Obchodné podmienky

Obchodné podmienky: znenie obchodných podmienok 

Smernica 1/2009 k vykonaniu vyúčtovania zálohových platieb za plnenia, poskytovanie ktorých je s podnájmom  nebytových priestorov spojené.