Dokumenty 10/2016

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka

FP1601107 

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - TH  553,63 eur  03.10.2016  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637   

FP1601108 

Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 10/2016 - TH   1036,37 eur  03.10.2016   MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637   

FP1601116

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - byty 537 2070,77 eur 03.10.2016  MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601117

Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 9/2016 - PLK 21,68 eur 03.10.2016 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH

FP1601118

Faktúra došlá Revízne a servisné práce výťahu 9/2016 - PLK 303,36 eur 03.10.2016 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  

FP1601119

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP 2,16 eur 03.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  

FP1601120

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - PLK 4,08 eur 03.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  

FP1601121

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP 10,08 eur 03.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava  45860637  

FP1601122

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP 59,25 eur 03.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601123

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP 127,23 eur 03.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601124

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP 180,92 eur 03.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601127

Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - TH 322,70 eur 04.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

FP1601128

Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - TH 488,04 eur 04.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

FP1601131

Faktúra došlá Upratovanie spoločných priestorov - NP 188,16 eur 04.10.2016 ODRA s.r.o. 90623 Rudník 8 47484705  

FP1601133

Faktúra došlá Internet - TH 12,00 eur 05.10.2016 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  

FP1601134

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - TH 170,78 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601135

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - TH 5,69 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601136

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - TH 5804,24 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601137

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - byty 380,537,595,676 1531,74 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601138

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - NP 621,29 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601139

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - NP 728,71 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601140

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - NP 119,47 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601141

Faktúra došlá Spotreba vody 9/2016 - PLK 114,83 eur 05.10.2016 PreVaK,s.r.o Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1601143

Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2016 - TH 32,30 eur 05.10.2016 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1601144

Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2016 - PLK 204,53 eur 05.10.2016 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

ZML - B - 82/15

Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   06.10.2016 Oliver Hargaš      

40/16/TH

Objednávka vyšlá PK7-odborná prehliadka tlakových nádob, plynových kotlov a regulačnej stanice   06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

41/16/TH

Objednávka vyšlá PK9-servis, nastavenie horákov   06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

42/16/TH

Objednávka vyšlá PK Dom služieb  - kontrola, nastavenie horáka kotla   06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

43/16/TH

Objednávka vyšlá Servis horákov plynových kotlov v CPK   06.10.2016 SEPOS v.o.s., Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  

FP1601145

Faktúra došlá Dodávka a výmena vodomeru - NP 30,00 eur 06.10.2016 STEMY,s.r.o. 91622 Podolie 969 36331970  

FP1601146

Faktúra došlá Dodávka a výmena vodomeru - NP 36,00 eur 06.10.2016 STEMY,s.r.o. 91622 Podolie 969 36331970  

FP1601147

Faktúra došlá Dodávka a výmena vodomeru - NP 18,60 eur 06.10.2016 STEMY,s.r.o. 91622 Podolie 969 36331970  

FP1601148

Faktúra došlá Dodávka a výmena vodomeru - NP 18,00 eur 06.10.2016 STEMY,s.r.o. 91622 Podolie 969 36331970  

FP1601149

Faktúra došlá Dodávka a výmena vodomeru - NP 18,00 eur 06.10.2016 STEMY,s.r.o. 91622 Podolie 969 36331970  

FP1601150

Faktúra došlá Nájomné-fľaša propánbutánová 3Q/2016 - NP 8,83 eur 06.10.2016 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 00685852  

FP1601151

Faktúra došlá Strážna služba 9/2016 - NP 691,20 eur 06.10.2016 IBS-SECURITY s.r.o. Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 45404828  

FP1601154

Faktúra došlá Rekonštrukcia-zateplenie objektu Polikliniky Stará Turá 10238,22 eur 06.10.2016 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  

FP1601155

Faktúra došlá Kontrola rozvodu plynu, odborná prehliadka plynových kotlov - TH 342,00 eur 06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1601156

Faktúra došlá Údržba rozvodov plynu, oprava a prehliadka kotlov - TH 547,40 eur 06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1601157

Faktúra došlá Údržba rozvodov plynu a prehliadka kotla - TH 272,80 eur 06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1601158

Faktúra došlá Údržba a oprava rozvodov plynu a kotlov, prehliadka kotlov - TH 385,80 eur 06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1601159

Faktúra došlá Oprava kotla Protherm - byty  Mýtna 595 22,90 eur 06.10.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1601162

Faktúra došlá Dodávka tepla 9/2016 - TH 30096,15 eur 07.10.2016 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  

FP1601164

Faktúra došlá Prenájom fliaš - NP 300,00 eur 07.10.2016 Linde Gas,k.s. Tuhovská 3, 83106 Bratislava 31373861  

