Dokumenty 10/2015

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka

FP1501163 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  01.10.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501164 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur  01.10.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501165 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2762,17 eur 01.10.2015 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501166 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 01.10.2015 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501167 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 353,81 eur 01.10.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501169 Faktúra došlá Dlažba a obklad 345,25 eur 01.10.2015 GARNEX Adriana Kavická Družstevná 500, 91601 Stará Turá 44157134  
FP1501170 Faktúra došlá Upchávky do ventilov 228,00 eur 01.10.2015 Jozef Toman TOM-EI M.R.Štefánika 368/90, 91601 Stará Turá 33441430  
FP1501171 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 285,12 eur 02.10.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501172 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 322,70 eur 02.10.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501173 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 488,04 eur 02.10.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501176 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 02.10.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501177 Faktúra došlá Spotreba vody 5809,84 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
88A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   02.10.2015 Jozef Očenášek      
FP1501178 Faktúra došlá Spotreba vody 74,68 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501179 Faktúra došlá Spotreba vody 7,96 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501181 Faktúra došlá Spotreba vody 281,89 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501183 Faktúra došlá Spotreba vody 745,75 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501184 Faktúra došlá Spotreba vody 1182,37 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501185 Faktúra došlá Spotreba vody 126,36 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501186 Faktúra došlá Spotreba vody 104,59 eur 02.10.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
46/15/TH Objednávka Celoplošná deratizácia - TH   05.10.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
101/2015/B Objednávka Celoplošná deratizácia   05.10.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
102/2015/NP Objednávka Celoplošná deratizácia   05.10.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
103/2015/NP Objednávka Zaslepenie vodovodnej prípojky 168/16   05.10.2015 Ján Kubiš AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá 30875072  
FP1501196 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 05.10.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1501198 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 05.10.2015 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1501200 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 05.10.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501201 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 05.10.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501202 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 05.10.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501203 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 05.10.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501204 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 05.10.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501205 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 05.10.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501206 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 05.10.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
P - 2528/2015 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozmeku   05.10.2015 Zdenka Rojková      
P - 2527/2015 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Miroslav Pavlovič      
P - 1117/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Margareta Strelníková      
P - 1118/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Darina Bednárová      
FP1501207 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 37,72 eur 05.10.2015 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá  36303666  
P - 2529/2015 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Michaela Hanáková      
P - 2512/2011 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Oľga Mizeráková      
P - 1111/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Alojz Peško      
P - 2479/2006 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Ján Fabián      
P - 2467/2005 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Natália Poláčková      
P - 2508/2010 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Ing. Bibiána Ščepková      
P - 2451/2004 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Ľudmila Janigová      
P - 2465/2005 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   05.10.2015 Oľga Mizeráková      
FP1501208 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 198,50 eur 05.10.2015 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá  36303666  
104/2015/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PZ   06.10.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
107/2015/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška zabezp.zariadenia   06.10.2015 CIO Systems         Ing. Peter Vido 91613 Vaďovce 81 30032946  
47/15/TH Objednávka PK7-odborná prehliadka, RSP odborná prehliadka a odborná prehliadka plynových kotlov a tlakových nádob   06.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
P - 2509/2010 Dodatok Dodatok číslo 2 k zmluve o podnájme pozemku   06.10.2015 Mgr. Zita Šulová      
FP1501211 Faktúra došlá KOS 5/1 - oprava SW konfigurácie 118,48 eur 06.10.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
P - 2492/2007 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   06.10.2015 Gabriel Galbavý, Paulína Galbavá      
P - 1113/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   06.10.2015 Adriana Gašparíková      
FP1501213 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 06.10.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
P - 2453/2004 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   06.10.2015 Pavol Táborský a spol. 92201 Veľké Orvište 305 14104199  
FP1501216 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby elektrickej energie 124,10 eur 06.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501217 Faktúra došlá Propánbutánové nájomné fľaše 8,83 eur 06.10.2015 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
108/2015/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ DS   07.10.2015 Ján Volár elektro-práce Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688  
108/2015/np Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ DS   07.10.2015 Dušan Ondráško EL-DO SNP 265/5,91601 Stará Turá 17656273  
48/15/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ KOS1   07.10.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
49/15/TH Objednávka KOS1-odborná prehliadka vonk.tlakových nádob   07.10.2015 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
50/15/TH Objednávka KOS11-odborná prehliadka vonk.tl. nádob   07.10.2015 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
51/15/TH Objednávka PKDS-odborná prehliadka NTL kotolne   07.10.2015 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501219 Faktúra došlá Dodávka tepla 29780,24 eur 07.10.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1501221 Faktúra došlá Oprava čerpadiel 310,80 eur 07.10.2015 PUMPA SERVIS - Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
P - 2488/2006 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   07.10.2015 Július Markech      
P - 1139/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   07.10.2015 Viliam Vrla      
P - 1266/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   07.10.2015 Ľubomír Horáček      
P - 1135/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   08.10.2015 Slavomír Kovačovic - RENO Turecká 2440/30, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34488316  
FP1501224 Faktúra došlá Dlhodobý prenájom fliaš 300,00 eur 08.10.2015 Linde Gas k.s. Tuhovska 3, 83106 Bratislava 31373861  
P - 2513/2012 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   08.10.2015 Branislav Dlhý      
57A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   08.10.2015 Jaroslav Kučera      
FP1501226 Faktúra došlá Výmena okien 4569,38 eur 08.10.2015 eurowin trade s.r.o. SNP 149/60, 91601 Stará Turá 48270903 nie je platca DPH
P - 1114/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   08.10.2015 Viera Hyrčová      
P - 2506/2009 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme pozemku   08.10.2015 Pavol Meliš      
FP1501230 Faktúra došlá Oprava ríny a zvodu 132,00 eur 09.10.2015 Vladimír Čečrnák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
FP1501233 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 537,83 eur 09.10.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
63A/2015/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní   09.10.2015 Ľubomír Pargáč      
FP1501234 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 311,26 eur 09.10.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501255 Faktúra došlá Výmena klapky 805,25 eur 12.10.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1501256 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 12.10.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
P - 2456/2004 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   12.10.2015 Ing. Slavomír Faško, Ing. Ľubomíra Fašková      
FP1501257 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 1813,65 eur 12.10.2015 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
P - 1141/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   12.10.2015 Pavol Talaba      
94A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní   12.10.2015 Pavel Benian      
95A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Jaroslav Galbavý      
45A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Ján Arbet      
46A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Tomáš Bačo      
50B/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 18 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Vladimír Durec      
52A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Jozef Otiepka      
54A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Anton Kolár      
58A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Ivan Vrtoch      
58B/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Dušan Zámečník      
66A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Pavel Nedorost      
75A/2013/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Viktor Galbavý      
80A/2009/DŠ Dodatok  Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 František Kováč      
87A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní   13.10.2015 Branislav Belák      
P - 2511/2011 Dodatok  Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   13.10.2015 Emília Púdelková      
P - 2526/2015 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   13.10.2015 Zdeněk Otáhal      
P - 2470/2007 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   13.10.2015 Júlia Valeková      
ZML - B - 27/15 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   13.10.2015 Margita Bangová      
113/2015/B Objednávka Výmena vodomerov SV - Mýtna 537   14.10.2015 STEMY s.r.o. Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36331970  
FP1501260 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 5997,70 eur 14.10.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
P - 1136/99 Dodatok  Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   14.10.2015 Hochel Family,v.o.s. 90622 Poriadie 14 36299031  
P - 2525/2014 Ddatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme pozemku   14.10.2015 Michal Stančík      
9A/2015/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   14.10.2015 Božena Filúsová      
FP1501261 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu

