Dokumenty 12/2016

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka

ZML - B- 1/16

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

01.12.2016

Marcela Jelínková

     

115/2016/B

Objednávka vyšlá

Kontrola hydrantov - bytový dom 676

 

01.12.2016

Pyroservis a.s. organizačná zložka

91305 Melčice Lieskové 117

30813905

 

116/2016/B

Objednávka vyšlá

Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 676/1

 

01.12.2016

Miroslav Pleško - kominár

Hrnčiarové 914,91612 Lubina

14048604

 

FP1601374 

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - TH 

553,63 eur 

01.12.2016 

MET Slovakia,a.s. 

Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637 

 

FP1601375 

Faktúra došlá 

 Dodávka zemného plynu 12/2016 - TH 

1036,20 eur 

 01.12.2016

 MET Slovakia,a.s. 

Rajská 7, 81108 Bratislava

 45860637

 

FP1601376

Faktúra došlá 

 Dodávka zemného plynu 12/2016 - byty 537

2070,60 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s. 

Rajská 7, 81108 Bratislava

 45860637

 

FP1601377

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - NP

2,10 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601378

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - PLK

4,32 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601379

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - NP

10,38 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601380

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - NP

59,43 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601381

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - NP

127,39 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601382

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 12/2016 - NP

181,00 eur

01.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601383

Faktúra došlá

Revízne a servisné práce výťahu 11/2016 - PLK

180,60 eur

01.12.2016

PV MOVIS s.r.o.

91616 Krajné 287

50370740

 

FP1601384

Faktúra došlá

KOS-servis MaR - TH

655,96 eur

01.12.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 

FP1601386

Faktúra došlá

Náhradné diely pre riadiace systémy - TH

33696,00 eur

01.12.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 

FP1601388

Faktúra došlá

Výmena sporáka - byty 380/45

179,00 eur

01.12.2016

ELEKTRO  Emil Oleš

SNP 271, 91601 Stará Turá

30870500

 

FP1601394

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 11/2016 - nebyty

27,68 eur

02.12.2016

MOVIS Pavol Vydarený

Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH

FP1601397

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - TH

135,94 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP161398

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - TH

5,69 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1601399

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - TH

6815,03 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1601401

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - byty 380,537,595,676

1811,94 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1601402

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - PLK

137,57 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1601403

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - NP

515,44 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

FP1601404

Faktúra došlá

Spotreba vody 11/2016 - NP

181,58 eur

02.12.2016

PreVaK,s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

 

51/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - kotle - CPK - TH

 

05.12.2016

Lukáč spol. s r.o.

Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 

117/2016/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a kontrola rozvodov plynu - NP

 

05.12.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 

118/2016/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka, skúška a kontrola rozvodov plynu - budova Tt

 

05.12.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

 

121/2016/B

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka rozvodu plynu + RSP - bytový dom 676/1

 

05.12.2016

Mgr. Štefan Molnár

92584 Vlčany 1545

50043277

 

FP1601405

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 11/2016 - TH

32,30 eur

05.12.2016

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 

FP1601408

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 11/2016 - PLK

233,54 eur

05.12.2016

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

 

ZML - B- 4/15

Dodatok

Dodatok k Zmluve o podnájme bytu

 

06.12.2016

Pavlína Danihelová

     

52/16/TH

Objednávka vyšlá

PK7 - odborná prehliadka NTL kotolne - TH

 

06.12.2016

Lukáč spol. sr.o.

Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 

FP1601409

Faktúra došlá

Strážna služba 11/2016 - nebyty

2764,80 eur

05.12.2016

IBS-SECURITY s.r.o.

Trenčianska 1885/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

45404828

 

FP1601411

Faktúra došlá

Internet - TH

12,00 eur

06.12.2016

ICS Systems s.r.o.

Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

 

125/2016/NP

Objednávka vyšlá

Použitie plšiny - NP

 

09.12.2016

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

 

FP1601415

Faktúra došlá

Dodávka tepla 11/2016 - TH

38103,75 eur

09.12.2016

E.P.E.,s.r.o.

