Dokumenty 5/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
18/15/TH Objednávka vyšlá Celoplošná deratizácia TH   04.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91101 Trenčín 40193454  
40/2015/B Objednávka vyšlá Celoplošná deratizácia - 380,537,595   04.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91101 Trenčín 40193454  
41/2015/NP Objednávka vyšlá Celoplošná deratizácia NP   04.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91101 Trenčín 40193454  
FP1500527 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu  1095,60 eur  04.05.2015 MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava 1  45860637  
FP1500528  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  2191,80 eur  04.05.2015  MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava 1  45860637  
FP1500530 Faktúra došlá Oprava fasády 3048,30 eur 05.05.2015 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
FP1500532 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500533 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500534 Faktúra došlá Dodávka zemného  plynu 17,91 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500535 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500536 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500537 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500538 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 05.05.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500539 Faktúra došlá Kominárske práce 61,84 eur 05.05.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500540 Faktúra došlá Kominárske práce 84,08 eur 05.05.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500541 Faktúra došlá Tesnenie 1368,00 eur 05.05.2015 Ing.Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1500542 Faktúra došlá Spotreba vody 22,74 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500543 Faktúra došlá Spotreba vody 72,04 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500544 Faktúra došlá Spotreba vody 6932,88 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500547 Faktúra došlá Spotreba vody 673,39 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500548 Faktúra došlá Spotreba vody 118,24 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500549 Faktúra došlá Spotreba vody 141,44 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500550 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 56,58 eur 06.05.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500551 Faktúra došlá Dodávka tepla 40676,92 eur 06.05.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500553 Faktúra došlá Upchávka 744,00 eur 06.05.2015 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1500554 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 06.05.2015 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1500555 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500556 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500557 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500558 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500559 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2200,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500569 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 215,92 eur 06.05.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500570 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 27,87 eur 06.05.2015 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500571 Faktúra došlá Kominárske práce 320,00 eur 06.05.2015 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1500575 Faktúra došlá Náter okien 54,00 eur 06.05.2015 SI Ivan Sabo Hurbanova 130815, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1500578 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 07.05.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500579 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 07.05.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P:O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
45/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PLK   11.05.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
47/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu DJ 168   11.05.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
51/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu DŠ   11.05.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500601 Faktúra došlá Čistiaci materiál 99,86 eur 11.05.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
52/2015/NP Objednávka vyšlá Oprava schodov PLK   12.05.2015 PS-podlahár  Pavel Slaný 1.mája 555/2, 90701 Myjava 30738849  
FP1500602 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 16515,06 eur 12.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500603 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 3097,68 eur 12.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislva 1 45860637  
FP1500604 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 31463,26 eur 12.05.2015 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500605 Faktúra došlá Maľovanie garáží - materiál 725,74 eur 12.05.2015 Adriana Kavická - GARNEX Družstevná 500, 91601 Stará Turá 44157134  
19/15/TH Objednávka vyšlá Vyhľadanie poruchy primárneho kanála   13.05.2015 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalová 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1500613 Faktúra došlá Oprava systému TÚV 44,16 eur 15.05.2015 MAPROS ,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500614 Faktúra došlá Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov 691,20 eur 15.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500615 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška regul stanice 511,20 eur 15.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500616 Faktúra došlá Výmena okien 3336,72 eur 15.05.2015 EUROWIN PRO s.r.o. Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322 nie je platca DPH
20/15/TH Objednávka vyšlá Zemné práce na horúcovodnom kanály VS4   18.05.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
21/15/TH Objednávka vyšlá Výmena primárneho kanála VS4   18.05.2015 Dušan Hornák  vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  
53/2015/B Objednávka vyšlá Odstránenie závad z odbornej prehliadky plyn. zariadení - Mýtna 595   18.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500617 Faktúra došlá Výmena elektromera v kotolni 134,00 eur 18.05.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500618 Faktúra došlá Oprava strechy 550,81 eur 18.05.2015 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1500619 Faktúra došlá Revízia odberných miest 70,00 eur 18.05.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500620 Faktúra došlá Deratizácia 488,16 eur 18.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1500622 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy 556,80 eur 18.05.2015 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalová 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1500624 Faktúra došlá Deratizácia 816,48 eur 18.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1500627 Faktúra došlá Výmena radiátorov 402,04 eur 18.05.2015 STABILIT,spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
22/15/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS3   19.05.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
23/15/TH Objednávka vyšlá Kontrola škúšob. tlakomerov   19.05.2015 Prematlak,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
FP1500628 Faktúra došlá Výmena potrubia 260,00 eur 19.05.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500633 Faktúra došlá Kombi sporák 189,00 eur 21.05.2015 Oleš Emil  ELEKTRO SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
FP1500634 Faktúra došlá CPK - oprava regulačného ventilu 134,54 eur 21.05.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500635 Faktúra došlá Termostat + ventily 321,38 eur 21.05.2015 TTI-Energo, spol s  r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1500636 Faktúra došlá Termostat + ventily 162,79 eur 21.05.2015 TTI-Energo,spol. s r.o.

Zlatovská 3072, 91105 Trenčín

31441564  
56/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov DŠ   22.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1500637 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu 323,70 eur 22.05.2015 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1500638 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu 72,00 eur 22.05.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500639 Faktúra došlá Prehliadka horákov 1019,64 eur 25.05.2015 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  
FP1500641 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 25.05.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1500642 Faktúra došlá Stavebné práce 2446,51 eur 26.05.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1500644 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 27.05.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1500645 Faktúra došlá Výmena Pollustatu 468,96 eur 27.05.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1500647 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 198,85 eur 28.05.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500649 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 360,28 eur 29.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500650 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 36,24 eur 29.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500651 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 28,48 eur 29.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500652 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 24,88 eur 29.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500653 Faktúra došlá Oprava dverí 40,00 eur 29.05.2015 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
ZML-B30/15a Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.05.2015 MUDr. Martin Pecka      
ZML-B35/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.05.2015 Iveta Ondrejková