Dokumenty 9/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1501045

 

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  02.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637

 

FP1501047 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur  02.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637

 

FP1501048 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 353,81 eur 02.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501049 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2762,17 eur 02.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501050 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 02.09.015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501054 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 202,42 eur 02.09.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501056 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 03.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501057 Faktúra došlá Spotreba vody 5,69 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501058 Faktúra došlá Spotreba vody 66,92 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501059 Faktúra došlá Spotreba vody 5240,21 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501061 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 03.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501062 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 03.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501065 Faktúra došlá Spotreba vody 143,66 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501066 Faktúra došlá Spotreba vody 106,87 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501067 faktúra došlá Spotreba vody 734,12 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501068 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501069 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501070 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501071 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501072 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501073 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501074 Faktúra došlá Odborná prehliadka a kontrola plynových zariadení 476,40 eur 03.09.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501075 Faktúra došlá Výmena plynového kotla 2098,80 eur 03.09.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501076 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energia 159,53 eur 04.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501077 Faktúra došlá Oprava plochy 6877,86 eur 04.09.2015 UNISTAV-VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1501078 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 04.09.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501079 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 04.09.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501081 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 34,82 eur 04.09.2015 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501082 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 201,40 eur 04.09.2015 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501093 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 07.09.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie platca DPH
FP1501094 Faktúra došlá Dodávka tepla 29144,74 eur 07.09.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1501096 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 07.09.2015 ICS systems,s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1501097 Faktúra došlá Čistiaci materiál 109,44 eur 07.09.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1501099 Faktúra došlá Výmena strešného okna 423,20 eur 08.09.2015 Miroslav Uhlík Mýtna 537/48, 91601 Stará Turá 40274730 nie je platca DPH
FP1501100 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 08.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
93/2015/NP Objednávka Výmena okien - fitnes Papragáj   09.09.2015 EUROWIN Pro s.r.o. Dr. D. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322  
FP1501101 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby elektrickej energie 101,87 eur 09.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501102 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 526,86 eur 09.09.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501103 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 306,24 eur 09.09.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501104 Faktúra došlá Servisná prehliadka CHÚV 226,99 eur 09.09.2015 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
ZML - B - 37/15 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   14.09.2015 Lenka Chorvátová      
ZML - B - 64/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.09.2015 Lenka Chorvátová      
ZML - B - 66/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.09.2015 Alžbeta Viskupová      
ZML - B - 61/14 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   14.09.2015 Eugen Baláž      
ZML - B - 63/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.09.2015 Eugen baláž      
FP1501130  Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby elektrickej energie  -2771,32 eur  16.09.2015  Lumius Slovakia,s.r.o.  Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541   
FP1501131 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1028,48 eur 16.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501132 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 7674,91 16.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501133 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 5080,45 eur 16.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501137 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 16.09.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1501140 Faktúra došlá Termostaty + ventily 69,77 eur 17.09.2015 TTI-Energo,spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
94/2015/NP Objednávka Kontrola a čistenie komínov PKPZ   18.09.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
95/2015/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov PK537   18.09.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
39/15/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov PK7,PK9,CPK,PKDS,PKDK   18.09.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
40/15/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS2    18.09.2015 Jozef Lukáč-LUKˇAČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
41/15/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOSVS10   18.09.2015 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
42/15/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov PKDS   18.09.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
43/15/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov PKDK   18.09.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
ZML - B - 4/15 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   22.09.2015 Pavlína Danihelová      
FP1501146 Faktúra došlá Oprava kotla 66,60 eur 23.09.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501147 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2637,94 23.09.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
45/15/TH Objednávka Upchávky na ventily LDM   24.09.2015 TOM-EI  Jozef Toman M.R.Štefánika 368/90, 91601 Stará Turá 33441430  
FP1501148 Faktúra došlá Maľovanie bytu 273,85 eur 24.09.2015 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1501149 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov tepla 299,70 eur 24.09.2015 K.B.F. group s.r.o SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1501154 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501155 Faktúra došlá Kominárske práce 74,72 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501156 Faktúra došlá Kominárske práce 84,08 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501157 Faktúra  došlá Kominárske práce 61,84 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501158 Faktúra došlá Overenie merača tepla 211,80 eur 28.09.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
NZ 2253/2010 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   29.09.2015 Alpha Pro Tel s.r.o. Rovná 11, 92601 Sereď 36795976  
NZ 2250/2010 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2015 Emília Naďová - ADKA Vaďovce 319, 91613 Kostolné 37023608  
FP1501160 Faktúra došlá Oprava dverí 90,00 eur 30.09.2015 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007039  
NZ 2715/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2015 Lukáš Kaňo Topolecká 2130, 91601 Stará Turá 45948887  
NZ 2661/2009 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.09.2015 Ľubomír Ostrovský Hurbanova 3157/76, 91601 Stará Turá 43109683  
FP1501161 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby zemného plynu 196,97 eur 30.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501162 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby zemného plynu 40,52 eur 30.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
ZML - B - 67/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Valéria Machová      
ZML - B - 70/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Miriam Majetníková      
ZML - B - 64/12  Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2015 Veronika Benianová, Juraj Valach      
ZML - B - 68/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Alena Papulaková      
ZML - B - 74/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Anabela Krišková      
ZML - B - 75/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Ema Bohovicová      
71A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   30.09.2015 Dušan Berec      
NZ 2726/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.09.2015 LABDENT,s.r.o.  Miroslav Labudík Holubyho 353/29, 91601 Stará Turá 46057145