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2

36769789

 

FP1601418

Faktúra došlá

Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu a rozvodu plynu - byty 676

100,00 eur

09.12.2016

Mgr. Štefan Molnár

92584 Vlčany 1545

50043277

nie je platca DPH

P - 2530/2016

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku

 

12.12.2016

Martina Juhásiková

     

53/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška EZ KOS 11 - TH

 

12.12.2016

Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE

Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

14124688

 

54/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška EZ KOS 11 - TH

 

13.12.2016

Dušan Ondráško EL-DO

SNP 3265/5, 91601 Stará Turá

17656273

 

FP1601442

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 11/2016 - TH

543,20 eur

13.12.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1601443

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 11/2016 - TH

736,02 eur

13.12.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1601444

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 11/2016 - TH

1137,84 eur

13.12.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1601445

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 11/2016 - TH

199,44 eur

13.12.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1601446

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11/2016 - TH

42887,31 eur

13.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601447

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11/2016 - TH

2836,16 eur

13.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601448

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11/2016 - TH

800,46 eur

13.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601449

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11/2016 - TH

12756,08 eur

13.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601450

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11/2016 - TH

16267,26 eur

13.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601451

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11/2016 - TH

4874,34 eur

13.12.2016

MET Slovakia,a.s.

Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1601452

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží - PLK

58,63 eur

13.12.2016

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

35742364

 

ZML - B - 27/15

Dodatok

Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu

 

14.12.2016

Margita Bangová

     

ZML - B - 17/16

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

14.12.2016

Hana Trksiaková

     

ZML - B- 60/15

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

 

14.12.2016

Jaroslav Ličko

     

ZML - B 63/15

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

 

14.12.2016

Eugen Baláž

     

ZML - B 54/16

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

14.12.2016

Eugen Baláž

     

FP1601453

Faktúra došlá

Posypová soľ - nebyty

180,00 eur

14.12.2016

ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.

ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá

36302252

 

12A/2011/380

Dodatok

Dodatok číslo 12 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Naďa Ondrašovicová

     

9A/2015/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Božena Filúsová

     

11A/2012/380

Dodatok

Dodatok číslo 9 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Soňa Barančinová

     

3A/2011/380

Dodatok

Dodatok číslo 11 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Anna Ostrovská

     

8A/2013/380

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Darina Jurášová

     

1A/2012/380

Dodatok

Dodatok číslo 9 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Anna Prachárová

     

7A/2015/380

Dodatok

Dodatok číslo 4 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Jaroslava Zámková

     

5A/2011/380

Dodatok

Dodatok číslo 11 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Jana Vychlopnová

     

50B/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 21 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Vladimír Durec

     

56A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Viliam Druk

     

67A/2011/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 13 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Tomáš Drab

     

52A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Jozef Otiepka

     

54A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Anton Kolár

     

94A/2009/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 12 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Pavel Benian

     

76A/2010/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 14 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Vladimír Antálek

     

97A/2016/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Jaroslav Galbavý

     

80A/2009/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 16 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

František Kováč

     

57A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 12 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Jaroslav Kučera

     

75A/2013/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 8 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Viktor Galbavý

     

46A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Tomáš Bačo

     

45A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Ján Arbet

     

82A/2012/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 10 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Marián Gavač

     

55A/2011/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 13 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

Vladimír Sadloň

     

59A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o  ubytovaní

 

15.12.2016

JUDr. Pavol Tomiš

     

NZ 2272/16

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov

 

16.12.2016

Viera Fridrišková

90623 Rudník 184

32724641

 

ZML - B -19/16

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

19.12.2016

Elena Čikelová

     

FP1601455

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 11/2016 - NP

109,43 eur

19.12.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 1945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1601456

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 11/2016  - NP

667,45 eur

19.12.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 1945/38, 01001 Žilina

36416541

 

FP1601457

Faktúra došlá

Čistiaci materiál

68,84 eur

19.12.2016

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

 

FP1601458

Faktúra došlá

Výmena okna - NP

264,45 eur

19.12.2016

eurowin pro s.r.o.