FP1601165

Faktúra došlá Oprava komunikácie KOS segmentu VS2 a VS10 - TH 819,88 eur 07.10.2016 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1601166

Faktúra došlá Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbné povolenie a realizáciu stavby "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK, TÚV - VS4 Stará Turá - TH 21967,20 eur 07.10.2016 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

44/16/TH

Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS1   10.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

45/16/TH

Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skuška RSP PK9   10.10.2016 Dušan Ondráško  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  

46/16/TH

Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob, vnútorná prehliadka - KOS11   11.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

47/16/TH

Objednávka vyšlá PKDS odborná prehliadka NTL kotolne   11.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

FP1601187

Faktúra došlá Zhotovenie povlakovej krytiny - NP 1591,73 eur 11.10.2016 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  

FP1601189

Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2016 - TH 188,65 eur 12.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601190

Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2016 - TH 134,69 eur 12.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601191

Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2016 - TH 589,03 eur 12.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601192

Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2016 - TH 456,65 eur 12.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601193

Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne - NP 71,30 eur 12.10.2016 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  

FP1601194

Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2016 - NP 106,18 eur 12.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601195

Faktúra došlá Spotreba elektriny 9/2016 - NP 515,18 eur 12.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601196

Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - NP 70,00 eur 12.10.2016 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH

FP1601198

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu  9/2016 - TH 8671,12 eur 13.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601199

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH 5499,91 eur 13.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601200

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH 1058,87 eur 13.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601201

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH 506,21 eur 13.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601202

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH -267,22 eur 13.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601203

Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH -124,49 eur 13.10.2016 MET Slovakia,a.s. Rajská 7, 81108 Bratislava 45860637  

FP1601206

Faktúra došlá KOS386 - oprava komunikácie - TH 725,92 eur 14.10.2016 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1601210

Faktúra došlá Čistiaci materiál 71,93 eur 17.10.2016 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  

48/16/TH

Objednávka vyšlá Oprava doplňovacieho čerpadla   17.10.2016 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  

FP1601211

Faktúra došlá Smeťová nádoba - TH 30,00 eur 18.10.2016 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  

FP1601212

Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob KOS1-TH 127,49 eur 18.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

FP1601213

Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob KOS11-TH 239,04 eur 18.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

FP1601214

Faktúra došlá Odborná prehliadka NTL kotolne PKDS-TH 78,86 eur 18.10.2016 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  

FP1601215

Faktúra došlá Rekonštrukcia-zateplenie objektu Poliklinika Stará Turá 21824,96 eur 18.10.2016 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  

FP1601219

Faktúra došlá Dodávka elektriny 10/2016 - TH 1695,16 eur 20.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601220

Faktúra došlá Dezinfekcia - TH 557,28 eur 20.10.2016 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

FP1601222

Faktúra došlá Dezinfekcia - byty 380,537,595,676 241,92 eur 20.10.2016 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

FP1601223

Faktúra došlá Dodávka elektriny 10/2016 - NP 1574,61 eur 20.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601224

Faktúra došlá Dodávka elektriny 10/2016 - NP 273,93 eur 20.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601225

Faktúra došlá Dezinfekcia - NP 937,44 eur 20.10.2016 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

FP1601231

Faktúra došlá Odborné skúšky - prehliadky el.zariadení - regulač.stanice plynu - TH 103,52 eur 25.10.2016 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH

FP1601236

Faktúra došlá Rekonštrukcia-zateplenie objektu Polikliniky Stará Turá -  PLK 17421,47 eur 27.10.2016 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  

FP1601238

Faktúra došlá Spotreba elektriny od 01.01.2016 do 19.09.2016 - vyúčtovanie - TH 2077,21 eur 27.10.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  

FP1601251

Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 10/2016 - NP 21,68 eur 28.10.2016 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,091616 Krajné 36964867 nie je platca DPH

FP1601252

Faktúr adošlá Revízne a servisné práce výťahu 10/2016 - PLK 144,00 eur 28.10.2016 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  

NZ 2723/2014

Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.10.2016 Katarína Bielčiková "ANNIMAL LAND" Paprad 1803, 91601 Stará Turá  46811001  

NZ 2067/2002

Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.10.2016 Anna Nemcová NEDINA-Výdajňa zdravotníckych pomôcok Hurbanvoa 154/66, 91601 Stará Turá 37510088  

ZML - B - 32/16

Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2016 Roman Malíček      

ZML - B - 70/15

Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.10.2016 Miriama Majerníková      

ZML - B - 29/16

Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2016 Radka Tomková      

ZML - B - 28/16

Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.10.2016 Anna Sadloňová      

ZML - B - 76/15

Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   31.10.2016 Michaela Gregorová