Dokumenty 8/2015

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka

FP1500938 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  04.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637

 

FP1500939 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur  04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256

 

FP1500940 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500941 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500943 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 04.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500944 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky 54,00 eur 04.08.2015 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1500945 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky, montáž vodovodnej batérie 315,41 eur 04.08.2015 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1500946 Faktúra došlá Stavebné práce 220,00 eur 04.08.2015 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP1500954 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500955 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500956 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava  45890935  
FP1500957 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500958 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500959

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 204,38 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500960

Faktúra došlá

Spotreba vody 5649,50 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500961

Faktúra došlá

Spotreba vody 75,55 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500962

Faktúra došlá

Spotreba vody 7,96 eur 05.08.2015 Prevak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500963

Faktúra došlá

Internet 12,00 eur 05.08.2015 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1500966

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 05.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500967

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 05.08.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500969

Faktúra došlá

Spotreba vody 150,73 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500970

Faktúra došlá

Spotreba vody 110,28 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500971

Faktúra došlá

Spotreba vody 810,71 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500972

Faktúra došlá

Čistiaci materiál 66,02 eur 05.08.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1500973

Faktúra došlá

Vytyčovacie práce 93,77 eur 05.08.2015 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1500977

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 37,72 eur 07.08.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500985

Faktúra došlá

Prehliadka výťahu 27,87 eur 07.08.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500986

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 250,99 eur 07.08.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500987

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 205,75 eur 07.08.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500988

Faktúra došlá

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie -213,80 eur 07.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500989

Faktúra došlá

Dodávka tepla 26798,57 eur 07.08.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500991

Faktúra došlá

Dezinsekcia 180,00 eur 07.08.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1500992

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 07.08.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500993

Faktúra došlá

Pranie a čistenie posteľnej bielizne 64,80 eur 07.08.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1500995

Faktúra došlá

Zasklievanie 150,00 eur 07.08.2015 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá 40830802 nie je platca DPH
FP1500996

Faktúra došlá

Spotreba elektrickej energie 526,23 eur 10.08.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501016

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11862,52 eur 11.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501017

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5164,62 eur 11.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501018

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 1040,75 eur 11.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
78/2015/NP

Objednávka

Odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob KOS PLK            
35/15/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka plynových spotrebičov CPK   12.08.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
36/15/TH

Objednávka vyšlá

Vnútorná  prehliadka a tlakové skúšky výmenníkov tepla VS3   13.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 916611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501019

Faktúra došlá

Spotreba elektrickej energie 303,15 eur 13.08.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501020

Faktúra došlá

CPK - servis počas odstávky 6976,88 eur 13.08.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1501021

Faktúra došlá

Prehliadka a skúška elektroinštalácie 692,53 eur 13.08.2015 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1501022

Faktúra došlá

Opakovaná úradná skúška tlakových zariadení 429,60 eur 17.08.2015 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavaská cesta 56, 82101 Bratislava  36653004  
FP1501023

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 17.08.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
37/15/TH

Objednávka vyšlá

Overenie meračov tepla VS4   18.08.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
38/15/TH

Objednávka vyšlá

Overenie vodomera PK DS   18.08.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1501024

Faktúra došlá

Zhotovenie vodovodnej prípojky 2318,72 eur 18.08.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
58B/2008/DŠ

Výpoveď

Výpoveď Zmluvy o ubytovaní   18.08.2015 Dušan Zámečník      
FP1501025

Faktúra došlá

Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 148,54 eur 19.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501026

Faktúra došlá

Odborná prehliadka tlakových nádob 31,87 eur 19.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501027

Faktúra došlá

Odborná prehliadka tlakových nádob 31,87 eur 19.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501030

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 2637,94 eur 24.08.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501031

Faktúra došlá

PK Dom Kultúry - oprava komunikácie 224,54 eur 24.08.2015 KLIMASOFT.s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
46A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   26.08.2015 Tomáš Bačo      
FP1501039

Faktúra došlá

Geodetické práce 276,00 eur 27.08.2015 Ing. Richard Bunčiak Štefánikova 366/68, 91601 Stará Turá 40273563  
FP1501042

Faktúra došlá

Zhotovenie vodovodnej prípojky 1753,16 eur 28.08.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
ZML - B - 49/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Michal Blaško      
 ZML - B - 50/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu    31.08.2015  Elena Gregorová       
ZML - B - 51/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Bc. Janka Dršková      
ZML - B - 52/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Jana Durcová      
ZML - B - 53/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Miroslav Lahučký      
ZML - B - 54/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Ing. Radka Remiašová      
ZML - B - 55/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Gabriela Košťálová      
ZML - B - 56/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Andrea Muchalcová      
ZML - B - 57/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Juraj Tinka      
ZML - B - 58/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Aneta Magálová      
ZML - B - 59/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Elena Kouřilová      
ZML - B - 60/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Jaroslav Ličko      
ZML - B - 61/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Monika Zámečníková      
ZML - B - 62/15 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Miroslav Benian      
ZML - B - 40/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Dejan Drexler      
ZML - B - 39/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Zdenka Klčová      
ZML - B - 44/15 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Alena Dedíková      
ZML - B - 42/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Edita Gogolová      
ZML - B - 43/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Martina Melicherová      
ZML - B - 45/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Ingrid Černáková      
ZML - B - 38/15  Dohoda  Skončenie zmluvného vzťahu dohodou
   31.08.2015 Monika Čelebiová       
ZML - B - 69/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Monika čelebiová      
ZML - B 37/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Lenka Chorvátová      
NZ 2271/2015  Zmluva  Zmluva o podnájme nebytových priestorov     31.08.2015 MOaS,spol. s r.o.  Petr Jurčo, konateľ   Hurbanova 156, 91601 Stará Turá 36343668