Dokumenty 2/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1500114 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur  02.02.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500115 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  02.02.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500117 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 02.02.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500118 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 02.02.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500137 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 02.02.2015 Slovenská plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500138 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 83,31 eur 02.02.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500148 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3412,07 eur 02.02.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500149 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 02.02.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
6/15/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3, 40-120 F 250   03.02.2015 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  
FP1500150 Faktúra došlá Spotreba vody 6961,46 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500151 Faktúra došlá Spotreba vody 7,96 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500152 Faktúra došlá Spotreba vody 84,48 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500156 Faktúra došlá Spotreba vody 103,45 eur 03.02.2015 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500157 Faktúra došlá Spotreba vody 160,87 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500158 Faktúra došlá Spotreba vody 599,00 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
7/15/TH Objednávka vyšlá Oprava čerpadla WILLO - VS3   04.02.2015 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
13/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynového zariadenia a kontrola rozvodu zemného plynu PK Požiarna zbrojnica   04.02.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500160 Faktúra došlá Dodávka tepla 45817,00 eur 04.02.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500163 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 37,72 eur 04.02.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schwietzer 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500164 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie 80,00 eur 04.02.2015 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1500166 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 52,51 eur 04.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500167 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 04.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500168 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 197,05 eur 04.02.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
14/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   05.02.2015 Ján Volár ELEKTRO PRÁCE Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688  
14/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   05.02.2015 Ondráško Dušan  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1500170 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 05.02.2015 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1500174 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 05.02.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815749  
FP1500176 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 30,00 eur 05.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
8/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových kotlov CPK   06.02.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
9/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - CPK   06.02.2015 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
10/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PK9   06.02.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
17/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - Mýtna 558   06.02.2015 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1500192 Faktúra došlá Oprava čerpadla 378,00 eur 09.02.2015 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1500193 Faktúra došlá Vyúčtovanie zmluvného množstva -550,34 eur 09.02.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1500194 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500195 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500196 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500197 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500198 Faktúra Nové Mesto nad Váhom Dodávka zemného plynu 17,91 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500199 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 811069 Bratislava 45890935  
NZ2372/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   09.02.2015 Erika Morongová Hurbanova 3154/66, 91601 Stará Turá    
FP1500201 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 73,30 eur 09.02.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1500202 Faktúra došlá Výmena čerpadla a úprava potrubia TÚV 120,00 eur 10.02.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500203 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 42,00 eur 10.02.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/73, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500204 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 134,65 eur 10.02.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500205 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 280,80 eur 10.02.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500227 Faktúra došlá Čistiaci materiál 52,00 eur 11.02.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1500228 Faktúra došlá Spotreba plynu 78384,17 eur 12.02.2015 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500229 Faktúra došlá Spotreba plynu 5490,13 eur 12.02.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500230 Faktúra došlá Spotreba plynu 32613,60 eur 12.02.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500233 Faktúra došlá Oprava čerpadla WILO MVIS 205 106,80 eur 16.02.2015 PUMPA SERVIS - Miroslav repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1500234 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 933,24 eur 16.02.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1500235 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 16.02.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1500236 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,30 eur 16.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500238 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 16.02.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1500241 Faktúra došlá Čistiaci materiál 121,64 eur 20.02.2015 TORBIA,s.r.o. Piaristická 6667, 91180 Trenčín 36343129  
FP1500242 Faktúra došlá Oprava a overenie PolluStat Qp 3,5 211,80 eur 20.02.2015 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1500243 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1485,00 eur 23.02.2015 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
FP1500244 Faktúra došlá Oprava stupačky na TÚV 89,64 eur 23.02.2015 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1500247 Faktúra došlá Prehliadka nízkotlakovej kotolne 186,41 eur 24.02.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500248 Faktúra došlá Čistenie kalizácie 70,00 eur 24.02.2015 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1500250 Faktúra došlá Periodické oprávnené meranie emisií 1896,00 eur 24.02.2015 AEE-URAP spol. s r.o. Gen.M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín 30997780  
FP1500252 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 25.02.2015 Lumius Slovakia, s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
NZ2371/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   25.02.2015 Katarína Ester Kučerová Mýtna 537/50, 91601 Stará Turá 43938434  
9A/2008/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   25.02.2015 Jarmila Hučková      
FP1500254 Faktúra došlá Čerpadlo TÚV 2493,60 eur 26.02.2015 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  
FP1500255 Faktúra došlá Kombi sporák MORA KSI40MF 189,00 eur 26.02.2015 ELEKTRO Emil Oleš SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
FP1500256 Faktúra došlá Maľovanie 72,00 eur 26.02.2015 SI Ivan Sabo Hurbanova130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
NZ43/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   28.02.2015 smile4you, s.r.o. MDDr. Monika Halinárová Hurbanova 125/23, 91601 Stará Turá 46474650  
NZ2373/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   28.02.2015 Ivana Petrovičová Hurbanova 3138/22, 91601 Stará Turá 33445176  
ZML-B54/12 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Rastislav Filús, Ranáta Filúsová      
ZML-B63/12 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Ján Bielčik      
ZML-B8/14 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Zuzana Vychlopeňová, Miroslav Vítek      
ZML-B6/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2015 Ján Bielčik      
ZML-B7/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2015 Zuzana Vychlopeňová, Miroslav Vítek      
ZML-B8/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2015 Rastislav Filús      
NZ2487/2006 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Antónia Prachařová