Dokumenty 3/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1500260  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  1095,60 eur  02.03.2015  MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava  45860637   
FP1500262  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  2191,80 eur   02.03.2015 MET SLovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava  45860637   
FP1500263  Faktúra došlá  Služby v oblasti VTZ  153,84 eur  02.03.2015  CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.  Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá  36303666   
FP1500264 Faktúra došlá  Oprava potrubia  42,00 eur  02.03.2015  Hornák Dušan  vodoinštalatér-kúrenár  Turá Lúka 243, 90703 Myjava  46013270  nie platca DPH 
FP1500265   Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie  3412,07 eur  02.03.2015  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565   
FP1500266  Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie  159,53 eur  02.03.2015   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany   35743565  
FP1500267  Faktúra došlá  Diagnostika čerpadla ÚK  48,00 eur  02.03.2015  ABC TERM,spol. s r.o.  Panónska cesta 34, 85101 Bratislava  35766883   
FP1500270  Faktúra došlá  Siliphos  528,00 eur  03.03.2015  ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.  ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá  36302252   
FP1500271  Faktúra došlá  Spotreba vody  6216,00 eur  03.03.2015  PreVaK,s.r.o.  Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749   
FP1500272  Faktúra došlá   Spotreba vody 67,90 eur   03.03.2015  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava   35915749  
FP1500273  Faktúra došlá     Spotreba vody 5,69 eur   03.03.2015  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava   35915749  
FP1500278  Faktúra došlá Odborná prehliadka elektroinštalácie  779,00 eur  03.03.2015  Ondráško Dušan  EL-DO  SNP 3265/5, 91601 Stará Turá  17656273  nie je platca DPH 
FP1500279  Faktúra došlá   Odborná prehliadka elektroinštalácie  779,00 eur   03.03.2015 Ján Volár  ELEKTRO-PRÁCE  Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá  14124688  nie je platca DPH 
FP1500280  Faktúra došlá  Spotreba vody  105,73 eur   03.03.2015   PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava   35915749   
FP1500281  Faktúra došlá   Spotreba vody 132,87 eur   03.03.2015  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava    35915749  
FP1500282  Faktúra došlá    Spotreba vody 585,71 eur   03.03.2015  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749   
FP1500283  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  988,00 eur  03.03.2015  Slovenský plynárensky priemysel,a.s.  Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815652   
FP1500284  Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu   26,00 eur   03.03.2015  Slovenský plynárensky priemysel,a.s.  Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815652   
FP1500285  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  19,00 eur  03.03.2015   Slovenský plynárensky priemysel,a.s.  Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26   35815652  
FP1500287  Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží  88,78 eur  03.03.2015  Lindstrom,s.r.o.  Orešianska ulica 3, 91701 Trnava  35742364   
FP1500288  Faktúra došlá  Odvedenie a čistenie odpadových vôd  34,82 eur  03.03.2015  CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. 

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 

36303666   
FP1500289  Faktúra došlá   Odvedenie a čistenie odpadových vôd 199,96 eur  03.03.2015   CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.  Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá   36303666  
21/2015/NP  Objednávka  Odborná prehliadka a skúšku bleskozvodu Mýtna 558    04.03.2015  JVVH Vladimír Halák  SNP 261/37, 91601 Stará Turá  22822089   
FP1500290  Faktúra došlá  Internet  12,00 eur  04.03.2015  ICS systems s.r.o.  Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá  36306452   
FP1500291  Faktúra došlá  Odvoz odpadu  20,03 eur  04.03.2015  TECHNICKÉ SLUŽBY  Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá  35602210   
FP1500292  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  3,70 eur  04.03.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava  45890935   
FP1500293  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  112,48 eur   04.03.2015  LAMA energy a.s.-organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava   45890935   
FP1500294  Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu 17,91 eur   04.03.2015  LAMA energy a.s.-organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava   45890935   
FP1500295  Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu 5,50 eur   04.03.2015  LAMA energy a.s.-organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava    45890935   
FP1500296  Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu 513,14 eur   04.03.2015  LAMA energy a.s.-organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava    45890935   
FP1500297  Faktúra došlá   Dodávka zemného plynu 204,38 eur   04.03.2015  LAMA energy a.s.-organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava    45890935   
FP1500298  Faktúra došlá  Dodávka tepla  32040,65 eur  05.03.2015  E.P.E.,s.r.o.   Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789   
22/2015/B  Objednávka PK Mýtna 537-odb. prehliadka NTL kotolne     05.03.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ  91611 Bzince pod Javorinou 612  17664292   

23/2015/NP 

Objednávka 

Odb. prehliadka a skúška bleskozvodu DS 

 

 05.03.2015

JVVH  Vladimír Halák 

 SNP 261/37, 91601 Stará Turá 

22822089 

 

FP1500300 

Faktúra došlá 

Dodávka elektrickej energie 

12,36 eur 

05.03.2015 

ZSE Energia,a.s. 

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 

36677281 

 

FP1500309 

Faktúra došlá 

Prehliadka výťahu 

18,58 eur 

05.03.2015 

Výťahy-servis  Peter Psotný 

M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 

11749890 

nie je platca DPH 

FP1500310 

Faktúra došlá 

Materiál na opravu strechy 

323,00 eur 

05.03.2015 

 VV TRADING - Vavák

Jiráskova 165/10, 91601 Stará Turá 

 34548785

 

FP1500311 

Faktúra došlá 

Pranie a čistenie posteľnej bielizne 

141,40 eur 

 05.03.2015

ADATEX,s.r.o. 

Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 

34134719 

 

12/15/TH 

Objednávka 

Tlakové skúšky VT - TÚV - VS4 

 

06.03.2015 

Jozef Lukáč - LUKÁČ 

91611 Bzince pod Javorinou 612 

17664292 

 

FP1500317 

Faktúra došlá 

Dodávka elektrickej energie 

5,00 eur 

09.03.2015 

Slovenský plynárensky priemysel,a.s. 

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 

35815256 

 

13/15/TH 

Objednávka 

Oprava poistného ventilu DN65 

 

10.03.2015 

Ing. Róbert Čelko  REKONT 

Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 

30485339 

 

FP1500326 

Faktúra došlá 

Výmena sporáka 

189,00 eur 

10.03.2015 

ELEKTRO Emil Oleš 

SNP 271, 91601 Stará Turá 

 30870500

 

FP1500345 

Faktúra došlá 

Čistiaci materiál 

55,55 eur 

11.03.2015 

AGEMA s.r.o. 

SNP 75/46, 91601 Stará Turá 

31427561 

 

FP1500346 

Faktúra došlá 

Prehliadka elektroinštalácie 

193,44 eur 

11.03.2015 

Dušan Jakube-elektromont 

Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 

34551158 

nie je platca DPH 

FP1500347 

Faktúra došlá 

Prehliadka elektroinštalácie 

150,15 eur 

11.03.2015 

Dušan Jakube-elektromont 

Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 

34551158 

nie je platca DPH 

FP1500348 

Faktúra došlá 

Prehliadka bleskozvodu 

210,00 eur 

11.03.2015 

JVVH  Vladimír Halák 

SNP 261/37, 91601 Stará Turá 

22822089 

 

FP1500349 

Faktúra došlá 

Výmena pracovnej dosky a batérie 

154,55 eur 

12.03.2015 

Miroslav Gavač 

Topolecká 2166,91601 Stará Turá 

41379535 

nie je platca DPH 

24/2015/B 

Objednávka 

Výmena vodomerov SV - 380/45 

 

13.03.2015 

STEMY s.r.o. 

Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom 

36331970 

 

FP1500351 

Faktúra došlá 

Spotreba zemného plynu 

5052,04 eur 

13.03.2015 

MET Slovakia,a.s. 

Mostová 2, 81102 Bratislava 

45860637 

 

FP1500352 

Faktúra došlá 

Spotreba zemného plynu 

83437,64 eur 

13.03.2015 

 MET Slovakia,a.s. 

Mostová 2, 81102 Bratislava 

45860637 

 

FP1500353  Faktúra došlá   Spotreba zemného plynu 28798,23 eur   13.03.2015   MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava    45860637   
25/2015/NP  Objednávka  Výmena okien    16.03.2015  EUROWIN PRO s.r.o.  Dr.Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá  46703322   
FP1500355  Faktúra došlá  Prehliadka bleskozvodu  84,00 eur  16.03.2015  JVVH  Vladimír Halák  SNP 261/37,91601 Stará Turá  22822089   
FP1500356  Faktúra došlá  Oprava plynového kotla  108,84 eur  17.03.2015  MAPROS,s.r.o.  Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom  36339296   
FP1500357  Faktúra došlá   Oprava plynového kotla 90,96 eur  17.03.2015   MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36339296  
FP1500358  Faktúra došlá  Výmena plynomerov  575,71 eur  17.03.2015   MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36339296  
FP1500360  Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie  3640,00 eur  19.03.2015  LUMIUS Slovakia,s.r.o.  Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina  36416541   
FP1500361  Faktúra došlá  Vyúčtovanie elektrickej energie  -4,25 eur  23.03.2015  ZSE Energia,a.s.  Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1  36677281   
FP1500363  Faktúra došlá  Oprava a nastavenie poistného ventila  203,76 eur  25.03.2015  Ing. Róbert Čelko  REKONT  Rozkvet 2050/100-6, 01701 považská Bystrica  30485339   
31/2015/NP  Objednávka  Výmena schodiskových stupňov DŠ    26.03.2015  KAMPEX  Milan Michalík  Krátka 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom  11979518   
FP1500371  Faktúra došlá  Prehliadka NTL kotolne  83,65 eur  30.03.2015  Jozef Lukáč-LUKÁČ  91611 Bzince pod Javorinou 612  17664292   
FP1500372  Faktúra došlá  Prehliadka tlakových nádob  134,65 eur  30.03.2015   Jozef Lukáč-LUKÁČ   91611 Bzince pod Javorinou 612   17664292  
FP1500382  Faktúra došlá  Servisný prenájom rohoží  88,78 eur  30.03.2015  Lindstrom,s.r.o.  Orešianska ulica 3, 91701 Trnava  35742364   
FP1500385  Faktúra došlá  Materiál na opravu  67,88 eur  31.03.2015  GARNEX  Adriana Kavická  Družstevná 500, 91601 Stará Turá  44157134   
FP1500386  Faktúra došlá  Orez drevín  20,00 eur  31.03.2015  TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.  Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210   
FP1500387 Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie  159,53 eur  31.03.2015  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565   
FP1500388  Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie   3412,07 eur   31.03.2015  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565    
ZML- B 33/15  Zmluva  Zmluva o podnájme bytu    31.03.2015  Andrea Ostrovská       
ZML- B 32/15  Dohoda  Skončenie zmluvného vzťahu dohodou    31.03.2015  Andrea Ostrovská       
ZML - B 52/14  Dohoda  Skončenie zmluvného vzťahu dohodou    31.03.2015  Michal Ragan       
ZML - B 34/15  Zmluva  Zmluva o podnájme byt    31.03.2015  Michal Ragan       
ZML - B 9/15  Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2015 Eva Gombárová      
ZML - B 10/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2015 Anna Medňanská      
ZML - B 4/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2015 Pavlína Danihelová      
ZML - B 34/13 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.03.2015 Natália Hargašová      
ZML - B 11/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2015 Tatiana Durcová