SNP 149/60, 91601 Stará Turá

50351966

nie je platca DPH

FP1601459

Faktúra došlá

Oprava omietky - NP

157,70 eur

19.12.2016

Vladimír Černák VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

 

FP1601460

Faktúra došlá

Oprava terénu - NP

224,00 eur

19.12.2016

Vladimír Černák  VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

 

FP1601464

Faktúra došlá

Dodávka náhradných dielov pre riadiace systémy - TH

19968,00 eur

19.12.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 

P - 2561/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Pavol Peník

     

P - 2606/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Vladimír Brezinský

     

ZML - B - 13/16

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

20.12.2016

Bibiana Tavaliová

     

FP1601466

Faktúra došlá

Odstránenie nedostatkov z profylaktiky - TH

767,64 eur

20.12.2016

KLIMASOFT,s.r.o

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

 

FP1601467

Faktúra došlá

Použitie plošiny - NP

81,00 eur

20.12.2016

TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o.

Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

 

FP1601468

Faktúra došlá

Prehliadka a skúška NTL - TH

113,12 eur

20.12.2016

Lukáč spol. s r.o.

Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

 

FP1601470

Faktúra došlá

Výmena sporáka - byty 537

189,00 eur

20.12.2016

ELEKTRO  Oleš Emil

SNP 271, 91601 Stará Turá

30870500

 

P -2534/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Dušan Ondráško

     

P - 2542/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ivan Václavek

     

P - 2537/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Antala

     

P-2570/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Kvetoslava Poláčiková

     

P - 2551/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Michaela Galbavá

     

P - 2553/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Anna Hluchá

     

P - 2549/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Nadežda Eiseleová

     

P - 2576/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Hrabovský

     

P - 2597/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Emil Recký

     

P - 2589/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Bc. Tomáš Buchel

     

P - 2588/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Vladimír Labudík

     

P - 2587/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Jan Bzovski

     

P - 2586/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Karol Molec

     

P - 2584/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ivan Kostelný

     

P - 2583/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Ušák

     

P - 2581/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Susko

     

P - 2580/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Nižňanský

     

P - 2578/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Emil Šimna

     

P - 2579/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Susko

     

P - 2577/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Branislav Sadloň

     

P - 2575/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Juraj Kopolovič

     

P - 2574/217

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Rastislav Tomka

     

P - 2573/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Stančík

     

P - 2572/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Jaroslav Gašparík

     

P - 2571/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Tomka

     

P - 2569/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Medňanský

     

P - 2567/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Pavol Vlček

     

P - 2566/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Viliam Matuška

     

P - 2565/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Eva Tomisová

     

P - 2564/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Viliam Pagáč

     

P - 2563/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Susko

     

P - 2562/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Eva Tomisová

     

P - 2560/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Jaromír Štefánik

     

P - 2559/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Jozef Paulovič

     

P - 2558/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Eva Tomisová

     

P - 2557/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Radovan Rapant

     

P - 2556/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Radovan Rapant

     

P - 2555/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Ušák

     

P - 2554/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Jaroslav Michalec

     

P - 2552/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Skovajsa

     

P - 2550/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Peter Borcha

     

P - 2548/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Peter Hornáček

     

P - 2547/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Kamila Medňanská

     

P - 2546/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Peter Kvasnica

     

P - 2545/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Peter Chudík

     

P - 2544/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ivan Drška

     

P - 2543/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Emil Oleš

     

P - 2535/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Vladimír Marták

     

P - 2536/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Alena Potfajová

     

P - 2538/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Rudolf Naď

     

P - 2539/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Zdenka Hrabovská

     

P - 2541/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Katarína Rubaninská

     

P - 2590/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Jana Pagáčová

     

P - 2591/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Zámečník

     

P - 2592/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Daniela Sýkorová

     

P - 2593/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Vladimír Dúbrava

     

P - 2594/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Mária Kubinová

     

P - 2595/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Miroslav Mikuš

     