1204,96 eur 

14.10.2015  MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava  45860637   

FP1501262 

Faktúra došlá 

Spotreba zemného plynu 

10931,93 eur

14.10.2015 

MET Slovakia,a.s. 

Mostová 2, 81102 Bratislava 

45860637 

 

FP1501264

Faktúra došlá

Zúčtovanie spotreby elektrickej energie

-20,11 eur

14.10.2015

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

 

82A/2012/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní

 

14.10.2015

Marián Gavač

     

99A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

 

14.10.2015

Sergej Litvin

     

FP1501265

Faktúra došlá

Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu

102,00 eur

14.10.2015

JVVH  VLadimír Halák

SNP 261/37, 91601 Stará Turá

22822089

 

P - 2422/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

14.10.2015

Ján Pastorek

     

P - 2416/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

14.10.2015

Jaromír Solovic

     

P - 2419/2001

Dodatok 

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

14.10.2015

Vladimír Horváth

     

P - 2521/2013

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku

 

14.10.2015

Miroslav Durec

     

P - 2414/2001

Dodatok

   

15.10.2015

Ján Halabrín

     

P - 2523/2014

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku

 

15.10.2015

Milan Medňanský

     

P - 2417/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

15.10.2015

Šimon Škyrta

     

P - 2429/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

15.10.2015

Ivan Knapek

     

P - 2420/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

15.10.2015

Stanislav Zigo

     

P - 2524/2014

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku

 

16.10.2015

Jaroslav Bielčik

     

86A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

 

16.10.2015

Ivan Klandúch

     

59A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

 

16.10.2015

JUDr. Pavol Tomiš

     

91A/2013/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní

 

16.10.2015

Miroslav Vychlopeň

     

78A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

 

19.10.2015

Peter Baláž

     

114/2015/NP

Objednávka

Oprava strechy DJ355/4

 

19.10.2015

VV TRADING Vladimír Vavák

Jiráskova 165/10, 91601 Stará Turá

34548785

 

FP1501269

Faktúra došlá

Prerábka sociálneho zariadenia

992,00 eur

19.10.2015

KLIMÁČEK Miroslav

Hurbanova 48, 91601  Stará Turá

34549811

nie je platca DPH

FP1501270

Faktúra došlá

Pranie a čistenie posteľnej bielizne

170,75 eur

19.10.2015

ADATEX,s.r.o.

Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

 

P - 2421/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

19.10.2015

Alexej Klikáč

     

FP1501271

Faktúra došlá

Výmena vodometu

245,54 eur

19.10.2015

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

 

P - 2529/2015

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájem pozemku

 

20.10.2015

HELICOP,s.r.o.   Ing. Michal Halinár

SNP 265/9, 91601 StaráTurá

47555866

 

FP1501274

Faktúra došlá

Čistiaci materiál

38,08 eur

21.10.2015

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

 

FP1501275

Faktúra došlá

Pripojovací poplatok

139,80 eur

21.10.2015

Západoslovenská distribučná,a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava

36361518

 

FP1501276

Faktúra došlá

Deratizácia

501,12 eur

21.10.2015

Tibor Jacko

Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

 

FP1501277

Faktúra došlá

Deratizácia - časť

216,00 eur

21.10.2015

Tibor Jacko

Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

 

FP1501278

Faktúra došlá

Deratizácia

833,76 eur

21.10.2015

Tibor Jacko 

Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

 

84B/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní

 

21.10.2015

Peter Straka

     

115/2015/NP

Objednávka

Výmena okien DS

 

22.10.2015

EUROWIN PRO s.r.o.

Dr.D.Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá

46703322

 

FP1501291

Faktúra došlá

Oprava strechy

988,81 eur

22.10.2015

VV TRADING - Vavák Vladimír

Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá

34548785

 

P - 2418/2001

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

22.10.2015

Štefan Švrčič

     

67A/2011/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní

 

22.10.2015

Tomáš Drab

     

55A/2011/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní

 

22.10.2015

Vladimír Sadloň

     

90A/2013/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

 

22.10.2015

Marián Bisták

     

FP1501292

Faktúra došlá

Zaslepenie vodovodnej prípojky

468,00 eur

23.10.2015

Ján Kubiš - AQUA

Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá

30875072

 

81A/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

 

23.10.2015

Ján Miko

     

69A/2012/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní

 

23.10.2015

Mário Malek

     

FP1501293

Faktúra došlá

KOS 125/21 - oprava merania diferenčného tlaku

104,58 eur

26.10.2015

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1501294

Faktúra došlá

Spotreba elektrickej energie

2637,94 eur

26.10.2015

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  

P - 2507/2009

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme pozemku

 

26.10.2015

Anna Oslayová

     

76A/2010/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 11 k Zmluve o ubytovaní

 

27.10.2015

Vladimír Antálek

     

P - 1112/99

Dodatok

Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku

 

27.10.2015

Marta Kopecká

     
P - 1134/99 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme pozemku   27.10.2015 Edita Mašánová Zelená 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 32783434  
116/2015/NP Objednávka Oprava netesnosti vo vodov. šachte   27.10.2015 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501298 Faktúra došlá Servis kotlov a dodávka materiálu 431,76 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501299 Faktúra došlá Prehliadka a kontrola plynového zariadenia 427,20 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501300 Faktúra došlá Prehliadka a kontrola plynového zariadenia 298,80 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501301 Faktúra došlá Zaškolenie obsluhy plynového kotla 27,48 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501302 Faktúra došlá Zaškolenie obsluhy plynového kotla 24,48 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501303 Faktúra došlá Zaškolenie obsluhy plynového kotla 24,48 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501304 Faktúra došlá Výmena a montáž kotla IMMERGAS 2098,80 eur 29.10.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501305 Faktúra došlá Oprava fasády 146,40 eur 29.10.2015 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/14, 91601 Stará Turá 34548971  
56A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní   30.10.2015 Viliam Druk      
10A/2015/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   29.10.2015 Patrícia Schnorrerová      
6A/2015/380 Zmluva  Zmluva o ubytovaní   30.10.2015 Božena Medňanská      
FP1501308 Faktúra došlá Vyspravenie maľovky 30,00 eur 30.10.2015 SI  Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
NZ 2727/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.10.2015 RADE-COM,s.r.o. Vaďovce 62, 91613 Kostolné 36654230  
P - 2520/2014 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.10.2015 Danka Velebná      
P - 2531/2015 Zmlva Zmluva o podnájme pozemku   30.10.2015 Mgr. Michaela Hanáková      
FP1501309 Faktúra došlá Inštalačný materiál na rekonštrukciu soc. zariadenia 117,94 eur 30.10.2015 Ján Durec  INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1501310 Faktúra došlá Materiál na rekonštrukciu soc. zariadenia 565,43 eur 30.10.2015 STABILIT,spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

ZML - B - 77/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

31.10.2015

Boris Biháry

     

ZML - B - 71/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

31.10.2015

Zuzana Rozbeská

     

ZML - B - 76/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

31.10.2015

Michaela Gregorová

     

ZML - B - 72/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

31.10.2015

Ivana Vranáková

     

ZML - B - 79/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

 

31.10.2015

Anna Sadloňová