

T - 03/2007

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o dodávke tepla

 

31.03.2016

REVO-MAT spol. s r.o.

Gen.M. R. Štefánika 355/4, 91601 Stará Turá 36311847