P - 2596/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Eva Čičová

     

P - 2598/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Andrea Porubanová

     

P - 2599/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Vladimír Bača

     

P - 2601/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Štefan Pagáč

     

P - 2603/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Dušan Izakovič

     

P - 2605/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Ján Zloch

     

P - 2607/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Rastislav Hruška

     

P - 2608/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ján Valenta

     

P - 2609/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Dušan Klimáček

     

P - 2610/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Peter Klinec

     

P - 2611/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Anna Bálentová

     

P - 2612/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Zdenka Ješková

     

P - 2613/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Anna Červená

     

P - 2614/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Ing. Ján Blažko

     

P-2604/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme pozemku

 

20.12.2016

Soňa Bajzíková

     

ZML - B - 16/16

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu

 

21.12.2016

Valéria Podhradská

     

FP1601472

Faktúra došlá

Kontrola a meranie HZ - byty 676/1

31,56 eur

21.12.2016

Pyroservis a.s. organizačná zložka

91305 Melčice Lieskové 117

30813905

 

FP1601473

Faktúra došlá

Čistenie kanalizácie -nebyty

160,00 eur

21.12.2016

Miroslav Súrovský

Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

nie je platca DPH

FP1601476

Faktúra došlá

Revízne a servisné práce na výťahu 12/2016 - PLK

163,50 eur

22.12.2016

PV MOVIS s.r.o.

91616 Krajné 287

50370740

 

FP1601477

Faktúra došlá

Prostriedky na uvoľňovanie skrutiek - TH

73,20 eur

22.12.2016

TECH-LIT SK s.r.o.

Prielohy 1012/16, 01007 Žilina

50006193

 

FP1601479

Faktúra došlá

Servisná ročná kontrola kotlov - NP

298,00 eur

23.12.2016

Vladimír Kopún - Plynoterm

Tematínska 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom

37025988

nie je platca DPH

FP1601480

Faktúra došlá

Vodomer - NP

18,00 eur

23.12.2016

Relaxed s.r.o.

SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

nie je platca DPH

FP1601484

Faktúra došlá

KOS 384 - oprava dotlakovania - TH

76,69 eur

27.12.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

 

FP1601487

Faktúra došlá

Kontrola a čistenie komínov - byty 676/1

65,00 eur

28.12.2016

Miroslav Pleško - kominár

Hrnčiarove 914,91612 Lubina

14048604

nie je platca DPH

FP1601496

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 12/2016 - NP

21,68 eur

29.12.2016

MOVIS  Pavol Vydarený

Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

nie je platca DPH

FP1601497

Faktúra došlá

Pranie a čistenie posteľnej bielizne - NP

167,35 eur

29.12.2016

ADATEX,s.r.o.

Turecká2447/24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

 

NZ 45/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

 

30.12.2016

Jaroslava Popluhárová

91307 Bošáca 265

37914316

 

NZ 2732/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

 

30.12.2016

Mesto Stará Turá

SNP 1/2,91601 Stará Turá

00312002

 

NZ 2728/2015

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o  podnájme nebytových priestorov

 

30.12.2016

Vladimír Černák - VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

3548971

 

ZML - B 12/16

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

 

30.12.2016

Miriam Ďurinová

     

ZML - B - 1/17

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

30.12.2016

Jakub Vrábel

     

NZ 2270/2015

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

 

30.12.2016

EUROWIN PLUS s.r.o.

SNP 149/60,91601 Straá Turá 47353058  

NZ 2278/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

 

30.12.2016

eurowin pro, s.r.o.

SNP 149/60,91601 Stará Turá 50351966  

P - 2483/2016

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

 

30.12.2016

Tomáš Baran, Michala Krištofovič,B.S.B.A.

     

NZ 33/2009

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

 

30.12.2016

PREMARESS PLUS s.r.o.

Vlčkova 8/A/1062, 81104 Bratislava 35757949  

NZ 46/2017

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

 

30.12.2016

SAMŠPORT s.r.o.

Hodžova 261/1, 90701 Myjava 18048692